Ceny bytů na Olomoucku klesaly prakticky všude | E15.cz

Ceny bytů na Olomoucku klesaly prakticky všude

Pro vývoj cen starších bytů v Olomouckém kraji mezi čtvrtým čtvrtletím 2008 a stejným obdobím v roce 2010 je charakteristický značný pokles cen. Tento sestupný trend započal na realitním trhu již v polovině roku 2008.

Na konci roku 2009 se průměrná cena standardního bytu v Olomouckém kraji snížila oproti stejnému období předchozího roku 2008 téměř o sedm procent. Propad cen bytů o rok později byl ještě výraznější, průměrná cena standardního bytu v Olomouckém kraji klesla oproti stejnému kalendářnímu období předchozího roku o 10,1 procenta a prozatím se ustálila na průměrné ceně 1,2 milionu korun za starší standardní bytovou jednotku v běžné poloze.

Olomoucký kraj se z hlediska ekonomického rozvoje člení na dvě rozvojově odlišná území. Rozvinutější hanácká část, kterou tvoří bývalé okresní celky Olomouc, Přerov a Prostějov, je z hlediska ekonomiky poměrně stabilním a rozmanitým územím. Severní část kraje, ležící v horském pásmu Jeseníků a zahrnující území bývalého okresního celku Jeseník a severní část bývalého okresního celku Šumperk, vzhledem ke své geografické poloze a horší dopravní obslužnosti za hanáckou částí kraje citelně ekonomicky zaostává.

#####Růst cen zaznamenal dočasně akorát Šternberk

Tyto regionální disparity v rámci kraje se ve vývoji cen nemovitostí v posledních dvou letech kupodivu nijak výrazněji neodrážejí, což dokazují údaje v tabulkách. Ceny bytů klesaly s malými výjimkami napříč celým krajem. Na konci roku 2009 nejvýrazněji klesly meziročně ceny nemovitostí ve městech Hanušovice (o 19,7 %) a Mohelnice (o 17 %). Více než 10procentní pokles cen hlásily města Hranice, Lipník na Bečvou a Přerov. Jediným městem v Olomouckém kraji, které v tomto období zaznamenalo růst cen bytů o výrazných 11,4 procenta, byl Šternberk.

#####Rozhoduje dopravní dostupnost

Na vývoji cen starších bytů je názorně vidět vliv změn v dopravním napojení měst nebo celých regionů v kraji. Dokončení dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou výrazně ovlivnilo atraktivitu jak Lipníka, tak Hranic. Tento kladný trend se ovšem netýká Přerova, který zatím na dálnici napojen není a navíc průjezdní dopravou značně trpí. V budoucnosti lze v Přerově očekávat dokonce další zhoršování situace, neboť propojení D1 mezi Hulínem a Lipníkem nebylo zařazeno do nedávno představených priorit strategie resortu dopravy pro období let 2011 až 2025. Ještě podstatně horší podmínky dopravního napojení má okres Jeseník, který je oddělen od zbytku kraje hřebenem Jeseníků. Tunel pod Červenohorským sedlem, který by situaci mohl rázně vyřešit, byl za současné ekonomické situace odsunut do sféry sci-fi.

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy k 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!