Crowdfunding od listopadu jen s licencí ČNB. Atraktivita pro investory se zvýší | E15.cz

Crowdfunding od listopadu jen s licencí ČNB. Atraktivita pro investory se zvýší

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Nejpozději do listopadu 2022 musí crowdfundingové platformy získat příslušnou licenci od ČNB. Povinnost vyplývá z evropského nařízení. Prováděcí zákon v dubnu schválil Parlament.

Výhody nové regulace

Nové povinnosti přináší poskytovatelům skupinového financování Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování. Nařízení se vztahuje na financované projekty do objemu pět milionů euro, resp. v přechodném ročním období do 10. listopadu 2023 jeden milion euro.  Provozování crowdfundingu tak získává výjimku z režimu poskytování investičních služeb a z regulace veřejné nabídky cenných papírů.

Do působnosti nařízení nespadá tzv. dárcovský crowdfunding, kdy poskytovatel financování nezískává protiplnění buď vůbec, anebo výměnou za drobný upomínkový předmět. 

Očima guvernéra: Kdy skončí inflace?

Video se připravuje ...

Členské státy Evropské unie doposud mohly crowdfunding regulovat rozdílně. Nařízení právní úpravu sjednocuje a podnikatelé tak získávají přístup ke kapitálu z členských států, investoři na druhou stranu nové příležitosti.

„Poskytovatel služeb skupinového financování (crowdfundingu) může v rámci své činnosti poskytovat služby, které mohou být materiálně posuzovány jako přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. Jsou-li tyto služby vykonávány v návaznosti na činnost crowdfundingové platformy, neměl by být její provozovatel povinen získat k poskytování těchto hlavních investičních služeb povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry a postačí mu povolení podle nařízení o skupinovém financování,“ stojí v důvodové zprávě k prováděcímu předpisu.

Dohled ČNB zatraktivní crowdfunding pro drobné investory

Poskytovatelé skupinového financování musí získat příslušnou licenci od ČNB nejpozději do 10. listopadu 2022. V opačném případě po tomto datu nesmí zveřejňovat nové projekty.

„Kromě toho, že pak budou moci snadno rozšířit své služby i do všech dalších států Evropské unie bez nutnosti získávání dalších licencí, regulace zvýší atraktivitu tohoto způsobu investování. Nárůst investic přes crowdfundingové platformy by mohl již během prvního roku dosáhnout výše několika desítek procent, v dalších letech by růst mohl být i násobný,“ uvádí expert na právo v oblasti fintechu a startupů Filip Murár z advokátní kanceláře Noerr.  

Z nařízení vyplývají požadavky na kvalifikovanost a náležitou péči a také povinnost provozovatelů crowdfundingu zavést obezřetností záruky.  „Každý provozovatel musí jednat čestně, spravedlivě, profesionálně a v souladu s nejlepším zájmem svých klientů – jak investorů, tak financovaných podniků,“ doplňuje Murár s tím, že zavedení řídícího a kontrolního systému bude zřejmě největším oříškem licenčního řízení u ČNB.

Provozovatelé mají povinnost zveřejňovat příslušné informace na webových stránkách, u úvěrového crowdfundingu například také míru selhání za poslední tři roky.

„U tzv. nekvalifikovaných investorů – tedy v zásadě běžných uživatelů crowdfundingových portálů – jde ale ochrana ještě dál. Provozovatel u nich musí udělat test vhodnosti, při kterém zjistí jejich znalosti, zkušenosti, cíle, porozumění rizikům a schopnost nést ztrátu a posoudí, zda je pro ně crowdfunding na příslušné platformě vůbec vhodný,“ uvádí Filip Murár. „A pokud zjistí, že ne, tak o tom musí investora informovat a varovat jej před riziky, včetně rizika ztráty všech investovaných prostředků,“ uzavírá advokát.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka

Newslettery