Architektonická soutěž na Anglické nábřeží má dva vítěze | E15.cz

Architektonická soutěž na Anglické nábřeží má dva vítěze

Zastavět či nezastavět a jak vůbec vhodně řešit prostor před stávající Komerční bankou na Anglickém nábřeží? Tuto otázku si kladli odborníci již delší dobu. Proto vyhlásilo na jaře město Plzeň prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně architektonickou soutěž na toto území.

Zastavět či nezastavět a jak vůbec vhodně řešit prostor před stávající Komerční bankou na Anglickém nábřeží? Tuto otázku si kladli odborníci již delší dobu. Proto vyhlásilo na jaře město Plzeň prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně architektonickou soutěž na toto území.

„Návrhy odevzdalo celkem 43 týmů. V průběhu posuzování byl vyřazen 1 návrh pro závažné formální nedostatky. Celkem tedy porota hodnotila práci 42 týmů,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Porota se rozhodla udělit dvě první ceny, a to soutěžnímu návrhu číslo 14, který zpracoval tým ve složení Ing. arch. Alena Jenčková, Ing. arch. Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík, a návrhu číslo 43, vytvořeném týmem ve složení Bc. Jan Gadziala, Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka.

Druhou cenu získal návrh číslo 13 od architektonického týmu Ing. arch. Bohumila Krále, Ing. arch. Tomáše Krále, Ing. arch. Ireny Šebové a třetí cenu návrh číslo 31 zpracovaný týmem ve složení Ing. arch. Petr Hurník, Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. arch. Jiří Vítek, Ing. arch. Jaroslav Sedlák. Dále byly uděleny dvě odměny, a to návrhu číslo 3 od Ing. arch. Gabriely Elichové a Ing. arch. Martina Elicha, a návrhu číslo 19 od týmu ve složení Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ing. arch. Matej Zahadňanský.

#####Čtyři skupiny podle přístupu k řešení

Předložené návrhy lze rozdělit na základě přístupu k míře a způsobu využití řešené lokality do čtyř skupin:

a) návrhy, které využívají řešené území jako parkovou plochu;

b) návrhy, které využívají řešené území jako převažující městský parter (s drobnými objekty);

c) návrhy, které zastavují pouze část území v kombinaci s městským parterem;

d) návrhy, které využívají řešené území k převážnému nebo úplnému zastavění.

Soutěž prověřila, že zastavění území je možné. Z předložených návrhů vyplynulo, že nejvhodnějším řešením je částečné zastavění území. Důležité je, aby urbanistické a architektonické řešení mělo vysokou kvalitu vzhledem k poloze a významu místa. Dále je důležité, aby program objektu byl funkcí obohacující městské prostředí v tomto území a nezvyšoval nadměrně dopravní zatížení. Vítězný návrh číslo 14 je reprezentantem návrhů, které zastavují řešené území samostatným objektem.

Jedná se o elementární tvar z hranolu s dostatečným rozsahem volného parteru přesně umístěného v rámci širších vztahů. Provoz včetně vazby na veřejný prostor je přiměřený místu. Druhý vítězný projekt číslo 43 reprezentuje solitérní budovu navrženou na vhodném místě řešeného území. Hmotově dobře reaguje na okolí a vytváří příznivý veřejný prostor. Je v jasně definovaném vztahu k významným objektům města.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!