Bývalá škola se mění ve společenské centrum | E15.cz

Bývalá škola se mění ve společenské centrum

Budova bývalé reálky na Komenského náměstí v Pardubicích byla postavena podle projektu významného architekta Josefa Šmorance v roce 1865.

Tento architekt se ve své době zasadil o zachování Zelené brány v Pardubicích, o jejímž zbourání se v té době uvažovalo, neboť „byla ve špatném technickém stavu a neměla dále sloužit svému původnímu účelu“. Podobně jako bylo prozíravé zachovat Zelenou bránu, bude zachována i budova reálky.

Pardubický kraj vyhlásil v roce 2006 veřejnou anonymní architektonickou soutěž pro získání nejvhodnějšího návrhu řešení rekonstrukce budovy. Celkový přístup k rekonstrukci konzultoval s řadou odborníků, například s renomovaným architektem Miroslavem Řepou.

Předmětem soutěže bylo vypracování soutěžního návrhu urbanistického, architektonického, provozního a technického řešení rekonstrukce bývalé reálky s preferováním historického vzhledu a maximálního začlenění do stávajících urbanistických vazeb na historické jádro města. Nejvhodnější návrh předložili architekti ing. arch. Pavel Maleř, CSc. a ing. arch. Petr Maleř, kteří následně zpracovali projektovou dokumentaci. Navrhované řešení rekonstrukce budovy je příkladem citlivého přístupu k rekonstrukci historické budovy.

„V rámci prací budou odstraněny některé nevhodné zásahy z minulosti, především bude odstraněna dostavba mezi bočními křídly na východní straně objektu. Vnější vzhled objektu s navrženým fasádním dekorem působí kultivovaně, návrh jako celek preferuje historický vzhled a začlenění do stávajících urbanistických vazeb,“ komentuje vítězné řešení vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Po dokončení rekonstrukce nabídne budova prostory pro veřejnost včetně univerzálního přednáškového sálu pro přibližně 100 osob, menší galerijní prostory a celkové potřebné zázemí. Stavební práce na rekonstrukci bývalé školy by měly skončit do března roku 2010, náklady stavby činí 222 milionů korun.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!