Centrální adresa slaví v říjnu desáté narozeniny | E15.cz

Centrální adresa slaví v říjnu desáté narozeniny

První říjnový den uplyne deset let od vzniku Centrální adresy – elektronické úřední desky o dražbách (www.centralniadresa.cz) provozované Českou poštou, s. p. Narozeniny jsou ideální možností vrátit se do minulosti i nahlédnout do blízké budoucnosti.

První říjnový den uplyne deset let od vzniku Centrální adresy – elektronické úřední desky o dražbách (www.centralniadresa.cz) provozované Českou poštou, s. p. Narozeniny jsou ideální možností vrátit se do minulosti i nahlédnout do blízké budoucnosti.

Programem workshopu je především analýza získaných zkušeností při využívání Centrální adresy, dále pak diskuse k připravované legislativě v oblasti veřejných dražeb a k dalším perspektivám vývoje Centrální adresy; samozřejmě i k tématu dne, a to k elektronickým dražbám a aukcím. Elektronizace dražebního procesu byla i tématem jednání České asociace dražebníků s bývalým ministerstvem informatiky již v roce 2005. Bohužel, možná i z nedostatku politické vůle, tyto dražby neboli aukce dosud nedostaly tolik potřebný legislativní rámec a v této oblasti panuje stále právní nejistota.

#####Centrální adresa by měla být jediným místem

Stejně tedy jako Centrální adresa, i my dražebníci si na workshopu připomeneme 10. výročí zahájení činnosti ČAD, protože na podzim 2000 se konal její první celostátní ustavující sněm. Nelze než konstatovat, že od roku 2000 to byla cesta velmi složitá, ale i oboustranně prospěšná. Zákon o veřejných dražbách, stejně tak i Centrální adresa, doznaly svých změn a současné snahy, v rámci nastartovaného legislativního procesu, a jejich maximální zjednodušení a přiblížení jak laické, tak i odborné veřejnosti nelze než přivítat. Bohužel, a to se nám za těch deset let dosud nepodařilo, Centrální adresa zatím není jediným místem, kde by byly všechny dražby v rámci České republiky zveřejňovány.

Jde o to, aby na této úřední desce ze zákona byly prezentovány všechny dražby subjektů, které tuto formu zpeněžení provádějí, a je jedno, zda ve smyslu Občanského soudního řádu či Zákona o veřejných dražbách. V této oblasti panuje velká roztříštěnost a ČAD registruje časté stížnosti na tuto skutečnost, včetně dezorientovanosti u zájemců – investorů – o tuto formu zpeněžení. To jistě nepřispívá k průhlednosti toku značných finančních prostředků při zpeněžení dražbou, a to ani přesto, že máme „zákon proti praní špinavých peněz“, který však pro oblast veřejných dražeb stanovuje některé výjimky.

#####Chybí jednotný systém formulářů

Dalším úkolem do budoucna je vytvoření jednotného systému formulářů, které by obsahovaly povinně uveřejňované údaje o dražbách. Tyto formuláře, obdobně jako je tomu u zadávání veřejných zakázek, již ČAD vypracovala a tento systém by eliminoval časté nedostatky při plnění informačních povinností dražebníků, které v rámci kontrol prováděných pracovníky ministerstva pro místní rozvoj jsou zjišťovány. Jak jednotný systém informací o dražbách, tak i systém formulářů předpokládá posun v legislativě v oblasti provádění dražeb. Z tohoto důvodu, ale nejen proto, se ČAD snaží spolupracovat i s jinými subjekty, jako je Česká komora realitních kanceláří (www.ckrk.cz), se kterou pořádá dne 1. října 2010 Realitní kongres 2010 (www.realitnikongres.cz).

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!