Jak si pohlídat podklady pro výpočet důchodu? ČSSZ rozesílá přehledy „důchodového konta“ | E15.cz

Jak si pohlídat podklady pro výpočet důchodu? ČSSZ rozesílá přehledy „důchodového konta“

12. září 2017 • 00:15

Letos již potřetí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezplatně zasílá přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Automaticky je tento rok obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky.

Prostřednictvím přehledu dob důchodového pojištění je možné zjistit, zda jsou v evidenci ČSSZ zaneseny všechny důležité doklady o pracovní minulosti budoucího důchodce. „Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění, tedy odpracovaných let, případně náhradních dob pojištění, například dobu vedení v evidenci úřadu práce, uložených v evidenci ČSSZ,“ vysvětluje Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

V přehledu jsou rovněž uvedeny vyměřovací základy a vyloučené doby, například doba dočasné pracovní neschopnosti, od roku 1986. „Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud lidé objeví nedostatky v evidovaných dobách zaměstnání, mohou je včas začít řešit,“ říká Buráňová.

Čtěte, jaké otázky a problémy se nejčastěji vážou k práci na částečný úvazek

Zaslaný přehled tak slouží ke kontrole a ověření, zda je pro nárok na důchod dostatečný počet odpracovaných let a zda k tomu ČSSZ má odpovídající podklady. Na základě zaslaných údajů je možné nechat si počítat předběžnou výši důchodu. ČSSZ však standardně nedisponuje například doklady o dobách studia a období péče o děti. Ty jsou pro výpočet důchodu důležité, dokládají se ale až při samotné žádosti o důchod.

Informace prostřednictvím IOLDP

To, že některým ročníkům zašle ČSSZ přehled důchodového pojištění automaticky, neznamená, že tyto informace nemohou získat i ostatní. Bez ohledu na to, jakého jsou lidé ročníku narození, mají možnost požádat ČSSZ o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Ten jim může být zaslán zdarma jednou za rok.

„Je dobré si čas od času zkontrolovat, zda doba důchodového pojištění vedená u ČSSZ odpovídá reálnému stavu,“ doporučuje Michael Pokiser z finanční skupiny Ramfin s tím, že pokud ČSSZ neobdrží od některého zaměstnavatele potřebné informace, nemůže do výpočtu důchodu zahrnout všechny doby pojištění.

Podíl pracujících důchodců je v Česku pod evropským průměrem. Chodit do práce se jim moc nevyplatí

Pravidelnou kontrolou se předejde chybně spočítanému nižšímu státnímu důchodu. Jestliže tedy chybí například doba pojištění v zaměstnání – zaměstnavatel nesplnil svoji oznamovací povinnost, tak tuto dobu lze doložit pracovní smlouvou nebo fotokopií zápočtového listu. Když chybí například doba studia, tak je nutné doložit doklady o studiu či vyučení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom.

Autor: Kamila Ondráčková
 

Mzdová kalkulačka