30 let EY v České republice: Pořád naplňujeme naši misi | E15.cz

30 let EY v České republice: Pořád naplňujeme naši misi

Jana Poncarová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
1

V minulosti byla společnost EY (dříve Ernst & Young) hlavně auditorskou a účetní firmou. Dnes je rozkročena mnohem více do široka a své služby ladí tak, aby po boku českých podnikatelů stála při všech jejich důležitých rozhodnutích. I proto má možnost z bezprostřední blízkosti sledovat, jak se tuzemská byznysová sféra proměňuje a jaké trendy ji ovlivňují. V poslední době je to hlavně téma udržitelnosti a digitalizace.

Mezinárodní síť poradenských kanceláří EY vstoupila do prostředí českých soukromých firem na úplném začátku. Krátce po sametové revoluci vznikaly první soukromé firmy, probíhala kuponová privatizace, lidé s podnikatelskými záměry se rozkoukávali a často teprve pokládali základy dnes už velmi úspěšných byznysů. Této mnohdy těžce uchopitelné proměny se tehdy ještě ryze auditorská firma  (dnes poskytuje i poradenství a další služby) se zahraničním renomé účastnila jako soustředěný pozorovatel a bedlivě vnímala, co se děje kolem, aby mohla vždy relevantně predikovat aktuální trendy a včas na ně reagovat.

Začátek podnikatelských příběhů

Psal se rok 1991 a ve společnosti panovalo všeobecné nadšení z nově nabyté svobody. Podobná nálada byla koneckonců znát ve všech středoevropských zemích, do nichž začali přicházet zahraniční investoři. Mezi jinými i auditorská společnost Arthur Andersen, která se později spojila s  Ernst & Young. „EY tak byla přímým svědkem i účastníkem zásadních proměn zdejší podnikatelské sféry. Dnes máme v Česku pobočky v Praze, Brně a v Ostravě, zaměstnáváme 1200 lidí a jsme partnerem více než 2200 klientů, jejichž roční obraty přesahují dvě miliardy korun,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v ČR.

Firmy se světovým renomé, které na začátku devadesátých let do tehdejšího Československa vstupovaly, s sebou přinášely nejen know-how, ale také své specifické hodnoty a podnikatelskou kulturu. „Myslím, že jsme implementovali řadu věcí a postupů nejen u nás, ale také u našich klientů, které byly v té době poměrně průkopnické. Zajímavé je například to, že si tu už od počátku všichni tykáme, a to od recepční až po vedoucího partnera. Prostě neděláme rozdíly. Všichni jsme tu přece na jedné lodi,“ dodává Magdalena Souček.

Když před třiceti lety zakládala svou vůbec první pobočku Arthur Andersen v Praze, současně s tím Magdalena položila i základy pro další rozvoj firmy. Vedle prvotřídních auditorských a daňových služeb se společnost postupně zaměřovala i na další a další oblasti. Za důležitý milník firma považuje například vůbec první pořádání soutěže EY Podnikatel roku v roce 2000. Od té doby se soutěž koná pravidelně každý rok, z vítězů regionálních kol je pokaždé vybrán celostátní EY podnikatel roku České republiky a ten pak zemi reprezentuje ve světovém finále soutěže v Monte Carlu. To se poslední dva roky uskutečnilo v online podobě.

„Od roku 2006 také vyhlašujeme kategorii Společensky odpovědný podnikatel, což je pro současnou dobu velmi důležité téma,“ připomíná Magdalena Souček a dodává: „Podporu podnikatelského prostředí vnímáme jako svou misi a těší nás skvělé nové příběhy, které odměňujeme.“

Uhlíkově neutrální firma

Důležitým pilířem úspěchu EY je vnímání aktuálních trendů. V současné době vidí zejména  dva: udržitelnost a digitalizaci. A oba naplňuje, jak nejlépe dovede. Loni se společnosti podařilo dosáhnout uhlíkové neutrality, letos se nově zavázala k tomu, že dosáhne uhlíkové negativity a do roku 2025 chce dospět do stavu „net zero“, což znamená docílit rovnováhy mezi emisemi, jež ročně vytvoří, a tím, kolik jich pomůže z atmosféry fakticky odstranit.

