Chceme se stát jedničkou na trhu | E15.cz

Chceme se stát jedničkou na trhu

Špičkový nemovitostní právník na trhu Ivan Karfík se podílel na založení nové advokátní kanceláře Achour & Hájek, ač předtím pracoval v prestižní mezinárodní advokátní kanceláři. Kancelář Achour & Hájek si však dala za cíl stát se jedničkou na trhu českých advokátních kanceláří.

Proč jste se rozhodl podílet se na vzniku nové kanceláře? Můžete přiblížit váš koncept?

Zejména proto, že koncept nově vzniklé advokátní kanceláře, který je mimo jiné založen na lokálním know-how s mezinárodními standardy právního zastupování, vytváří alternativu. Ta se na trhu vždy prosadí. Taky proto, že zakládajícími partnery jsou kolegové, jež znám řadu let a důvěřuji jim. Chceme poskytovat prvotřídní právní poradenství v mezinárodním standardu za „lokální“ sazby. V posledních letech jsem připravoval mnoho nabídek pro potenciální klienty a věděl jsem, že finální rozhodnutí je minimálně z poloviny ovlivněné výší sazby za právní služby.

Během několika posledních let jsem se seznámil s řadou manažerů, kteří zastupovali významné hráče na trhu nemovitostí, ale veškerá má snaha nabídnout jim právní služby vždy ztroskotala na výši sazeb. Zahraniční kanceláře, ve kterých jsem pracoval, mají jiný systém práce, jiné náklady, jiné sdílení klientů i příjmů než české kanceláře. Koncept, o který se advokátní kancelář Achour & Hájek opírá, je možný právě jen díky tomu, že nejsme v zahraniční síti. Máme jiné náklady a jiný systém práce. To nám umožňuje pracovat za podmínek, které jsou pro naše klienty velmi výhodné a efektivní.

Není dnes riskantní zakládat advokátní kancelář, která bude poskytovat služby v oblasti práva nemovitostí?

Kancelář Achour & Hájek neposkytuje jen tyto služby. Věnuje se oblastem napříč všemi segmenty právních oborů. Co se týče krize na trhu, ta spíše vyvolala poptávku po službách, které budou trendem příštích několika let. Nejenže developeři, investoři a další subjekty realitních transakcí budou poptávat daleko širší spektrum služeb za přijatelné sazby, jako je např. facility/asset management, zastupování ve správních řízení apod., ale hlavním tématem bude zajištění práv, případné uspokojení pohledávek nebo restrukturalizace před nebo i po zahájení insolvenčního řízení.

Očekávám, že po zkušenosti s krizí na trhu budou všechny strany například smlouvy o dílo na výstavbu obchodního centra, nájemní smlouvy a podobně řešit jak zajištění svých práv na cenu za dílo, respektive nájemné, tak i případný úpadek kontrahenta. Ne že by smlouvy dříve žádná ustanovení neobsahovaly, ale byla poměrně dost kusá. Krize navíc přispěla k tomu, že lidé budou více opatrní, ať už stojí na straně developera nebo na straně toho, kdo kupuje byt. Vnímám kolem sebe, že lidé se více ptají právníků před tím, než něco podepíšou. Pokud se tento trend udrží, bude to jedině dobře pro všechny, i pro právníky.

Začínal jste jako firemní právník v dánské developerské společnosti. Co vás přivedlo do advokacie?

Co je nejdůležitější pro to, aby právník mohl uspět a vypracovat se na vaši úroveň?

Z neprávnické oblasti je to úcta a respekt k druhým. Právní vědomosti si můžete vždy doplnit, ale advokacie není jen o tom, kdo umí „látku“ nejlépe. V rámci advokacie se setkáte nejen s právníky, ale i s daňovými, účetními nebo investičními poradci, s úředníky státní správy či samosprávy nebo i s protistranou, o které nemáte ty nejlepší reference nebo zkušenosti. K nim ke všem je nutné přistupovat s úctou a respektem. Z té právnické oblasti vhodných zkušeností se mi vždy vyplatila pečlivost a neustálé ověřování závěrů, ať již analýz nebo smluv.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!