Brno vrací centru historickou tvářnost | E15.cz

Brno vrací centru historickou tvářnost

V rámci záměru postupné rekonstrukce veřejných prostranství v centru Brna v současnosti probíhá rekonstrukce významných dopravních uzlů města - Moravského náměstí a Joštovy ulice.

Jde o oblast, kde se historické centrum dostává do kontaktu s městskou i osobní dopravou nedalekého malého městského okruhu a které je zároveň maximálně vytíženo pěším provozem. Celkové náklady na úpravu obou lokalit se pohybují kolem 400 milionů korun. Klíčovým momentem je již probíhající rekonstrukce Moravského náměstí, které se má podle konceptu navrženého ateliérem architekta Petra Hrůši změnit v pěší zónu, jakou je již nyní rekonstruované náměstí Svobody.

„Náměstí by se mělo stát pobytovým prostorem na rozdíl od současnosti, kdy mu dominuje parkování aut a osobní doprava,“ uvedl náměstek brněnského primátora Martin Ander. Parkoviště bude během rekonstrukce zrušeno a náměstí budou vévodit čtyři výtvarné objekty. Jednou z dominant náměstí bude socha spravedlnosti před budovou Nejvyššího správního soudu (Marius Kotrba), další bude socha Jošta Moravského, která bude stát na protilehlé straně náměstí.

Celý prostor budou doplňovat další dva nefigurativní výtvarné prvky - bronzová mapa Brna z doby třicetileté války a bazén s fontánkou, které mají symbolizovat dvě z platonských ctností obezřetnost a umírněnost. Kromě výtvarných děl bude náměstí řešeno s pomocí zeleně a prostor doplní sezení. „Pěší zóna se z dnešního náměstí Svobody a Rašínovy ulice rozšíří do míst, kde je dnes rušná doprava, zůstane jen dopravní obsluha a tramvaje, výjimky pro vjezd budou zpřísněny a aut ubude,“ říká o jednom s aspektů oprav Martin Ander.

#####Zeleň v původní podobě

Na práce na Moravském náměstí v únoru naváže další rozsáhlá rekonstrukce v Joštově ulici, kde se nachází citlivý dopravní uzel (Česká ulice) a významné instituce (Ústavní soud). Základním principem projektu (ateliér RAW) je opět rozšíření pěší zóny a návrat k historickému vzhledu místa, v souladu s tím se zde objeví čtyřřadá alej, jako tomu bylo na počátku 20. století. Centrální osu bude tvořit tramvajová trať jako klíčový dopravní prvek a do prostoru pěší zóny bude umožněn vjezd pouze dopravní obsluze.

Z prostoru zmizí stanoviště taxi, jež se přemístí do vzdálenější části Moravského náměstí. Podél stromořadí bude instalováno sezení, objeví se tam i informační Mobility centrum - bod, kde se návštěvníci dozvědí informace o dopravě v Brně a okolí. Projekt Mobility centrum byl připraven v rámci programu Civitas Evropské unie, která jej finančně podpoří. Prostor před Ústavním soudem bude podle projektu upraven tak, aby odpovídal vážnosti této instituce.

#####Dialog s historií

Snaha města o částečné navrácení historického charakteru centru Brna se projevuje v celkové koncepci postupných úprav historického jádra. Zárukou jednotnosti vizuálního pojetí těchto kroků je podle Martina Andera regulační plán městské památkové rezervace, který podrobně popisuje pravidla, jimiž se rekonstrukce v centru města musí řídit.

„Do značné míry vychází z historických kontextů, i když není možné kopírovat historický stav z dřívější doby, je například třeba respektovat základní požadavky na dopravu. Někdy jde jen o připomenutí minulosti - na náměstí Svobody je na ploše naznačen půdorys kostela sv. Mikuláše, který byl zbořen v 19. století, myšlenka obnovy královské kaple na Dominikánském náměstí ale neprošla a replika kaple by se měla objevit na parkovacím domě v Panenské ulici,“ uvedl k pojetí oprav Martin Ander.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!