Ceny bytů na Brněnsku méně reagují na krizi | E15.cz

Ceny bytů na Brněnsku méně reagují na krizi

Vývoj cen nemovitostí v Jihomoravském kraji zatím ukazuje mnohem menší míru reakce na hospodářskou krizi, než ukazují výrazné propady cen v regionech, ve kterých ještě donedávna ceny rychle rostly (Praha, střední Čechy, Ostravsko apod.). Jihomoravský trh je konzervativní a prodávající a kupující jen neradi mění své zažité stereotypy.

Vývoj cen nemovitostí v Jihomoravském kraji zatím ukazuje mnohem menší míru reakce na hospodářskou krizi, než ukazují výrazné propady cen v regionech, ve kterých ještě donedávna ceny rychle rostly (Praha, střední Čechy, Ostravsko apod.). Jihomoravský trh je konzervativní a prodávající a kupující jen neradi mění své zažité stereotypy.

Zcelkového hlediska je nejdůležitější vývoj cen bytů v Brně, které je se svou průměrnou cenou standardního bytu vyšší než dva miliony korun cenovým lídrem kraje, i když zde ceny bytů již dva roky po sobě klesají. Nelze zřejmě obsáhnout všechny faktory ovlivňující brněnský vývoj, je však možné připomenout alespoň některé z nich, které mohou kromě globálního krizového stavu k poklesu cen přispívat. Brno je především ve slepé uličce ve svém urbanistickém rozvoji.

Dlouhodobé spory o vedení rychlostní silnice R43 a o odsun brněnského nádraží znamenají, že Brno nemá tolik potřebný nový územní plán a tyto a další obdobné problémy dál prorůstají celý kraj a úspěšně odsunují projednání a vydání zásad územního rozvoje, strategického územně plánovacího dokumentu na krajské úrovni, který je z hlediska investičního rozvoje kraje naprosto nepostradatelným dokumentem. Bez nového územního plánu je další rozvoj města Brna nemyslitelný.

#####Nejlépe se daří sídlům u dálnice

Zásady územního rozvoje mimo jiné stabilizují návrhy dopravních sítí a tím vytvářejí předpoklady pro alokaci investic i nové bytové výstavby. Stav i výhled dopravní dostupnosti výrazně ovlivňuje ceny nemovitostí, a jak se ukazuje, v období krize je tento vliv dvojnásobný. Nejlépe se s krizí vyrovnávají města s dobrou vazbou na rychlostní silnice nebo dálnice, nepříliš vzdálená od Brna, jako jsou Pohořelice, Šlapanice, Slavkov u Brna. Vliv rychlostní silnice R52 pozitivně ovlivňuje i západ znojemského okresu, například Hrušovany nad Jevišovkou nebo Miroslav. Ve všech uvedených městech ceny starších bytů navzdory krizi zatím rostou. Plný dopad hospodářské krize zažívají města, která dlouhodobě trpí strukturálními problémy i problémy dopravními, především Hodonín a jeho okolí.

Dlouhodobé otálení s výstavbou rychlostní silnice R55, odliv obyvatel i poloha na periferii kraje stojí mimo jiné za výrazným propadem cen nemovitostí v tomto regionu. Určitě je zajímavé, že v bývalém okresním městě Hodonín jsou aktuální ceny starších bytů nižší než v Kyjově i Veselí nad Moravou, která tím potvrdila svou větší atraktivitu. Podobný vývoj zažívá i Mikulov, který se sice těší na propojení rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A5, nicméně vzhledem k vývoji v obou státech si zřejmě ještě nějaký ten rok počká. Statečně se naopak drží Břeclav, která těží z výhod blízkosti dálnice D2.

#####Rozvojové plochy pro bydlení postupně mizí

Zajímavý je i vývoj severně od Brna. I když výstavbu rychlostní silnice R43 v brzké době očekávají jen největší optimisté, není propad cen nemovitostí v Blansku či Boskovicích tak výrazný jako na opačném konci kraje. Přestože silnice I/43 bývá nazývána silnicí smrti, ceny starších bytů v Letovicích stále rostou, což svědčí o značném vlivu Brna v severním sektoru kraje i o postupném vyčerpávání stavebních pozemků v obcích a městech Brnu bližších. O přenosu zájmu investorů do větších vzdáleností od Brna ostatně svědčí i pokles cen bytů v Kuřimi, která se dosud jevila jako výkladní skříň severního sektoru se skvělou dostupností metropole. Dlouhodobě neřešené dopravní problémy dané neujasněností trasy rychlostní silnice R43, spory o vedení obchvatu města i postupné vyčerpávání rozvojových ploch pro bydlení se podepisují na poklesu cen bytů i v tomto jinak velmi atraktivním městě.

Jihomoravský kraj stojí na křižovatce. Je nutné konečně vyřešit lokální spory, které mimo jiné vedou k odlivu investic do lépe připravených regionů, schválit a vydat potřebné územně plánovací dokumenty a víc využívat přirozené kvality kraje – atraktivní přírodní a obytné prostředí na severu, slunce a víno na jihu a vysokou koncentraci mozků v centru kraje. Pokud se tyto lokální spory nevyřeší a nezačnou se v dohledné době dostavovat nejen potřebné komunikace, hrozí celému regionu kolem Brna stagnace. To si v tomto kraji asi nepřeje nikdo.

*

Institut regionálních informací, s.r.o., (IRI) dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně vždy k 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 m2 v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!