Česko může těžit z nové „hedvábné stezky“ 21. století | E15.cz

Česko může těžit z nové „hedvábné stezky“ 21. století

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Výrazný nárůst podílu Číny a Indie na světové produkci, který se očekává v příštím desetiletí, bude znamenat intenzivnější obchodování mezi těmito dvěma nejlidnatějšími zeměmi planety a Evropou. Vznik větších a silnějších ekonomik ve východní Evropě, jako jsou například Česká republika a Rumunsko, bude hrát klíčovou roli při budování nové infrastruktury a dodavatelských řetězců napříč Evropou. Uvádí to nejnovější zpráva Colliers International s názvem „Evropský trh průmyslu a logistiky: dlouhodobý výhled“.

“Vzhledem k tlaku na snižování jak obchodních, tak i environmentálních nákladů v dodavatelských řetězcích, očekáváme nárůst obchodu přes jižní Evropu. Tato skutečnost, spolu se zvyšujícím se ekonomickým a výrobním růstem ve východní Evropě a dalším zapojením tohoto regionu do globálních dodavatelských řetězců, urychlí potřebné investice do infrastruktury,“ říká Omar Sattar, Managing Director Colliers International Česká republika.

Zejména Polsko se jeví jako hlavní tahoun, protože těží z nové infrastruktury a růstu spotřebitelské a výrobní poptávky. Růst spotřebitelských výdajů zvýší potřebu dopravy zboží do těchto lokalit. Skutečnost, že díky růstu těchto trhů budou přímé dodavatelské řetězce nákladově efektivnější a budou profitovat ze svého rozsahu, což pomůže jejich národním logistickým trhům, je podle zprávy rovněž klíčovou. Nízké mzdy, rozvinuté dopravní spojení s Německem a se střední Evropou a nezávislé plovoucí měnové kurzy budou v krátkodobém a střednědobém horizontu klíčem k výrobnímu růstu ve východní Evropě. Z dlouhodobého hlediska pomohou lepší vazby na globální dodavatelské řetězce udržet růst - za předpokladu, že zkvalitňování infrastruktury bude pokračovat.

Turecko, které leží na „hedvábné stezce“ mezi Evropou a Asií, sehraje klíčovou roli ve zprostředkování obchodu mezi těmito dvěma kontinenty a přispěje k tomu, aby obchodování bylo nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Rozvoj velkých přístavů na severním pobřeží Jadranu a u Černého moře a zlepšení jejich spojení se zbytkem Evropy bude důležitý pro argumentaci proti plavbě do hlavních severských přístavů přes Gibraltar. Železniční spojení Turecka s Blízkým východem, Íránem a Pákistánem kromě toho umožní, aby bylo zboží do Evropy přepravováno jak přes železniční spojení z Istanbulu, tak přes přístavy v Černém moři. Železniční tratě, protínající také hlavní evropské dopravní koridory v Budapešti, Lublani, Salzburku a ve Vídni, umožní přístup na trhy ve střední a východní Evropě.

Navrhované budoucí rozšíření přístavů severního Jadranu (NAPA) zvýší kontejnerovou kapacitu na zhruba šest milionů TEU v roce 2020 a přispěje tak k převozu zboží do Evropy přes tuto lokalitu. Rozvoj silničního spojení z této oblasti, především do Polska, bude nezbytné. Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně a Sopoty) má možnost stát se hlavním uzlem pro kontejnerovou dopravu v souladu s rostoucím ekonomickým postavením Polska. Lodž má potenciál stát se klíčovým distribučním uzlem Polska díky své centrální poloze, zatímco růst Wroclavi a Horního Slezska bude zaměřen na zásobování velké koncentrace obyvatelstva.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video