EU očima Čechů: svoboda cestování, práce, ale i byrokracie | E15.cz

EU očima Čechů: svoboda cestování, práce, ale i byrokracie

EU očima Čechů: svoboda cestování, práce, ale i byrokracie
ilustrační foto
• 
ZDROJ: ČTK

ČTK
pav

Pokud se řekne Evropská unie, skoro polovině Čechů si vybaví svobodu cestování, studium nebo práci. Zhruba třetina v ní vidí ale také plýtvání penězi a byrokracii. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometr, který proběhl loni v červnu - rok před volbami do Evropského parlamentu.

Výsledky průzkumu podle Iva Šlosarčíka z Institutu mezinárodních studií Karlovy univerzity nijak výrazně nevybočují z předchozích zjištění. Češi od EU očekávají svobodný prostor pro individuální aktivity. „Zároveň od EU nechtějí, aby jim stanovila standardy, regulace, aby jim říkala, co mají dělat,“ uvedl při představení průzkumu Šlosarčík. Na druhé straně ale očekávají, že Unie bude patřit ke garantům ekonomické prosperity.

Za občany EU se sice považuje nadpoloviční většina Čechů (55 procent), ale v žebříčku celé evropské osmadvacítky to představovalo až 22. místo.

Vyplynulo z průzkumu
Absolutní většina Evropanů vnímá svobodu pohybu a mír mezi členskými státy jako nejpozitivnější důsledek členství v EU. Na třetím místě následuje euro, které zmínila čtvrtina dotazovaných.
Většina Evropanů vnímá svou identitu jako „národní i evropskou“; více než třetina se cítí spjata „pouze s národní identitou“. Od posledního průzkumu došlo k mírnému vzrůstu podílu Evropanů, kteří se cítí spjati s „národní i evropskou“ identitou.
Výrazná většina vnímá členství v EU jako „dobrou věc“. Je tomu tak již od roku 1973, kdy byla tato otázka zařazena do vůbec prvního průzkumu Eurobarometr.

Věříme více evropským institucím

V porovnání s průměrem Češi naopak trochu více věří evropským institucím. Evropskému parlamentu důvěřovalo 45 procent dotázaných (39 procent v rámci celé EU), Evropské komisi 42 procent (32 procent v EU) a Evropské centrální bance 49 procent (34 procent v EU).

Pro největší část české populace (43 procent) je největším problémem EU řešení ekonomické situace. Hlavním cílem by pak mělo být zvýšení úrovně všech občanů Unie, což si myslí 29 procent dotázaných, a také posílení hospodářského růstu.

Sport jako pocit sounáležitosti

Ojedinělí byli Češi v odpovědi na otázku, co vytváří v Evropě pocit sounáležitosti. Nejvíce (29 procent) uvádělo, že sport. Až za ním skončily v četnosti odpovědí kultura, historie a společenské hodnoty.

V porovnání s obyvateli ostatních států EU byli Češi také častěji přesvědčeni o tom, že EU nejlépe charakterizuje osobní svoboda. Naopak nejméně byli přesvědčeni o tom, že EU charakterizuje péče o lidská práva.

O EU pozitivně smýšlejí především mladí, lidé s vyšším vzděláním a příjmy. Negativně vnímali EU zejména senioři a nezaměstnaní a nízkopříjmové vrstvy.

Průzkum
Průzkum pomocí přímých rozhovorů provedla ve 28 členských státech firma TNS Opinion, která oslovila 27 624 respondentů.

Evropská unie řeší právo na bankovní účet

Autor: ČTK, pav
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!