Brno řeší problémy s rekordním dluhem za nájemné | E15.cz

Brno řeší problémy s rekordním dluhem za nájemné

Dluhy na nájemném v obecních bytech v Brně dosáhly v uplynulém období rekordního nárůstu – během jednoho roku vykazují rekordní přírůstek 69,8 milionu korun a dosáhly tak sumy 262 milionů korun.

Městu a městským částem, které obecní byty spravují, to komplikuje situaci, protože mají povinnost zisk z nájmu použít zpět při správě a opravách bytového fondu. Podle rady města je současná výše nájemného i přes probíhající deregulaci z hlediska pokrytí nákladů na provoz a údržbu bytových domů stále nedostačující. „Důvody vzniku dluhů na nájemném nelze zjednodušovat. Nejde přitom o nedbalost ze strany městských částí při vymáhání, souvisí to i s recesí a růstem nezaměstnanosti,“ říká o problematice dlužného nájemného náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil.

#####Hrozba soudem není účinná

Největší dluhy jsou evidovány zejména v městských částech, které mají svěřeny větší počty bytů a současně v těchto lokalitách bydlí sociálně slabší skupiny obyvatel. Jde zejména o oblast městské části Brno-střed, kde je přes šest a půl tisíce obecních bytů a kde vznikl dluh 20,6 milionu korun. Oblast tzv. brněnského Bronxu v okolí ulic Cejl a Bratislavská navíc bojuje s problematikou sociálního vyloučení. Město sice využívá možnost výpovědí bez přivolení soudu, pokud dlužná částka přesahuje výši tříměsíčního nájemného, problémem je ale zdlouhavost soudního řízení, které neplatiči cíleně využívají a která inspiruje pro neplacení nájemného i další nájemce.

„Zahájení soudního řízení přiměje pouze část dlužníků k výměně bytu za byt přiměřený jejich ekonomické situaci s tím, že za ně dluh převezme druhý účastník výměny. Vedle soudního řízení vedoucího ke skončení nájmu bytu však musí město vést i soudní spor o zaplacení nájemného,“ uvedl tiskový mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. K vlastnímu postihu dlužníka tak dojde až okamžikem vystěhování z bytu.

#####Nová metodika preferuje prevenci

Město proto nyní přistoupilo k prvním krokům, které mají neutěšenou situaci změnit. Magistrát inicioval zpracování metodiky pro vymáhání dluhů na nájemném, která bude sloužit zejména městským částem při vymáhání dluhů na nájemném z bytů. Metodika klade důraz na bezprostřední řešení vzniklého dluhu, má zabránit kumulaci dluhů a předcházet situaci, kdy nájemník není schopen z vlastních prostředků dluh uhradit. Mimo jiné doporučuje průběžné sledování plnění závazků jednotlivých nájemců, kteří budou bezprostředně po vzniku dluhu upozorňováni na možné následky jeho nesplacení i na možnost využití sociálního poradenství pro řešení své situace. Kromě toho dává pronajímatelům návod, jak postupovat v případě, že dlužník zůstává nečinný – možnost splátkového kalendáře, možnost pronájmu levnějšího bytu, prominutí poplatků z prodlení apod.

Upravuje dále postup pronajímatele v případě, že dluh dosáhl trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění spojených s užíváním bytu, dlužník byl upomenut, neuzavřel splátkový kalendář na splácení dluhu. „Postup podle metodiky neznamená větší toleranci pronajímatele vůči dlužníkům, ale je komplexem opatření, jež by měla vést k rychlému vyřešení dluhu a řádnému užívání bytu nájemcem. Vymáhání je složitá disciplína a ani vystěhování dlužníka neznamená, že se podaří získat dlužnou částku. Nová metodika má přispět v oblasti prevence a změnit dlouhodobý trend. Je ale třeba počítat s tím, že žádné zázračné recepty neexistují,“ uvedl náměstek Oliver Pospíšil.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!