České kultuře přibude nový finanční pilíř: strukturální fondy EU | E15.cz

České kultuře přibude nový finanční pilíř: strukturální fondy EU

Několik miliard eur bude připravených ve strukturálních fondech EU v letech 2014-2020. Toto období může být ve znamení podpory živého umění, respektive celé kulturní oblasti, Českou republiku nevyjímaje. Je však nezbytné o tyto prostředky hlasitě bojovat a připravit nosnou koncepci, která umožní přidělení části vyčleněných prostředků i tuzemské kultuře a kreativnímu průmyslu.

„Pokud budeme dostatečně aktivní a kreativní, zdejší kultura a umění po roce 2014 získá nový finanční pilíř,“ popisuje situaci Michaela Mixová z Institutu umění – Divadelního ústavu. Aby se šance České republiky maximalizovaly, už ve středu 26. září v Praze a ve čtvrtek 27. září v Brně se konají odborné semináře zaměřené na možnosti podpory českých kulturních a kreativních odvětví z evropských, zejména strukturálních fondů v příštím programovém období. Semináře pořádá ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Moravskou galerií v Brně Institut umění – Divadelní ústav, a to v rámci svého výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015).

Na semináři budou prezentovány dosud podchycená nejvýznamnější kulturní a kreativní odvětví v České republice. Budou nastíněny možnosti jejich strategické podpory ze strukturálních fondů v dalším programovém období a rovněž představeny a analyzovány projekty, které s žádostmi o podporu z příslušných fondů již uspěly.

Vzácným hostem semináře a hlavním mluvčím bude Ragnar Siil, první náměstek Ministerstva kultury Estonské republiky a vedoucí Expertní skupiny Evropské unie pro kulturní a kreativní odvětví. V rámci svého příspěvku představí možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů v evropském měřítku, pohovoří rovněž o zkušenostech s koncipováním a realizací podpory nejen živého umění ze strukturálních fondů v Estonsku.

Na semináři dále vystoupí Eva Žáková z Institutu umění, jež se problematikou živé kultury a evropských fondů dlouhodobě zabývá. K zaměření semináře uvádí: „Členské státy EU jsou přímo vyzývány k využití strukturálních fondů k financování vlastních strategií v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Nadcházející období je pro Českou republiku velká výzva.“

Pražský seminář je pouze pro zvané. Brněnský seminář je otevřen veřejnosti, registrace probíhá na www.culturenet.cz. Seminář se uskuteční v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (DF11P01OVV031) v návaznosti na dosavadní výzkumy, publikační práce a praxi v této oblasti v ČR.

Program semináře: Brno, Přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, 27. 9. 2012

10:00 Registrace účastníků

10.30–10.45 Zahájení

10.45–11.15 Kulturní a kreativní průmysly v ČR v r. 2012 (Michaela Mixová, Institut umění)

11.15–12.00 Představení strategické příručky Evropské unie pro podporu kulturních a kreativních odvětví z evropských fondů (Ragnar Siil, náměstek pro umění Ministerstva kultury Estonské republiky a vedoucí Expertní skupiny Evropské unie pro kulturní a tvůrčí odvětví)

12.30–13.00 Možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů v ČR (Eva Žáková, Institut umění)

13.00–13.45 Zkušenosti se strategickou podporou kulturních a kreativních průmyslů v Estonské republice (Ragnar Siil)

13.45–14.00 Příklady podpořených projektů ze strukturálních fondů v ČR Martina Dlabajová, manažerka projektu Příhraniční klastrová iniciativa CreaClust na podporu kreativních průmyslů ve Zlínském a Trenčínském kraji) a další

14.00–14.30 Diskuze

Výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice

Institut umění – Divadelní ústav výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice zahájil v březnu loňského roku. Jeho cílem je zmapovat jednotlivá odvětví kulturních a kreativních průmyslů u nás a následná analýza zjištěných dat. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU. Na základě mapovacího dokumentu, jehož první vydání se plánuje už na podzim tohoto roku, budou mimo jiné formulována doporučení strategického charakteru vedoucí k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků na celostátní, regionální i místní úrovni. Projekt bude ukončen v roce 2015.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!