I za výrobou baget stojí supermoderní technologie sběru dat | e15.cz

I za výrobou baget stojí supermoderní technologie sběru dat

Výrobní závod firmy Crocodille v Žiželicích nad Cidlinou, který produkuje známe bagety a sendviče, ale také panini, wrapy, hotová jídla či pekárenské výrobky, se nachází na místech, která mají v potravinářské výrobě velmi dlouhou tradici. Už v 19. století zde byl cukrovar a po druhé světové válce provoz národního podniku Fruta, který dodával na trh například masové konzervy. Když se dnes ocitnete uvnitř závodu Crocodille, který je zde od roku 2002, ihned poznáte, že tradice jsou sice dobrá věc, ale jinak vše běží podle pravidel 21. století. Přísné hygienické a bezpečnostní předpisy (zavedené dávno před koronavirem – pozn. autora) doplňují moderní technologie, které dohlížejí na běh výroby. I za obyčejnou bagetou, kterou si koupíte na benzinové pumpě, jsou dnes kromě lidí také počítače.

„Před několika lety jsme začali hledat řešení, jak zefektivnit výrobu, jak lépe motivovat lidi, jak dlouhodobě zvyšovat výkony, a přitom držet ceny na rozumné úrovni, přestože suroviny pořád zdražují. Nehledali jsme žádný technologický zázrak, protože naše výroba je hodně založena na ruční práci. Hledali jsme něco jednoduchého a chytrého, co by vyhovovalo našim podmínkám a potřebám. Nakonec těmto požadavkům vyhověla firma Plantyst prostřednictvím svého řešení Plantyst IoT Gateway,“ říká Pavel Kittner, ředitel výrobního závodu v Žiželicích nad Cidlinou, zhruba dvacet kilometrů od středočeského Kolína.

V této souvislosti je dobré připomenout, že firma Crocodille je ve vzpomínaném sortimentu jedničkou na českém trhu a za rok dodávala na více než 2500 prodejních míst (včetně škol) kolem 30 milionů svých výrobků. Úspěšně také expandovala do zahraničí a pod společnost patří i řetězec Bageterie Boulevard. Vzpomínaná čísla samozřejmě platila v roce 2019, protože loni je omezila koronavirová pandemie a vládou vyhlášené restrikce. Výroba v Žiželicích minulý rok proto poklesla o čtvrtinu. To ale nic nemění na tom, že dnes je organizována jinak než v minulosti.

Co tedy nový systém přinesl a změnil?

Výroba CrocodilleAutor: Crocodille

Úspory a efektivita

„Většina lidí netuší, naše výroba paradoxně nepotřebuje nejvyšší možnou rychlost práce, ale spíše stabilizovaný výkon bez výkyvů. A to je potřeba nějakým způsobem nastavit a mít možnost ihned kontrolovat a vyhodnocovat,“ vysvětluje Pavel Kittner, který zde pracuje od roku 2009.

Použité řešení automaticky zaznamenává data o produkci a o chodu výrobních zařízení. Data jsou naprosto přesná a nelze je zkreslit nebo zmanipulovat. Monitoring výrobních linek se provádí pomocí speciálních optických čidel a pro sběr dat stačí připojit k lince malou černou krabičku. Získaná data systém odesílá nepřetržitě na zpracování na cloudovou platformu Microsoft Azure a poté se zobrazují pomocí služby Power BI na obrazovku u každé linky. To poskytuje rychlou a objektivní informaci o tom, co se reálně děje – o výkonu, o využití výrobních kapacit a ukazuje tím na možné vznikající problémy a rezervy. Získaná data jsou online k dispozici manažerům, vedoucím směn i zaměstnancům. Zjednodušeně řečeno: Vidí je na obrazovkách jak u výrobních linek, tak ve vedení závodu.

„Byla tím především nastavena větší spravedlnost při ohodnocení práce, zaměstnanci se dají lépe motivovat i řídit. Předtím nebylo úplně jasné, kdo za co a proč může. To vyvolávalo neustálé spory, které se ale řešily až ex post. Teď vidíme všechno ihned a můžeme to rovněž ihned ovlivnit,“ dodává Kittner.

Firmy ale zajímají především čísla, která vložená investice nakonec přinese. V závodě Crocodille v Žiželicích se dopracovali k těmto:

Za první rok používání Plantyst IoT Gateway vzrostla efektivita o 10 až 15 procent, u některých výrobků až o 30 procent. Prostoje linek při údržbě klesly o 70 procent a zmetkovitost výroby se snížila na 1,2 procenta. Původní investice se vrátila za pouhé 3 měsíce a celkové roční úspory byly 17 milionů (to jsou data za rok 2019). V průměru to vedlo ke zvýšení mezd o více než 10 procent. V současnosti se už vychází z jiného základu, protože normy byly upraveny.

Co dál?

Novou technologií má nyní společnost Crocodille osazeno 9 výrobních linek a v plánu je rozšíření na dalších pět míst v závodě. Pro lepší pochopení a představu: Každá linka vyrábí zhruba 14 druhů výrobků za jednu pracovní směnu. Jednotlivé linky vytváří pracovní týmy lidí, kde každý pracovník dělá určenou činnost. Dá se říct, že za každým obyčejným komponentem (šunka, vejce) stojí zcela konkrétní člověk.    

Kromě dalšího využití moderních technologií sleduje Crocodille podrobně i trendy, které se projevují u chutí lidí. „Češi se v posledních letech více zajímají o zdravou výživu a experimentují s chutěmi, které poznali v cizině. Navíc my se řídíme heslem „všechno, co děláme, musí chutnat“. Podle toho budeme postupovat dál i v příštích letech,“ říká ředitel závodu společnosti Crocodille v Žiželicích nad Cidlinou Pavel Kittner.

A na to vše už musí dohlížet moderní technologie.