Architektonickou soutěž na revitalizaci pivovaru ovládli studenti ČVUT | E15.cz

Architektonickou soutěž na revitalizaci pivovaru ovládli studenti ČVUT

Vítězi studentské architektonické soutěže, jejímž cílem bylo navrhnout revitalizaci území bývalého pivovaru Světovar v Plzni, se stali studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří získali první, druhé i třetí místo. Oznámila to architektonická a projekční kancelář HELIKA, která uspořádala již 4. ročník soutěže.

Studentské návrhy hodnotili Kateřina Melenová, Benjamin Fragner a architekt Vladimír Kružík. Prvním místem a 35 tisíci korunami ocenila porota návrh Eduarda Sojky a Jakuba Sládečka. „Tento návrh dosahuje ve všech posuzovaných aspektech očekávanou úroveň kvality. Oceněn byl vizuálně jasný architektonický koncept dokonale čitelného odlišení „starého“ a „nového“ vyjadřující dostatečně respekt k industriálnímu dědictví, dále důkladnost analýzy flexibility jednotlivých provozů a logika navrženého půdorysného dispozičního uspořádání. Jednoznačný kubus multifunkční scény, „stage“, se bez pochyb všem jasně asociuje s navrhovaným účelem a využitím objektu. Zvláštní zmínku zasluhuje reálnost návrhu v konkrétních podmínkách činnosti budoucího kulturního centra 4×4 Cultural Factory,“ říká předseda poroty Kružík. Druhé místo a 25 tisíc Kč porota udělila návrhu zpracovanému Michaelou Prikrylovou. Porota ocenila především jasný a vizuálně čistý architektonický přístup k řešení otázky vztahu „nové“ a „staré“ architektury. Svébytný útvar „pneumatického ochozu“ spojuje odlehlá místa objektu /vstup do objektu bývalého výstavu piva na úrovni chodníku a prostor sálů v 5. podlaží objektu bývalé spilky/, zároveň je možné ho chápat jako originální objektovou instalaci kontrastující s architekturou okolních průmyslových objektů Světovaru.

Na bronzové příčce s odměnou 15 tisíc Kč se umístil návrh Marty Mezerové a Šárky Lorencové. Porotu zaujal především důkladnou analýzou všech urbanistických a architektonických souvislostí vně a uvnitř areálu a z ní vycházející rozbor vnitřního funkčního uspořádání objektu. Porotou byl oceněn také návrh využít část pozemku areálu jako komunitní zahradu. Porota dále udělila zvláštní ocenění Jakubovi Dvořákovi z Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci, Zuzaně Šikulové, Filipovi Šeflovi a Radkovi Podorskému z Fakulty stavební ČVUT v Praze a Petrovi Vackovi, Jakubovi Kopeckému a Janovi Gašpárkovi rovněž z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!