Architektura s důkladnou přípravou | E15.cz

Architektura s důkladnou přípravou

Ateliér DRNH, který má na svém kontě řadu prestižních ocenění, čekal od svého založení na první realizaci osm let. Dnes jeho projekty patří k nepřehlédnutelným architektonickým počinům, jaké se v prostoru českých měst objevují.

Ateliér vznikl v roce 1991 jako sdružení nadšenců architektury a zaměřuje se na intervence do náročného historického nebo přírodního prostředí. Podle zakladatele ateliéru Antonína Nováka jde v koncepci ateliéru především o kvalitní výstup a prioritou byla od počátku architektura, nikoli podnikání v oblasti projektování. To potvrzuje i fakt, že DRNH během prvních osmi let neměl realizace.

První realizovanou stavbou na konci devadesátých let byl administrativní objekt pro Dopravní podnik města Brna, který přizval ateliér ke spolupráci na základě vyhrané architektonické soutěže. Vzápětí architekti realizovali rekonstrukci barokního Schrattenbachova paláce pro potřeby Knihovny Jiřího Mahena a souběžně s tím rekonstrukci barokní kaple sv. Kunhuty pro potřebu lékárny Vojenské nemocnice. Všechny tři uvedené stavby byly důkladně popsány a kladně recenzovány v odborném tisku a přinesly ateliéru určité renomé v odborné obci.

#####Důraz na okolní prostředí

„Klademe velký důraz na prostředí, do kterého s projektem vstupujeme, toto prostředí považujeme za hodnotné, a je proto nutné, aby architektura na ně navazovala,“ říká k práci ateliéru Antonín Novák. Koncept každého projektu ateliér odvozuje z prostředí, kam se stavbou vstupuje, předchází tomu pečlivá analýza místa z hlediska jeho historie, pracuje se se starými mapami, fotodokumentací.

„Během času jsme získali zdroje takových informací. Časem jsme zjistili, že do prostředí místa je třeba zahrnout krajinu kolem i environmentální aspekty a snažíme se stavět domy v souladu i s tímto hlediskem.“ Archiv města Brna například uchovává poměrně komplexní fotodokumentaci zničených domů po náletech z roku 1945, z níž lze téměř pro každou z proluk v historickém jádru zjistit, jak vypadal původní dům.

#####Kvalitní architektura to má těžké

Takovému přístupu ale současná praxe, kdy převládají výběrová řízení na cenu, příliš nepřeje. Architektonický aspekt u nás není podle architekta Nováka příliš preferován, a to není pro realizace kvalitní architektury příznivé. Pokud je architekt zaměřen na kvalitu detailu a myšlení v souvislostech, zabývá se i analýzou místa apod., zvyšuje to přirozeně cenu. Přestože ateliér DRNH v českém prostředí necítí od institucí přílišnou podporu, v přístupu některých měst se setkává s výjimkami - o skvělých zkušenostech lze mluvit v souvislosti se současnou prací pro Litomyšl, kde realizuje novostavbu bazénové haly.

Také v Kroměříži, kde se chystá rekonstrukce zámeckých zahrad, je spolupráce s městem podle Antonína Nováka velmi dobrá. V Brně, kde má ateliér DRNH několik velkých a oceněných realizací (Vaňkovka, rekonstrukce divadla Reduta, areál Kraví hora), střední generace architektů v konkurenčním prostředí nastavila poměrně vysokou laťku a úroveň realizací je vysoká, není to ale tím, že by kvalitu někdo programově vyhledával. „O přístupu k architektuře v Brně svědčí to, že byl zrušen institut hlavního architekta. Není tady politická vůle, aby na této úrovni působila silná osobnost, která by statut hlavního architekta měla,“ říká architekt Novák.

#####Kvalitou proti satelitům

DRNH se pravidelně účastní architektonických soutěží, podle Antonína Nováka se ale život ateliéru na soutěžích postavit nedá, v západních zemích je přitom taková praxe standardem. „Soutěže by měly být vypisovány na všechny státní zakázky, ale není tomu tak. Soutěž je vždy sázka do loterie, dá se přirovnat ke sprintu, u nějž nevíte, v jakém směru je cíl.“ Úspěšný projekt rekonstrukce brněnské Reduty byl výsledkem soutěže, ateliér ale úspěšně spolupracoval i se soukromými developery. Šlo o bytovky v městské čtvrti Komín, kde bylo snahou realizovat projekt jinak, než je zvykem - z environmentálního hlediska tak, aby stavba byla ekologičtější a zároveň přitažlivější pro uživatele.

#####Neignorovat životní prostředí

Environmentální trend nastoupil ateliér projektem veřejného bazénu v Brně na Kraví hoře (2004). Prostředí přírodního parku si říkalo o to, aby stavba byla co nejúspornější a energeticky optimální, a pokud jde o materiály, co nejvíc propojena se zelení. Realizace pak získala kromě nejvyšších tuzemských architektonických ocenění, jako je například Cena Grand Prix Obce architektů či nominace na Cenu Miese van der Rohe i cenu Ministerstva životního prostředí ČR. „Nyní se vždy u projektů zamýšlíme, jak například využít pasivně slunce, dešťovou vodu apod.,“ říká Antonín Novák.

Kromě vlastní aplikace myšlenek o šetrnosti k okolí i energiím v běžné projekční praxi se ateliér rozhodl vymezit vůči výstavbě satelitů i formou virtuální výstavy „me100“, jež je pozitivním vymezením, které v sobě zahrnuje tři strategie rozvoje města, které zůstává sevřené ve svých hranicích a neatakuje okolní krajinu další extenzivní výstavbou. Tato výstava obsahuje šest projektů, které ukazují možnosti vrstvení, zahušťování a překrývání v rámci intravilánu města při zachování kvality veřejných i soukromých prostor.

Speciálně pro tuto příležitost ve spolupráci s grafikem vyvinutý grafický systém hodnotí každý navržený objekt nejen z hlediska spotřeby energie na jeho budoucí provoz, ale také z hlediska jeho napojení na stávající infrastrukturu veřejných komunikací, sítí, městské hromadné dopravy atd. Tento princip poukazuje na nutnost vnímání tzv. energetické úspornosti v širším rámci, neboť například pasivní dům nedaleko metropole může být během své výstavby a celkového užívání daleko méně vhodný z environmentálního hlediska než kupříkladu adaptace půdních prostor v centru města.

#####Budoucnost patří brownfieldům

V nejbližší budoucnosti zveřejní ateliér druhé pokračování virtuální výstavy s názvem „me101“, zaměřené na nestandardní bytové projekty a využití tzv. brownfieldů. V rámci autorských dozorů spolupracuje na výstavbě plavecké haly v Litomyšli. Během začátku roku lze práci ateliéru vidět i v televizním cyklu Památky na prodej, kam architekti přispěli počítačovými modely památek a návrhy jejich budoucího zhodnocení.

*

Některé realizace ateliéru DRNH

* 2001 - budova Dopravního podniku města Brna

* 2004 - rekreační a sportovní areál Kraví hora, Brno

* 2005 - Administrativa a strojírna areálu Vaňkovka, Brno

* 2005 - rekonstrukce divadla Reduta, Brno

* 2006 - obytný soubor Na Krutci, Praha (s ateliérem Kuba-Pilař)

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!