Odpadu od domácností přibylo o desítky procent, říká expert | e15.cz

Odpadu z domácností přibylo v karanténě o desítky procent. I proto, že se víc uklízí, říká expert

Michal Nosek

Michal Nosek

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Celorepubliková několikatýdenní karanténa přinesla větší spotřebu a více odpadu z domácností. Obcím, které se o komunální odpad starají, přitom v důsledku dopadů koronavirové pandemie klesly příjmy. To může do budoucna přinést potenciální problém kolem zpracování odpadu. „Lidé se stravovali výlučně doma. S tím byla spojena řada vyhozených obalů, zbytků nebo odřezků z masa, ovoce či zeleniny,“ popisuje Aleš Choutka, expert na odpadové hospodářství a ředitel poradenské společnosti Obcejinak.cz. „Také více uklízeli,“ poznamenává. Tento trend navíc může pokračovat, návrat do normálu nemusí přijít hned. 

Jak se projevila karanténa na nárůstu množství komunálního odpadu?

Pokud budeme mluvit o obcích, tak karanténa přinesla nárůst o desítky procent. Těžko se to určuje přesněji, protože naprostá většina obcí nemá k dispozici reálná čísla, ale pouze indexované přepočty a hodnoty tak zjišťují s několikaměsíčním zpožděním. Nárůst bude znát u větších obcí a měst a projeví se zejména na komunálním odpadu v černých nádobách. Státní zdravotní ústav totiž upozornil na nevhodnost třídění z důvodu přenosu koronaviru.

Třídilo se tedy méně důsledně?

To ne, když tedy vynecháme malý výpadek kvůli zmíněné kampani. Obecně Česká republika třídí velmi dobře. Nicméně s ohledem na rostoucí ceny za likvidaci zejména u plastů, tetrapacků a některých dalších druhů odpadů to přinese obcím paradoxně rovněž větší náklady. Dobrý směrem jde zatím pouze papír, který se dostal z nákladové strany do té výnosové.

O kolik vzrostly obecní náklady na svoz odpadu?

Oficiální výsledky budou známy až po ročním hlášení tedy na začátku příštího roku. Již nyní máme ale předpoklad, že během měsíců karantény může dojít k navýšení nákladů až okolo třiceti procent. Ať již kvůli vyšší hmotnosti odpadu, počtu výsypů nebo kvůli mimořádným svozům.

Jak mohou obce ušetřit na svozu?

Všechno záleží na smlouvě se svozovou firmou. Bohužel drtivá většina smluv je postavena na paušálech a pevných platbách a změnu tak lze uskutečnit až s ročním zpožděním. Pokud to smlouva umožňuje, tak prostor pro úsporu skýtá zejména frekvence výsypů a sledování jejich reálného počtu.

Co to v praxi znamená?

Často se vyváží v podstatě prázdné nádoby a vůbec nikdy nejsou vysypány všechny nádoby na svozové trase. Další možnost je i v oblasti separace. Je důležité optimalizovat počet nádob na jednotlivých sběrných místech, a pokud má obec sběrný dvůr, tak plast a papír lisovat do balíků a odvážet ke zpracování či likvidaci méně často s výrazně nižšími náklady.

Chystá již někdo případné zdražení služeb spojených s likvidací odpadu?

Zde je třeba vnímat dva naprosto odlišné vztahy, a to mezi obcí a svozovou společností a obcí a občany. Obci jednoznačně vzrostou náklady. To ale neznamená, že se toto navýšení musí promítnout i do peněženek občanů. Ve většině případů, kdy platí občané obci roční paušální poplatek na osobu, dle zákona o místních poplatcích. Závisí to tedy pouze na komunální politice a strategii radnic. Zejména ekonomicky slabší regiony často odpady dotují a poplatky již roky nezdražují.

V jakém případě by tedy mohlo dojít ke zdražení?

Obecně platí, že systém zdraží až při vzniku nových cenových dodatků tedy až od příštího roku. Naopak rychlá reakce, a tedy i zdražení sběru odpadu lze již nyní najít u malých lokálních svozovek.

Kterého odpadu je nejvíc?

Nejvíce je samozřejmě směsného komunálního odpadu – toho v černých popelnicích. Produkce takového odpadu představuje 50–80 procent z celkové produkce. Směsný komunální odpad také tvoří největší položku v obecním rozpočtu na odpadové hospodářství. I zde cítí obce výrazný nárůst během koronavirové krize. Dále je to velkoobjemový odpad a jeho počet vzrostl, a to ještě ve spojení s koronavirovou situací. Lidé totiž více uklízejí doma a zbavují se nepotřebných věcí.

Kolik obcí a regionů již využívá vašich poradenských a dalších služeb?

Klientů máme několik desítek ročně. Záleží ale, co přesně od nás chtějí. Někdy jde třeba jen o pomoc se žádostí o dotaci, nebo administraci veřejné zakázky v odpadovém hospodářství. U těchto klientů se ale většinou jedná o jednorázovou službu. Máme ale i takové, se kterými spolupracujeme dlouhodobě a s optimalizací odpadového hospodářství jim pomáháme průběžně. Takovýchto obcí je asi padesát.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery