Aplikace E-ZAK v provozu | E15.cz

Aplikace E-ZAK v provozu

V červnu zahájilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR provoz aplikace E-ZAK. Jedná se o jednoduchý nástroj na zadávání veřejných zakázek, který umožní realizaci některých úkonů v zadávacím řízení jednoduchou a transparentní elektronickou formou.

E-ZAK je webovou aplikací, pro jejíž provozování na straně uživatele postačí běžný internetový prohlížeč (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox a podobně) s několika nastaveními, která jsou blíže popsána v uživatelské příručce na úvodní stránce aplikace. Aplikace E-ZAK je provozována na adrese: https://ezak.mmr.cz/.

Bez přihlášení do systému mají uživatelé z řad veřejnosti k dispozici přehled veřejných zakázek se základními informacemi, případně dodatečnými informacemi a zadávací dokumentací, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Přihlášením do systému získává uživatel další možnosti v rámci jednotlivých veřejných zakázek, jako například požádat o zadávací dokumentaci, je-li poskytována na vyžádání, poslat žádost o dodatečné informace, obdržet výzvu v rámci zadávacího řízení a jiné. Další možnosti uživatel nalezne v příručce.

Mezi hlavní funkce této aplikace k podpoře elektronického zadávání veřejných zakázek patří:

• přehled veřejných zakázek – pro všechny, kteří nejsou v systému registrováni a přihlášeni jako uživatelé, poskytuje E-ZAK přehled aktuálních a uzavřených veřejných zakázek od příslušného zadavatele spolu se základními informacemi k veřejné zakázce, případně dokumentaci (podle povahy zadávacího řízení), • poskytování zadávací dokumentace v elektronické podobě – umožňuje poskytnout neomezený a zároveň přímý dálkový přístup k dokumentaci veřejné zakázky a řeší i situaci, kdy je dokumentace poskytována elektronicky na vyžádání, • správa dodatečných informací k zadávacím podmínkám – systém přijímá elektronické žádosti o dodatečné informace, upozorňuje na ně pověřené osoby, umožňuje odpovídat na tyto žádosti a odpovědi patřičným způsobem, zpětně je redistribuuje a uveřejňuje, • výzvy dodavatelům – u veřejných zakázek, zahajovaných zasláním výzvy či na základě rámcové smlouvy, obdrží vybraní dodavatelé v rámci systému elektronickou výzvu a zároveň jim je zaslán upozorňovací e-mail s oznámením, že v systému E-ZAK obdrželi zprávu a kde si ji mohou po přihlášení vyzvednout, • systém interních zpráv – pomocí interního systému zpráv jsou uživatelé (na straně dodavatele či zadavatele) informováni o výzvách, dodatečných informacích a dalších skutečnostech, které se vážou k veřejným zakázkám (o interních zprávách jsou uživatelé informováni e-maily na adresu uvedenou v profilu uživatele), • správa uživatelů – systém umožňuje pohodlnou správu registrované dodavatelské organizace, k ní přináležejících uživatelských účtů a případně také organizačních jednotek, • pořizování záznamů o elektronických úkonech – veškeré úkony v systému jsou automaticky archivovány a jednoznačně spojeny s časem a osobou, která operaci uskutečnila.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!