ARK se dlouhodobě zabývá vzděláváním makléřů | E15.cz

ARK se dlouhodobě zabývá vzděláváním makléřů

Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR) se zabývá profesním vzděláváním realitních makléřů v České republice téměř dvacet let. V posledních letech se počet proškolených makléřů pohyboval v rozmezí 400 až 500 osob ročně.

Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR) se zabývá profesním vzděláváním realitních makléřů v České republice téměř dvacet let. V posledních letech se počet proškolených makléřů pohyboval v rozmezí 400 až 500 osob ročně.

Vlivem krize zájem o vzdělávání výrazně opadl, ale v posledních měsících pozoruje ARK opět oživení. Snahou asociace nepřestává být zvyšování kvality služeb poskytovaných všemi realitními kancelářemi, zejména sdruženými v asociaci. Požadavek na kvalitu klade vysoké nároky na úroveň realitních makléřů, prodejců nemovitostí, správců nemovitostí, dražebníků a všech ostatních, kteří působí v oborech a oblastech souvisejících s obchodováním s realitami.

Jejich vzdělávání nezbytně vyžadují neustále se měnící právní normy dotýkající se oblasti nemovitostí. Stejně jako je nezbytná profesionalita při poskytování realitního servisu klientům, tak je při této zprostředkovatelské činnosti důležité i etické jednání vůči klientům či obchodním partnerům. ARK ČR vnímá, že úroveň realitních služeb poskytovaných realitními kancelářemi v České republice je velmi rozdílná a s tím úzce souvisí i velmi různá úroveň odborných znalostí konkrétních poskytovatelů realitních služeb.

Ty realitní kanceláře, které působí již delší dobu na trhu a mají v úmyslu podnikat v realitním byznysu dlouhodobě, věnují také potřebnou pozornost profesnímu vzdělávání svých makléřů. Systém profesního vzdělávání ARK ČR se skládá ze tří okruhů: rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR, nadstavbové semináře k vybraným tématům z realitní činnosti (např. katastr nemovitostí, právní vztahy k nemovitostem, smlouvy v praxi RK, daně v RK aj.) a tréninky sociálních a psychologických dovedností v komunikaci s klienty.

#####Certifikace realitních makléřů

V souladu s dlouholetým úsilím asociace o zvyšování odborné úrovně realitních makléřů z řad členů ARK ČR i všech dalších zájemců ARK ČR iniciovala možnost nezávislého ověřování znalostí realitních makléřů. Certifikační ústav Vysoké školy ekonomické v Praze - na základě spolupráce s ARK ČR - umožňuje získání certifikace v oboru realitní makléř. Certifikace je dokladem odborné úrovně konkrétních makléřů, není tedy pouhým firemním oprávněním, za nímž může být skryta velmi rozdílná úroveň pracovníků.

Systematické profesní vzdělávání završené nezávislou certifikační zkouškou přispěje ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb a podpoří také úroveň etického chování při podnikatelské činnosti. Profesní vzdělávání realitních makléřů - doložené například i uvedeným certifikátem - je jedním ze základních předpokladů pro zvyšování důvěry ve služby realitních kanceláří.

*

VŠE nabízí kurzy celoživotního vzdělávání

Čtyřsemestrální kurzy pořádané Institutem oceňování majetku Vysoké školy ekonomické (IOM VŠE) v Praze, spadající do celoživotního vzdělávání, jsou určeny pro absolventy vysokých i středních škol, kteří mají zájem o zvýšení kvalifikace v oboru oceňování nemovitostí a oceňování podniku. Po zdárném ukončení kurzu obdrží účastníci osvědčení, které je jednou z podmínek získání živnostenského listu (živnost vázaná, po splnění podmínek § 5 zákona č. 455/1991 ve znění zákona 292/2009 Sb.).

Se živnostenským listem je možné pracovat na IČ, absolvent může pracovat také jako zaměstnanec realitních či znaleckých kanceláří, vypracovávat posudky všude tam, kde zákon nevyžaduje posudky znalecké. Dalším krokem pak je možnost uvažovat o jmenování soudním znalcem, k němuž je však absolvování kurzu pouze prvním krokem. Na jmenování soudním znalcem není nárok, je výhradně v kompetenci místně příslušného soudu.

*Renata Budilová, IOM VŠE*

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!