Nejprogresivnějším nosičem reklamy je internet, trh celkově ztrácí dech | E15.cz

Nejprogresivnějším nosičem reklamy je internet, trh celkově ztrácí dech

Nejprogresivnějším nosičem reklamy je internet, trh celkově ztrácí dech
ilustrační foto (Dominik Bachůrek, Mladá fronta)
• 
ZDROJ: Dominik Bachůrek, Sedmička

try

Potenciál reklamy na internetnetu nadále roste. Dokazují to aktuálních data z monitoringu reklamy v ceníkových cenách společnosti Admosphere. Největší meziroční nárůst na reklamním trhu v loňském roce zaznamenala internetová display reklama. Naopak tisk v minulém roce z hlediska reklamy stagnoval.

Stejně jako v předchozích letech i v meziročním srovnání roků 2012 a 2013 je podle dat Admosphere nejprogresivnějším mediatypem internet. Ceníková hodnota využitého bannerového reklamního prostoru vzrostla oproti předchozímu roku téměř o pětinu na 6,5 miliard korun.

V uplynulém roce se relativně dařilo mediatypu tisk. Za úspěch se dá považovat zpomalení dlouhodobého poklesu, tisk totiž mezi roky 2012 a 2013 víceméně stagnoval. Zaznamenal jen mírné snížení v řádu jednoho procenta z 17,65 miliard korun na 17,46 miliard.
Hrátky s cenou reklamy na televizním trhu se pak podepsaly na osmiprocentním snížení ceníkové hodnoty reklamního prostoru. Celková ceníková hodnota publikovaných reklamních sdělení mezi roky 2012 a 2013 klesla o dvě procenta.

Televizím válka neprospěla

Téměř osmiprocentní pokles nastal pak u mediatypu televize. V důsledku změny cenové politiky televizní skupiny CET 21 využili zadavatelé v loňském roce reklamu na televizních obrazovkách v celkové ceníkové hodnotě 27,8 miliard korun, o 2,3 mld. Kč méně než v roce 2012.

Rádia v loňském roce odvysílala reklamu v hodnotě 5,85 miliard korun. Meziroční srovnání však není možné, neboť společnost Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rozhlasu a rozšířila monitoring i o data z regionálních rozhlasových kampaní.

O sedm procent meziročně vzrostla i souhrnná ceníková hodnota reklamy umístěné v out-of-home médiích. Celkově v roce 2013 vystavili zadavatelé v outdooru, indooru, instore, OOH TV a v kině reklamu v hodnotě 4,27 miliardy korun podle ceníků.

Celkově trh s reklamou v uplynulém roce mírně poklesl. V meziročním srovnání (bez zahrnutí mediatypu rádio) došlo k poklesu o dvě procenta. Velký vliv na celý trh měl právě vývoj v oblasti televizní komerce.

„Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení,“ zdůraznila Admosphere.

Autor: try
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!