Náš systém řízení zdrojů energie používají i na ostrovech v Karibiku, říká Chaloupka z ComAp | e15.cz

Náš systém řízení zdrojů energie používají i na ostrovech v Karibiku, říká Chaloupka z ComAp

Společnost ComAp vyvíjí systém pro řízení nezávislých zdrojů energie. „Aplikace vzdáleně sbírá data pro analýzu, řízení a preventivní údržbu,“ říká výkonný IT ředitel společnosti Václav Chaloupka.

Který váš produkt využívající cloudovou platformu je možné dobře uplatnit v průmyslových podnicích?
Před sedmi lety jsme představili cloudovou službu WebSupervisor pro vzdálené monitorování zařízení průmyslových aplikací. Letos prošel zásadní aktualizací, která reaguje na nejnovější vývoj v oblasti IT. Zákazníkům přináší řadu inovací zaměřených na využití informací z řídicího systému pro zlepšení jejich služeb, optimalizaci rozhodovacích procesů a pro zlepšení efektivity zařízení.

Co konkrétně nyní služba umí?
Ve vlastní aplikaci přibyla řada analytických nástrojů, ale rozhodli jsme se také umožnit rozšiřování služby o zásuvné moduly pro specifické obchodní aplikace. Nabízíme také integraci dat z WebSupervisoru přímo do byznysových aplikací zákazníka přes API a jejich využití přímo v obchodním modelu zákazníka. Klienti tak mohou například nastavit svoje ceny podle vyrobené energie nebo využití zařízení.

S novým řešením WebSupervisor podporuje nejen naše řídicí systémy, ale také zařízení třetích stran, čímž otevíráme možnost monitoringu a analýzy celého procesu. Málokdy je totiž důležitý například samotný zdroj energie, ale zákazníka zajímá celá aplikace, kterou agregát napájí. Ze všech systémů na místě pak vzdáleně sbíráme data pro další analýzu a pro preventivní údržbu. Vše se pak projeví na celkové spolehlivosti zařízení a na snížených servisních nákladech.

Nakolik je náročné implementovat tato řešení?
Nejvíce náročné je správně analyzovat potřeby zákazníka a identifikovat oblasti s největším obchodním přínosem. WebSupervisor má řadu způsobů využití a zákazníci často přicházejí s novými. Během vývoje je pak třeba dívat se na celý systém holisticky. Vlastní implementace pak není tak náročná, protože služba běží v cloudu.

V čem spatřujete hlavní přednosti aplikací, které využívají cloudovou platformu?
Zákazníci oceňují flexibilitu, spolehlivost a nízké náklady závislé na využití služby. Toho dosahujeme také díky platformě Azure firmy Microsoft. Ta nám umožňuje rychlou implementaci, vysokou dostupnost a možnost pružně reagovat na požadavky na zvýšení a snížení výkonu. Nemusíme se také starat o infrastrukturu a provoz vlastního datacentra, soustředíme se na naše služby.

V čem jsou případné slabiny?
Pro náš byznys je typické mimo jiné nasazení ve velmi odlehlých lokalitách, kde nejsou velké možnosti připojení k internetu. Často zůstává jen satelitní připojení. Vedle toho pak někteří zákazníci dávají přednost vlastním datacentrům, třeba kvůli interním či právním předpisům. Pro takové nabízíme variantu WebSupervisor On Premises.

Společnost ComAp

Česká firma s mezinárodní působností se zabývá vývojem a prodejem řídicích systémů pro nezávislé zdroje energie a průmyslová zařízení. Její produkty lze nalézt v nemocnicích, IT datacentrech a bankách, ale i v různých místech bez přímého přístupu k elektrické síti, jako jsou ostrovy v Karibiku nebo zlaté doly v Austrálii.