Cenové mapy připraví pro MMR brněnská firma IRI | E15.cz

Cenové mapy připraví pro MMR brněnská firma IRI

Cenovou mapu místně obvyklého nájemného v příštích dvou letech bude pro ministerstvo pro místní rozvoj připravovat Institut regionálních informací. Brněnská firma předložila ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu bezkonkurenčně nejnižší cenovou nabídku. Jejich vítězství definitivně potvrdil ministr Kamil Jankovský

„Jsem rád, že vyhrála firma, která hodnověrně doložila, že bude na přípravě podkladů spolupracovat se všemi klíčovými hráči na trhu s nájemním bydlením,“ uvedl ministr Kamil Jankovský. Institut regionálních informací tak bude data o výši nově uzavřených nájemních smluv sbírat mimo jiné i od Sdružení na obranu nájemníků. První verze databáze obvyklé úrovně nájemného (tzv. „cenové mapy“) bude k dispozici na konci února. „Míra podrobnosti je stanovena na úroveň obce nebo městské části,“ popsal Miroslav Kalous, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku.

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo zakázku na zhotovitele cenové mapy obvyklého nájemného v Česku. Mapa má být pomůckou pro určování výše nájmů po ukončení jejich regulace. Úřad Kamila Jankovského si od ní slibuje, že pomůže předcházet soudním sporům o určování činží. Předpokládaná hodnota zakázky je bez daně z přidané hodnoty 1,9 milionu korun. „Cenová mapa bude objektivním souborem dat o výši nájemních smluv uzavřených po 1. lednu 2011. V žádném případě nebude nahrazovat regulaci a nebude zvýhodňovat ani jednu ze stran. Bude pouze informačním vodítkem pro nájemníky a majitele o tom, jakých cen je možné dosáhnout v daném místě a čase,“ uvedl Jankovský.

Jankovský již dříve připustil, že jeho úřad nyní dohání zpoždění, které vzniklo u předchozích vlád. „Přestože je termín konce účinnosti zákona o jednostranném zvyšování nájemného znám již čtyři roky, předešlé vlády se příliš nevěnovaly jeho komunikaci. Snažíme se nyní tuto situaci na poslední chvíli řešit,“ uvedl ministr. Předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček pozdní termín zahájení prací na mapě nepovažuje za největší problém. „Důležité je, aby cenová mapa odpovídala skutečnosti, jinak bude na trhu působit jen zmatek,“ řekl. Posledním dnem letošního roku končí regulace nájemného přibližně pro 400 tisíc bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude až k 31. prosinci 2012. Pokud se po ukončení regulace pronajímatel s nájemníkem nedohodnou na výši nájemného, budou se moci obrátit na soud se žádostí o určení nájemného v místě a čase obvyklém. Jednostranné zvýšení činží ze strany vlastníků možné není.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!