Ministerstvo průmyslu reaguje na koronakrizi digitalizací | E15.cz

Ministerstvo průmyslu reaguje na koronakrizi masivní digitalizací

Ministerstvo průmyslu a obchoduAutor: profimedia.cz

Současná koronavirová pandemie přes všechny neblahé důsledky ukázala svět v zajímavém světle. O tom, jak se umí s krizí, jakou představuje pandemie koronaviru, vypořádat stát, do značné míry rozhoduje koncepčnost a technologická a vědomostní úroveň populace. Klíčovým faktorem pak může být digitalizace státní správy, která zefektivňuje základní procesy, zrychluje reakce a zajišťuje komplexní informovanost obyvatelstva.

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo v rámci řešení krizové situace klíčové, nakolik zvládne digitalizovat procesy z analogového světa. A bez využití moderních technologií by tato situace byla řešitelná velmi obtížně a výrazně pomaleji.

Některé z digitalizačních procesů již mělo ministerstvo prověřené, a proto po vypuknutí pandemie dokázalo reagovat obratem. Už na začátku bylo zřejmé, že chod státní správy zasáhne dramatická změna ze dne na den. Po vyhlášení nouzového stavu proto bylo nevyhnutelné přijít s řešením, které umožní práci podřízených a navázaných úřadů nejen zachovat, ale také připravit na větší objem úkolů vyplývajících z růstu počtu poptávek zasaženého podnikatelského prostředí. Reakce naštěstí přišla obratem, a to v podobě „remote“ postupů dodaných sektorem komerčních firem.

Sdílet, sdílet a sdílet

Prvním nutným krokem bylo rychlé zajištění komunikace a efektivního sdílení informací uvnitř resortu i směrem k dalším komunitám, jako jsou průmyslové a obchodní svazy. Také tady musela být základem kvalitní chytrá technologie. Ministerstvo průmyslu a obchodu díky nástroji Microsoft Teams pro vzdálenou komunikaci a spolupráci získalo v rámci jedné platformy možnosti chatovat, komunikovat přes audio a video hovory a jednoduše sdílet a spoluvytvářet dokumenty v reálném čase.

Neméně důležité se ukázalo být meziresortní řešení krizové situace, k dnešnímu dni už funguje 16 meziresortních týmů ze všech ministerstev z různých oblastí. Kvůli připojení k online konferencím přistupovalo v prvních týdnech k platformě Microsoft Teams ministerstva průmyslu více než 500 hostů z jiných resortů i soukromých organizací. Nejvíc využívaný byl přitom tým pro linku 1212. Právě v platformě Teams je uložena informační základna pro chod této linky, kde bylo více než 240 členů, a to především z řad operátorů.

Apel na digitalizaci

„Každá krize je příležitostí k růstu, ale záleží na strategii a rychlosti, s jakou k dané situaci přistoupíme. U nás na ministerstvu vnímáme současnou krizi jako příležitost, kdy od prvních hodin v rámci krizového řízení podporujeme pilotování nových nástrojů, technologické projekty, digitalizaci procesů a řízení,” uvádí Robin Čumpelík, krizový manažer a koordinátor inovací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Výhodou nastalé situace bylo, že cloudovou technologii Microsoft 365 měl resort zakoupenu a už běžela v testovacím provozu. Právě díky inteligentním technologiím mohly na ministerstvu průmyslu v denním programu probíhat mezi stovkami uživatelů porady úseků, odborů, ale i speciálních týmů, jako je například krizový štáb ministerstva.

Životně důležité informace

Chytrá řešení umožnila také sdílení Centrálního manuálu COVID, který je průběžně aktualizován a slouží pro garantované sdílení otázek a aktualizovaných odpovědí souvisejících se současnou situací. Je to zdroj nejen pro weby ostatních resortů, ale také pro operátory linky 1212. Hned od počátku krize zde denně 24 hodin pomáhá přes 700 pracovníků vyřizovat četné dotazy podnikatelů či fyzických osob zasažených nouzovým stavem. 

