Ceny starších bytů začínají někde klesat | E15.cz

Ceny starších bytů začínají někde klesat

Institut regionálních informací (dále jen IRI) od roku 1999 nepřetržitě sleduje vývoj tržních cen bytů a nájemného v 335 obcích České republiky a snaží se zjišťovat příčiny tohoto vývoje.

Institut regionálních informací (dále jen IRI) od roku 1999 nepřetržitě sleduje vývoj tržních cen bytů a nájemného v 335 obcích České republiky a snaží se zjišťovat příčiny tohoto vývoje.

V loňském roce se podstatně rozšířil monitoring cen, je tedy možné poskytovat data i za čtvrtletí. Sleduje se vývoj ceny a nájmu srovnatelné jednotky, za kterou se považuje standardní byt o podlahové ploše 68 m2, I. kategorie, v běžné poloze.

Pro rok 2007 a první dva měsíce roku 2008 bylo typické rychlé tempo růstu cen starších bytů. V tomto období prakticky všechna krajská města zaznamenávají nárůst tržních cen bytů. Ke zlomu tohoto trendu dochází však ve většině krajských měst ve 2. čtvrtletí roku 2008, kdy některá z měst vykazují dokonce pokles ceny. Tržní ceny bytů v České republice v absolutních hodnotách jsou nejvyšší v Praze a dosahují v průměru téměř 3,5 milionu korun. V jednotlivých katastrálních územích Prahy se však ceny starších bytů liší a pohybují se v rozmezí od tří až do pěti milionů korun. Mezi nejdražší krajská města se řadí Brno a Hradec Králové, kde se pořizovací cena standardního bytu přehoupla přes dva miliony korun. Nejlevněji lze starší byt koupit v Ústí nad Labem a Ostravě.

#####Do Ústí táhne nová dálnice

V případě Ústí nad Labem ceny srovnatelného bytu stále ještě nedosáhly milionové hranice. Tato skutečnost ale nemusí být dlouho pravdou, neboť v Ústí nad Labem vzrostly ceny bytů za poslední čtvrtletí téměř o 10 procent. Tento trend je pravděpodobně zapříčiněn zlepšující se dopravní dostupností (město leží na dokončující se dálnici D8 vedoucí z Prahy do SRN) a v nezanedbatelné míře i postupným snižováním rozdílů cen bytů mezi jednotlivými krajskými městy. Stejně jako u cen bytů mělo i tržní nájemné v roce 2007 a na počátku roku 2008 ve většině krajských měst rostoucí tendence s nevýznamnými krátkodobými poklesy, v průměru však ve 2. čtvrtletí 2008 vzrostlo oproti 1. čtvrtletí o 1,01 procent. Přitom pět krajských měst v České republice zaznamenává pokles nájemného oproti předcházejícímu čtvrtletí. Mezi ně patří Ostrava (–10,47 %), České Budějovice (–3,8 %), Brno (–0,93 %), Hradec Králové (–0,88 %) a Jihlava (–0,44 %).

Předpokládáme, že tyto poklesy jsou důsledkem nadhodnocení nájemného v předešlých obdobích, kde zejména v Ostravě patřil růst cen bytů a nájemného poslední dobou k nejrychlejším.

K nejvýraznějšímu růstu nájmů došlo ve sledovaném období v Ústí nad Labem (16,29 %), dále ve Zlíně (7,61 %) a v Pardubicích (4,49 %).

#####Nejvyšší nájmy v Praze

Absolutně nejvyšší nájmy jsou v hlavním městě, a to 158 Kč/m2/měsíc. Hranice nájemného 110 Kč/m2/měsíc je dále překročena ve Zlíně (116), Brně (116) a Ostravě (111). Naopak nejlevněji si lze pronajmout byt v Ústí nad Labem (91), Jihlavě (92) a Liberci (92). Výsledky monitoringu ukazují, že tržní ceny bytů rostou rychleji než nájemné. Zároveň je patrná tendence k vyrovnávání cen bytů mezi krajskými městy (výjimku tvoří Praha). Zajímavým vývojem procházejí centra průmyslových oblastí – Ostrava a Ústí nad Labem. Zatímco v Ostravě růst cen bytů i nájemného započal již v roce 2006 v Ústí nad Labem má oproti Ostravě zhruba roční zpoždění. Severočeské centrum se tak stává současným lídrem v růstu cen bytů i nájemného, i když absolutní hodnoty jsou stále v celorepublikovém průměru nejnižší.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!