Bez konkrétních kroků ale nejde tak ambiciózních plánů dosáhnout, a proto společnost představila i jednotlivé body, které jí mají v naplnění cílů pomoci. O celých 35 procent chce snížit emise vznikající cestováním, proto bude podporovat ekologičtější alternativy dopravy. Současně přechází na energii z obnovitelných zdrojů. Souvisí s tím i vzdálená práce a flexibilní pracovní kultura, kterou v EY plně podporují a kultivují již řadu let. Od roku 2009 díky tomu klesla spotřeba elektřiny v jejich kancelářích po celém světě o ekvivalent roční spotřeby 17 830 domácností. Současně bude společnost podporovat i obnovitelné zdroje energií nebo se podílet na odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry, například investicemi podporujícími ekosystémy lesů a pralesů.

„Motto naší společnosti zní jednoduše – pomáhat tvořit lépe fungující svět, což je bez debaty svět udržitelný. Klimatické změny se týkají nás všech a čím dříve se jim všichni začneme organizovaně a soustředěně věnovat, tím lépe pro planetu, společnost i pro byznys,“ konstatuje Magdalena Souček.

Jedinou jistotou je změna

Prioritou pro EY pochopitelně zůstává i rozvoj služeb, jejichž záběr je už nyní široký. V rámci České republiky se věnuje poradenství, transakcím, oceňování, daňovému a právnímu sevisu, účetním službám nebo auditu.„Klíčoví jsou pro nás proto zejména naši odborníci. Právě oni jsou tím, kdo tvoří EY,“ dodává Magdalena Souček.

Mohlo by se zdát, že EY vyhledávají hlavně větší firmy, ale společnost má ve svých službách i celý segment zaměřený na takzvaný middle market, tedy na rodinné podniky, jimž se konstantně věnuje a pomáhá jim zejména s daněmi nebo s právním servisem. EY Česká republika také nedávno spolu s Evropskou komisí a českým ministerstvem financí představila průvodce, jenž menším a středním podnikům pomáhá lépe se zorientovat na trhu s kapitálem. Edukační web provádí podnikatele různými druhy financování a porovnávání nástrojů až po výběr odborníků, kteří jim se zajištěním financí pomohou. To má podnikatele povzbudit, aby využívali i jiné možnosti financování, než na jaké jsou zvyklí, a podpořili tak růst svých společností.

Další rozvoj českého podnikání pak podle EY nebude možný bez důsledné digitalizace. Tempo změn je už dnes velice rychlé, značně umocněné koronavirovou krizí, což s sebou nese nejen výzvy, ale také mnoho příležitostí.

„Jen agilní a digitalizované společnosti jsou schopny se dostatečně rychle učit a efektivně konkurovat zavedeným průmyslovým podnikům, což v dnešním globálním digitálním světě představuje značnou konkurenční výhodu. Jedinou dlouhodobou jistotou na trhu se tak zdá být neustálá změna, která společnosti dnes a denně tlačí k soustavnému přehodnocování vlastních strategických vizí a jejich přizpůsobování s cílem udržet krok s vývojem trhu a předehnat konkurenci,“ uzavírá Magdalena Souček.

ROZHOVOR

Magdalena Souček: Každý z nás může tvořit lépe fungující svět Z jediné pobočky založené v Praze před třiceti lety se společnost Ernst & Young v Česku rozrostla natolik, že dnes zaměstnává 1 200 lidí a své kanceláře má také v Brně a v Ostravě. Mnohem větší rozptyl mají i její služby, v nichž v poslední době rezonují témata, jakými jsou například digitalizace či udržitelnost. „Věříme, že každý z nás může tvořit lépe fungující svět, stačí se jen nebát výzev,“ říká v rozhovoru šéfka české Ernst & Young Magdalena Souček.

Na český trh jste vstoupili před 30 lety, v době velkých politických, ekonomických i společenských změn. Jaké to tehdy bylo?

Do České republiky jsme - tehdy jako Arthur Andersen, předchůdce dnešní EY ČR – přišli v době, kdy byl tuzemský podnikatelský sektor ještě v plenkách a lidé si teprve začínali zvykat na to, že veřejná a soukromá sféra mohou existovat vedle sebe a také efektivně spolupracovat. Naše společnost tak byla a stále je přímým svědkem i účastníkem zásadních proměn zdejšího podnikatelského prostředí. Spolu s tím se pochopitelně mění i naše služby. Dříve byla firma koncipována spíše jako auditorská a účetní, dnes ale kromě těchto dvou služeb nabízíme i mnoho dalších a v budoucnu se naše portfolio určitě ještě rozšíří.

V devadesátkách čelil byznys jiným výzvám než dnes. Co bylo těžké tehdy a co je náročné dnes?