Podnikatelé také hodně komunikují s chatovou službou (chatbotem) spravovanou ministerstvem průmyslu. V počátku chatbot odpovídal především na dotazy zdravotního charakteru. Postupně s přibývajícími omezeními a pokyny směrem k firmám a podnikatelům začalo být velké množství dotazů směřováno na podnikatelskou a zaměstnavatelskou problematiku. Firmy a podnikatelé se zajímali zejména o pomoc ze strany státu – například o podnikatelské úlevy, příspěvky na mzdy zaměstnancům nebo provozní úvěry s nulovým úrokem.

V rekordně krátkém čase, během pěti dnů, vznikl také inteligentní formulář pro vyřizování žádostí o finanční prostředky pro OSVČ. Rychlá reakce byla možná díky využití moderních cloudových technologií Microsoft Azure.

Rozhoduje soběstačnost

V období zavřených hranic, omezené produkce a rozpadlých dodavatelských řetězců se právě soběstačnost ukazuje jako další lakmusový papírek úspěchu národních ekonomik. I z tohoto důvodu se ministerstvo pomocí technologií pokusilo propojit nabídky českých firem s poptávkou. Na adrese Covpoint tak firmy například nabízejí prostředky osobní ochrany, logistiku, IT služby či průmyslovou výrobu v rozsahu nevyužitých kapacit.

„Výrazně jsme posílili transfer technologií. Je to hodně kolektivní práce, kdy jsme se na ministerstvu průmyslu začali zabývat prioritami a rychle zrealizovali podporu podnikatelů, spin-off společností, komunity, inovátorů, ale také neziskových projektů a organizací. Pracujeme společně s kolegy z CzechInvestu a CzechTrade a mimo jiné rychle stavíme a spouštíme nové služby právě pro podporu růstu českého průmyslu. Je vynikající, že v tak krátké době máme konkrétní výsledky. Příkladů máme desítky. Výsledky transferu dokazují, že Česká republika může v období krize touto cestou a novými procesy dosahovat částečné soběstačnosti,” říká Robin Čumpelík.

V prvních dnech koronavirové krize tak vznikl například portál SpojujemeCesko.cz, který podporuje spolupráci veřejné správy, průmyslu, startup projektů, komunit a neziskových organizací. Projekt bude ve spolupráci s CzechInvest dále rozvíjen.

Budovat prostředí

Rychle organizovaná a dobře mířená koordinace komunikace ministerstva průmyslu vedla také ke vzniku samostatných odborných iniciativ českého podnikatelského prostředí. Jednou z nich je platforma Firmysobe.com, kde se v krátkém čase spojilo více než 8 tisíc zejména malých a středních firem. Dobrou zprávou je, že čeští podnikatelé v dobré kondici chtějí často i nezištně pomáhat těm, které krize zasáhla výrazněji. Na této emoci chce hospodářství stavět i v budoucnu. 

Úlohou státu je nyní zrychlenou digitalizací vytvářet podmínky pro inkubaci nových projektů. Současná situace však také významně zrychlila implementaci nových nástrojů. Mnoho z nich čekalo na ostrý provoz a krize se konečně stala jejich příležitostí. „Krize ukázala nutnost digitalizace státní správy jako klíčové oblasti vlády. I proto chceme digitalizaci prosazovat jako prioritu také v rámci Národní ekonomické rady vlády. Nové nástroje testujeme v pilotním provozu a poměrně rychle vyhodnocujeme jejich efektivitu. Příležitost vidíme v digitální komunikaci s podnikateli, zde připravujeme rozvojové projekty. Současné období je také velkou příležitostí, abychom oživili projekt „Portálu podnikatele“. Jde o jeden z projektů, který chceme v rámci Inovační strategie České republiky naplnit a realizovat,” doplňuje Robin Čumpelík. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu financovalo digitalizaci z programů na podporu transferu technologií, které souvisí s COVID-19 – Czech Rise Up, Country For Future. A také přeorientováním evropských dotací. Evropské zdroje nyní směřují zejména k okamžité podpoře projektů využívajících moderní technologie k řešení aktuální situace a z ní vyplývajících výzev.