Bydlení pro seniory - stále potřebnější investice | E15.cz

Bydlení pro seniory - stále potřebnější investice

Seniorů nejen v České republice bude nadále přibývat, obecně stárne celá Evropa, prodlužuje se délka života. To není nic nového. I proto v poslední době přibývá projektů v sektoru zdravotnictví a samozřejmě i seniorského bydlení, kterému se v tomto čísle věnujeme. Navíc poptávka po podobných zařízeních a tím i zájem investorů stále porostou.

V celé Evropě obecně platí, že o nesoběstačné občany se stará stát či obec. Ovšem státem poskytovaná služba je základní, tzn. minimální. Kdo chce nadstandard, musí si připlatit nebo se obrátit na čistě komerční zařízení. Ve východní Evropě je pořád zvykem, že občan není zodpovědný jaksi sám za sebe a péče se očekává od státu, který tuto péči deleguje na obce. V Česku navíc nejsou masověji zastoupená ani církevní zařízení s ohledem na rozšířený ateismus.

V zahraničí je, dalo by se říci, dlouholetým hitem tzv. terénní služba – péče o seniora v jeho vlastním prostředí. Jedná se nejen o citlivou, ale především o velmi ekonomickou formu péče o stárnoucí. Bohužel v ČR není terénní služba nijak výrazně podporovaná, a to i přesto, že se jedná o nejlevnější řešení péče o seniora, který zůstává v prostředí, na které je zvyklý. Jakýmsi protikladem terénní péče je vytváření ucelených komplexů určených výhradně pro seniory, jejichž provoz se testuje ve Francii či v Izraeli.

#####Senioři budou aktivnější

Pro takové jsou v ČR právě v současnosti realizované komerční projekty seniorského bydlení vhodné. Postarat se o duševně i tělesně aktivního seniora není problém – právě proto se většina komerčního seniorského bydlení v podstatě neliší od klasického rezidenčního developmentu.

Jedná se většinou o prodej bytových jednotek, přičemž v domě existuje prostor pro ordinaci a jednotlivé jednotky jsou připojené na centrální pult sledování. Nicméně málokdo počítá s tím, že i sebeaktivnější senior se bohužel pravděpodobně dostane do stavu nemohoucího nebo méně mohoucího.

Péče o stále ležícího seniora, o nemocné s Alzheimerovou nebo Parkinsovou chorobou apod., je velmi náročná. Náročná na finance, náročná na zkušený zdravotnický personál, který v ČR skoro není, náročná na psychickou pomoc pro rodinné příslušníky, se kterými se skoro nepracuje apod. Právě psychická podpora pro nejbližší je hlavní pomocí v péči o umírajícího, čímž se dostáváme i k morálním otázkám. Dnešní medicína dokáže lidskou existenci poměrně dlouho prodlužovat, ovšem zlepšovat kvalitu života nedokáže. Tím se zpět vracíme k morálnímu problému komerčních projektů – kdo a jak se postará o seniora, který se dostane do fáze nesoběstačnosti, jak naložit s nesoběstačným seniorem, jehož rodinným příslušníkům došly finance, jak se promění projekt, ve kterém se všechny byty prodaly, tedy co se stane s byty, až první vlna starých lidí zemře?

#####Za nadstandard se musí platit

Přestože předchozí otázky komerčním projektům nijak zvlášť nenahrávají, je jasné, že zvyklosti ze západní Evropy bude nutné brzy aplikovat i v Česku – kdo bude chtít nadstandard či služby navíc, bude si muset připlatit. Bohužel největším konkurentem pro podnikání v tomto sektoru jsou municipalitní a státní projekty. Nabízí totiž stejné služby jako komerční projekty, nicméně díky dotacím jsou mnohem levnější. Změna tohoto systému je velmi složitá, neboť se jedná o velmi citlivé voličské téma. Komerční projekty mají šanci zejména v Praze, nejen kvůli vyšší kupní síle, ale také proto, že v Praze a okolí není kapacita lůžek dostatečná, a to ani ve státních a městských zařízeních. Nicméně právě Praha a také tzv. pořadníky zkreslují celkovou situaci v seniorském bydlení v rámci celé ČR.

Momentálně je potřeba míst v domech s pečovatelskou službou co do kvantity uspokojena v rámci území celé republiky.

Problém je v jejich neefektivním rozmístění a tak existují oblasti neobsazených či naopak přeplněných objektů. Nechat se zapsat do pořadníku je zvykem z minulého režimu, kdy na pořadník fungovalo naprosto vše. Jak vyplynulo z výzkumu ministerstva pro místní rozvoj z let 2003 a 2004, pouhých 15 % seniorů se nastěhuje do domova v momentě, kdy na něj přijde řada.

#####Přednost dostává penzion

Zmíněný průzkum ministerstva pro místní rozvoj také dokládá, že dojdeli ke zhoršení zdravotního stavu, 26 % respondentů-seniorů volí na prvních místě dům s pečovatelskou službou a 25 % seniorů možnost zůstat ve vlastním domě či bytě. Nicméně Praha se potýká s enormním nedostatkem míst pro seniory také proto, že domovy pro seniory – tedy DPS – představují levnou variantu hotelu a dokonce jsou k těmto objektům zavedeny pravidelné autobusové linky načasované tak, aby mohly seniory odvézt do práce.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!