Bojovat se živly pomůže řádné pojištění nemovitosti | E15.cz

Bojovat se živly pomůže řádné pojištění nemovitosti

Ničivé živelní kalamity, které v posledních letech opakovaně postihují území České republiky, jsou dostatečným varováním, že pojištění majetku není radno podceňovat.

Pojištění sice nezabrání tomu, aby vás postihlo něco zlého, ale pomůže zmírnit finanční následky, pokud k takové situaci dojde. Přijde-li vichřice, povodeň, zemětřesení nebo enormní krupobití, můžete mít potom při vší smůle štěstí, že jste se pojistili. Základem úspěšného sjednání pojištění je nastavení správného rozsahu a pokrytí všech hrozících rizik. Majetek lze pojistit pro případ požáru, výbuchu nebo přímého úderu blesku, povodně či záplavy, vichřice nebo krupobití, pádu stromů, zátěže sněhem nebo námrazou, zemětřesení, vody vytékající z vodovodního zařízení, vandalismu a odcizení věcí krádeží, vloupání nebo loupeže předmětů. Vždy je potřeba se podívat, jestli je konkrétní riziko v základní smlouvě zahrnuto, nebo je třeba ho připojistit.

V případě připojištění se nejedná o zásadní změny v ceně pojistného, to se mnohdy navýší jen o pár desítek korun. V případě, že se člověk pojistí proti povodni a škody mu způsobí vichřice, sjednané pojištění je naprosto bez efektu a pojišťovna tuto škodu klientovi neproplatí. Každý si musí vyhodnotit sám, jestli ušetří, pokud dané riziko do pojistné smlouvy nezahrne, či nikoli. Ještě před uzavřením pojistné smlouvy je nutné věnovat zvýšenou pozornost rozsahu pojistného krytí. V pojistných podmínkách si ověřit, zda rozsah nabízeného pojištění vyhovuje našim požadavkům. Současně je důležité seznámit se i s případnými výlukami z pojištění.

#####Stručný průvodce živelními riziky na stránkách ČAP

Pro ty, kteří nechtějí nechávat svůj majetek napospas náhodě, připravila Česká asociace pojišťoven (ČAP) informační a instruktážní brožurku S POJIŠTĚNÍM PROTI ŽIVLŮM, která je v elektronické podobě volně ke stažení na webových stránkách ČAP. Ocení ji samozřejmě i ti, kteří mají svůj majetek již pojištěný a chtějí se ujistit, že při sjednání neopomenuli nic důležitého. Nová elektronická brožurka ČAP přehledně popisuje veškerá živelní rizika i typy pojištění, která je zahrnují. „Tento stručný a kompletní průvodce pojištěním majetku obsahuje všechny nezbytné kroky od jeho výběru až po řešení případné vzniklé pojistné události,“ říká Marcela Kotyrová z ČAP a dodává: „Kromě informací o jednotlivých rizicích zde čtenáři naleznou i vysvětlení přetrvávajících mýtů a užitečné rady, jak pojistným událostem předejít nebo je alespoň zmírnit.“

#####Pozor na podpojištění majetku

[file:7677:small:right]

Brožurka týkající se pojištění proti živlům objasňuje nejeden termín, jehož význam je stále veřejností nesprávně chápán. Co je to například „podpojištěnost“? Jedná se vlastně o stav, kdy vzhledem k nedostatečně nastavené pojistné částce bývá kráceno pojistné plnění, což v konečné fázi pojistné události přináší nejednomu klientovi pojišťoven pochopitelné rozhořčení. „Majetek je podpojištěný tehdy, když pojistná částka, uvedená v pojistné smlouvě, je nižší než skutečná hodnota pojištěného majetku,“ vysvětluje Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání z ČAP. Pro stanovení minimální pojistné částky nemovitosti uveřejnila Česká asociace pojišťoven zdarma na svých webových stránkách jednoduchou a uživatelsky přátelskou aplikaci.