Celé podnikatelské prostředí se změnilo. Dříve se tomu tady říkalo „Wild East“ a mnoho věcí bylo netransparentních. Slovo „podnikatel“ nebylo příliš pozitivní, což se ale od té doby změnilo. Mladá generace už dnes může svobodně cestovat a pracovat kdekoliv na světě. Získávají tak mnoho cenných zkušeností, které přináší zpět do České republiky, což trh obohacuje a mění. Aktuálně je pak velká změna i v tom, že přichází digitalizace a vše je mnohem rychlejší, v čemž tkví i nejedna výzva.

Jak se spolu s tím měnil koncept vašich služeb na českém, ale potažmo i světovém trhu?

Za uplynulých třicet let se toho v EY Česká republika událo skutečně mnoho, a tak jako celý globální trh, i naše firma prošla určitým vývojem. Dnes se kromě auditu zaměřujeme také na poradenství a strategické konzultace, zpracováváme ESG strategie a zároveň pro své klienty velmi často řešíme i digitalizaci. Prioritou jsou pro nás proto zejména naši odborníci. Jen pro zajímavost, většina mladých lidí, kteří k nám přicházejí pracovat z vysokých škol, nám řeklo, že do EY jdou hlavně kvůli našim odborníkům. Jsou to totiž právě tito lidé, kdo skutečně tvoří Ernst & Young.

Které milníky považujete vy osobně za důležité?

Určitě je jich mnoho. Významné bylo jistě to, že jsme začali v roce 2000 pořádat v České republice soutěž EY Podnikatel roku. Každý rok tak vyhlašujeme nejlepšího podnikatele z Česka, který se následně účastní světového finále v Monte Carlu. To bohužel už podruhé kvůli pandemii probíhalo on-line. Od roku 2006 také vyhlašujeme společensky odpovědného podnikatele, což je i pro současnou dobu velmi důležité téma. Podporu podnikatelského prostředí vnímáme jako svou misi a těší nás nové skvělé příběhy, které odměňujeme.

Velmi pečlivě sledujete trendy. Jaké rezonují u vás a u vašich klientů nejvíce?

Kromě již zmíněné digitalizace firmy stále více řeší téma udržitelnosti a s ní spojenou ESG strategii.  Pozorujeme to i u našich klientů, a to nás samozřejmě těší, protože věříme v to, že jaký bude svět kolem, je jen na nás. A vědí to i zákazníci. Například podle našeho nedávného průzkumu je společenská odpovědnost značek důležitá pro více než 50 procent českých spotřebitelů. Ti se zajímají o to, jak firmy, od kterých nakupují, dbají o lidská práva, zda jsou šetrné k přírodě a jak dbají na pravidla ekonomické fair play. Tomuto trendu se tedy musí přizpůsobit i podnikatelé, aby o zákazníky nepřicházeli, ale naopak je získávali.

A co ta digitalizace?

To je velmi výrazný trend. Současné tempo změn a stále zrychlující digitalizace umožňuje společnostem nejen reagovat na změnu, ale rovněž proaktivně zlepšovat svou schopnost předvídat spotřebitelské preference, vyvíjet lepší způsoby doručování produktů a služeb nebo pronikat na nové trhy. Stejně tak jsou nové, agilní a digitalizované společnosti schopny rychleji se učit a efektivně konkurovat zavedeným průmyslovým podnikům, což v dnešním globálním a digitálním světě představuje výraznou konkurenční výhodu.

Koronavirová krize bezesporu umocnila digitalizaci. Jak výrazně lockdowny zasáhly do vašeho fungování?

Uplynulý rok byl náročný pro všechny, ať už z pracovního či osobního hlediska. Z ekonomického pohledu nás pandemie naštěstí nijak výrazně neovlivnila, změna ale určitě nastala v rámci organizace práce. Lidé museli téměř ze dne na den začít pracovat z domova a vše se přesunulo do on-line prostředí. V Ernst & Young dříve nebylo zvykem fungovat na home office, ale museli jsme se přizpůsobit situaci a podle mě jsme to zvládli skvěle.  

Letos si připomínáte třicet let na českém trhu. Jaké jsou vaše vize do dalších let?

Tyto vize jsou pro nás zcela jasné, protože jsou součástí naší firemní identity nejen lokálně, ale i globálně. V každé pobočce EY kdekoliv na světě si každý den klademe otázku, co můžeme udělat pro to, aby svět kolem nás lépe fungoval. Klademe si ji s našimi zaměstnanci a klademe si ji i s našimi klienty. Věříme totiž, že tvořit lépe fungující svět může opravdu každý z nás. Stačí se jen nebát výzev, využít každou zajímavou příležitost a hlavně – mít po boku ty správné partnery.

Autor: Jana Poncarová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah