Asociace realitní kanceláře ČR | E15.cz

Asociace realitní kanceláře ČR

Chtěl bych investovat finanční prostředky do nemovitosti a prostřednictvím realitní kanceláře bych rád koupil část bytového domu. Jaká budu mít práva a povinnosti, pokud budu vlastnit pouze menšinový podíl? Co když nebudu souhlasit s některými opravami, o kterých rozhodnou ostatní spoluvlastníci?

Chtěl bych investovat finanční prostředky do nemovitosti a prostřednictvím realitní kanceláře bych rád koupil část bytového domu. Jaká budu mít práva a povinnosti, pokud budu vlastnit pouze menšinový podíl? Co když nebudu souhlasit s některými opravami, o kterých rozhodnou ostatní spoluvlastníci?

Pokud se nebude jednat o zásadní změnu domu, kdy by mohlo být rozhodnutí spoluvlastníků soudem změněno, pak o hospodaření s domem rozhodují spoluvlastníci většinou. Ta se vypočítá podle velikosti jejich podílů na nemovitosti. Platí, že se podílíte na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví domu na základě toho, jaký vlastníte podíl. Vlastníte-li například třetinu domu, pak máte právo na třetinu výnosů z této nemovitosti, ale musíte se také podílet jednou třetinou na nákladech spojených s provozem nemovitosti. Ještě bych pro jistotu rád upozornil na to, že pokud se rozhodnete investovat do nemovitosti koupí ideální části domu, nekupujete konkrétní byt, respektive část domu. A zvláště tehdy, pokud koupíte pouze menšinový podíl na nemovitosti, pak vám doporučuji, abyste se před uzavřením transakce poradil s nezávislým odborníkem, který vám vysvětlí všechna pro a proti spojená s takovou investicí.

Manžel má v České republice trvalý pobyt, ale je slovenským občanem. Ráda bych na něj převedla členská práva k družstevnímu bytu, ve kterém bydlíme.

Pokud má váš manžel na území České republiky trvalý pobyt, pak je ve smyslu zákona považován za tuzemce a platí pro něj tudíž zpravidla stejné podmínky jako pro ostatní tuzemce. Při převodu členských práv, která souvisejí s nájmem družstevního bytu, pak je třeba, vedle obecně závazných předpisů, vycházet také z platných stanov družstva.

Chtěl bych prodat byt v bytovém domě, který jsem získal před osmi lety do osobního vlastnictví. Oslovil jsem realitní kancelář, aby mi s prodejem pomohla. Myslel jsem, že ho budu muset přednostně nabízet ostatním spoluvlastníkům bytových jednotek. Realitní makléřka však tvrdí, že to není nutné a že mohu nabídnout byt ihned komukoli.

Pokud se jedná o vlastnictví bytu na základě z. č. 72/1994 Sb., a vy jste si nezřídili předkupní právo smluvně, pak má pravdu. Ze zákona v takovém případě nevyplývá pro společenství vlastníků tzv. předkupní právo. Realitní kancelář proto může byt, který prodáváte, nabízet volně na trhu a najít pro vás kupce, který může podle platných právních předpisů byt získat.

Potřebuji prodat byt. Chtěl bych využít služeb nějaké realitní kanceláře, známí mi doporučují, abych si prodej zajistil raději sám. Jaká rizika mě čekají v případě, že bych tento obchod uskutečnil vlastními silami?

Koupit či prodat nemovitost se na první pohled může zdát jako jednoduchá záležitost bez velkého rizika, skutečnost je však složitější. Člověk, který chce například prodat svůj byt sám, tedy bez pomoci zprostředkovatele, se musí zejména zorientovat v cenách bytů dané velikosti v příslušné lokalitě, zpravidla pomocí inzerce vyhledat zájemce o koupi bytu, vyjednávat s nimi o podmínkách prodeje včetně prohlídek bytu, vybrat nejlepší nabídku, dohodnout se s kupujícím o konečné ceně a dalších podmínkách prodeje, zajistit sepsání kupní smlouvy, která by měla jednak všechny potřebné náležitosti, aby ji katastr nemovitostí akceptoval a provedl vkladem změnu vlastníka bytu a současně, aby smlouva neobsahovala žádná ustanovení, která by v případě sporu byla pro něj nevýhodná, řešit daňové aspekty obchodu (daň z převodu nemovitostí, popřípadě daň z příjmu) a dohodnout se s kupujícím o způsobu předání kupní ceny. Pokud si nejste zcela jist, že výše uvedené body jste schopen zvládnout sám, měl byste se rozhodně obrátit na realitní kancelář. V tom případě je pak nutné jako první řešit otázku, jak najít tu správnou realitní kancelář, která obchodování s nemovitostmi rozumí a její makléři jednají nejen na vysoké profesionální úrovni, ale zároveň se chovají solidně vůči svým klientům. Nejlepším vodítkem při výběru realitní kanceláře jsou kladné reference od jejích klientů, které znáte a jejichž stanovisku důvěřujete. Každý, kdo prodává, kupuje, najímá či pronajímá nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, by měl postupovat promyšleně, každý svůj krok pečlivě zvážit, u smluv v případě pochybností se obrátit na právníka.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!