Byty už nestavíme, developeři to umí lépe | E15.cz

Byty už nestavíme, developeři to umí lépe

Stotisícové Pardubice chystají další prodeje domů s nájemními byty. Nové byty určené pro nájemní bydlení už ovšem nechystají. Jak říká pardubický primátor Jaroslav Deml, soukromí developeři to umějí lépe. Město hledá účinné zbraně proti dlužníkům.

Kolik mají Pardubice momentálně bytů ve svém vlastnictví?

Před zahájením právě probíhajícího prodeje bytů jsme měli 3561 bytů v bytových domech diverzifikovaných po celém území Pardubic. V současné době jich máme 3388 a stav se bude ještě snižovat. Zastupitelstvo města v roce 2008 totiž rozhodlo o prodeji maximálně 1000 bytů v domech, které byly vybrány podle zájmu nájemců o jejich koupi.

Budou tedy v brzké době další byty k mání?

O tom, zda a kolik bytů ještě město prodá, už bude rozhodovat zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Já osobně si myslím, že město by si mělo v svém majetku část bytů ponechat. Zaprvé proto, aby mělo možnost řešit bytovou otázku sociálně slabších rodin, ale v omezené míře i pro potřeby různých úřadů a institucí působících na území města. Otázkou je, zda ještě vůbec další byty prodávat, nebo si zbytek nechat i jako pravidelný a jistý zdroj příjmů do rozpočtu města. Ale to vše už bude zvažovat nové vedení města.

A kolik za ně zájemce zaplatí?

V této etapě prodeje bylo k 1. únoru 2010 prodáno 408 bytových jednotek, příjem z prodeje činí 225 milionů korun. Celkem projevilo o koupi zájem 993 nájemců, kolik z nich opravdu podepíše kupní smlouvu, nejsem schopen v tuto chvíli říci. Předpokládáme, že to bude minimálně 85 procent z nich. Proces bude ukončen zhruba v měsíci září tohoto roku.

Jde o nemalé příjmy. Na co byly tyto peníze použity?

Prostředky získané prodejem bytů jsou příjmem rozpočtu města. Z toho deset procent takto získané částky bude vyplaceno těm, kteří byty koupili, jako dotace na provedené opravy. Další část by pak měla být vyčleněna na opravy těch bytových domů, které zůstanou v majetku města. A zbývající peníze budou použity na kofinancování projektů snižování energetické náročnosti školních budov, část bude zřejmě využita v sociální oblasti a podobně.

Nechystáte také další výstavbu domů s byty k pronájmu?

Město nájemní byty nestaví a ani žádnou výstavbu nechystá. Ve vedení převládá názor, že developeři to umějí lépe. V posledních letech město postavilo dva bytové domy na třídě Jana Palacha, celkem je v nich 22 bytů, obsazené jsou.

Nehrají v tom roli i pohledávky za nájemníky? Kolik tato částka činí?

Ke konci loňského roku činily dluhy na nájemném z bytů a nebytových prostor přibližně 18,4 milionu korun. Tato částka by se měla snížit asi o 12,5 milionu korun, protože v této výši byl schválen prodej pohledávek na nájemném. Jde zejména o staré pohledávky, které se velice obtížně vymáhají, dlužníci tvrdí, že nic nemají.

Snižují se tyto dluhy, či zvyšují?

Dlužná částka se pohybuje na této úrovni již několik let. Ročně se podaří vymoci jeden až jeden a půl milionu korun, ale ke kýženému snížení dlužné částky bohužel nedochází.

Jak postupujete v těchto problémech?

Vždy dáváme přednost dohodě s dlužníkem a ti zaměstnanci magistrátu, kteří mají tuto agendu v popisu práce, se vždy snaží nalézt s dlužníkem řešení. Oceňujeme také aktivní přístup dlužníka k řešení problému.

Kdy nasadíte razantnější metody?

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!