Kalkulačka vypočítá minimální pojistnou hodnotu nejčastějších typů nemovitostí ve standardním provedení. Hodnota představuje tzv. „novou cenu“, což je cena, za kterou by bylo možné postavit nemovitost stejného druhu a velikosti. Použití jakýchkoli nadstandardních stavebních prvků a součástí je třeba zohlednit při sjednání pojištění ve finální pojistné částce. Pojistná hodnota luxusní nemovitosti totiž může být až několikanásobně vyšší. Výpočet je proveden zjednodušenou formou a nezahrnuje cenu pozemku. Může se lišit od přesného výpočtu hodnoty nemovitosti provedeného soudním znalcem nebo od výpočtů jednotlivých pojišťoven, pro něž je základní pojistná hodnota nemovitosti jen jedním z kritérií.

#####Každý objekt má svou „povodňovou zónu“

Statistiky ČAP dokládají, že zatímco z hlediska počtu pojistných událostí byly nejzávažnější povodně z roku 1997, kdy bylo pojišťovnám hlášeno 115 763 pojistných událostí a vyplaceno více než osm miliard korun; v roce 2002 bylo vyplaceno pojišťovnami celých 34,7 miliardy korun v pojistném plnění za extrémní škody při více než 80 tisíc pojistných událostech, přičemž výše celkových škod byla odhadnuta na 73 miliard korun. Pojišťovny pro tyto účely rozlišují celkem čtyři povodňové zóny.

V zóně 1 nehrozí nebezpečí povodně a je z pohledu pojištění proti tomuto riziku bezproblémová. V zónách 2 a 3 již jde o území, které je ohroženo možnou povodní, a sazby u pojištění mohou být navýšeny o rizikový příplatek. Zóna 4 je zpravidla nepojistitelná anebo pojistitelná jen za specifických podmínek, jakými může být umístění na navýšeném terénu nebo protipovodňové opatření. Rizikový příplatek se může v nabídce jednotlivých pojišťoven lišit. Uvažujete-li tedy o sjednání pojištění nebo o koupi nemovitosti v dané lokalitě a obáváte-li se povodně, můžete si výši rizika ověřit sami.

#####Povodňové mapy ČR on-line zdarma

ČAP k tomuto účelu nabízí veřejnosti zdarma využití aplikace pro identifikaci povodňových rizik na svých webových stránkách (www.cap.cz). Povodňové mapy představují prakticky identický nástroj, který využívají pro stanovení výpočtu pojistného i tuzemské pojišťovny. Aplikace vyhodnotí nebezpečí výskytu povodně v kterékoli lokalitě na celém území ČR. Samotné využití systému identifikace rizika povodně je velice snadné a zvládne jej bez obtíží každý uživatel internetu. Do systému se zadá adresa a obratem přijde vygenerovaná Riziková zpráva ve formátu pdf. Aplikace není určena pro využití v komerční sféře.

*

Nechávat majetek nepojištěný se nevyplatí

[file:7679:small:right]

Nejrozsáhlejší škody způsobily povodně. V jejich důsledku nahlásili klienti pojišťovnám téměř 280 tisíc pojistných událostí v celkové hodnotě 53 miliard korun. 240 tisíc pojistných událostí bylo nahlášeno v souvislosti s vichřicí a krupobitím, které způsobily škody ve výši 8,5 miliardy korun. Sněhová nadílka na střechách pak představuje z pohledu pojišťoven 88 tisíc nahlášených škod v celkové výši 2,9 miliardy korun. Jen letošní živelní pohromy způsobily škody, které pojišťovny odhadují na 9,5 miliardy korun.

„Letošní povodně a krupobití potvrdily, že pojištění majetku proti živlům patří mezi základní pojistnou ochranu všech občanů, a to prakticky bez ohledu na lokalitu nemovitosti,“ pokračuje Marcela Kotyrová a doplňuje: „Bohužel živelní katastrofy odkrývají i chyby, jež klienti při sjednání pojištění dělají. Živly se nepojištěným ani špatně pojištěným objektům nevyhýbají, je v zájmu každého z nás si smlouvu zkontrolovat, případně aktualizovat.“

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!