Cena Petra Parléře 2007 | E15.cz

Cena Petra Parléře 2007

Jsou známy výsledky 5. ročníku Ceny Petra Parléře, architektonické soutěže o nejoriginálnější řešení veřejných prostranství deseti českých měst a budov ve veřejné správě.

Architektonickou soutěž vyhlašuje každoročně se souhlasem České komory architektů Společnost Petra Parléře, která je obecně prospěšnou společností, orientovaná na humanizaci městských sídel, rehabilitaci a obnovu veřejných prostranství a péči o životní prostředí.

Vyhlašovatelé soutěže vyzvali na jaře roku 2007 zhruba 280 českých měst, aby předložila své náměty na úpravu veřejných prostranství a budov ve veřejné správě, které by se podle jejich uvážení mohly stát předmětem architektonické soutěže.

Ve výběrovém řízení uspělo 10 měst: Děčín, Chýně, Litovel, Jihlava, Kraslice, Mladá Boleslav, Slavkov u Brna, Stříbro, Světlá nad Sázavou a Tišnov.

Soutěž, které se zúčastnilo 93 architektů, přinesla rekordní počet 40 architektonických studií, z nichž Hodnotitelská rada jednu ocenila Cenou Petra Parléře a další dvě dílčí cenou. K tomu předseda Hodnotitelské rady ing. arch. Jaroslav Wertig uvedl: ,,V letošním roce máme nejméně tři důvody k radosti. Prvním důvodem je přelomový zájem na straně architektů. Čtyřicet řádně odevzdaných soutěžních návrhů představuje téměř dvojnásobek toho, co bylo odevzdáno v předchozím roce. Druhým důvodem je fakt, že se nezvýšila jen četnost, ale i kvalita návrhů, prezentujících v mnoha případech zralé koncepty.

Třetím důvodem k radosti, respektive pozitivním signálem o zvyšujícím se renomé Ceny Petra Parléře, jsou jména autorů oceněných návrhů, která nejsou na české architektonické scéně neznámá a doslova voní očekáváním.“

Autorky: Ing. arch. Simona Fišerová a Ing. arch. Adéla Středová

Urbanistické řešení spočívá ve sjednocení jednotlivých prostor a částí, přičemž jednotlivé stavební počiny historie nelze zcela popřít. Současně jsou navrženy novostavby, dostavby proluk a úpravy fasád. Návrh se opírá o komplexní analýzu území a širších vztahů s důrazem na pochopení historických vazeb ve struktuře města. Chápe město jako organismus, jehož život je dokumentován vrstvami stavebních etap vývoje. K těmto vrstvám přiřazuje vrstvu 21. století, která má v jednotlivých partiích města proměnlivou intenzitu, ale současně působí jako promyšlený a ucelený koncept. V severozápadním segmentu je navrženo doplnění původní vesnické ulicové struktury. Zelený pás podél řeky je řešen s cílem posílit rekreační a odpočinkové funkce. V západní frontě náměstí je navrhována dostavba před obchodním centrem, která respektuje stopu původní zástavby včetně podloubí jako veřejného prostoru. Další doplnění proluk pomáhá obnovit konturu náměstí, zejména v důležitých pozicích nároží.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!