Církve mohou od ledna žádat o vydání majetku | E15.cz

Církve mohou od ledna žádat o vydání majetku

Církvím začne od 1. ledna 2013 běžet roční lhůta pro uplatnění nároku na vydání jejich původního majetku. Zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi schválili poslanci, nyní putuje k podpisu prezidentovi republiky. Uvedlo to Ministerstvo kultury ČR.

Nárok se bude uplatňovat u toho státního subjektu, který s církevním majetkem hospodaří, v drtivé většině se jedná Lesy České republiky a Pozemkový fond. Církve budou muset v každém konkrétním případě prokázat, že nárokovanou věc vlastnily po 25. únoru 1948. Zákon dále obsahuje výjimky, podle kterých řada pozemků nebude církvím vydána, i kdyby církve svůj nárok na ně prokázaly. Jde například o státní pozemky, na kterých byla po zestátnění vystavěna stavba či pozemky nebo se plánuje dopravní a technická infrastruktura. Tyto pozemky zůstanou ve vlastnictví státu.

Od 1. ledna 2013 bude zrušena blokace církevního majetku, který nyní patří obcím, krajům a dalším nestátním subjektům. Tento majetek, jehož původním vlastníkem byla církev, se však církvím vracet nebude a nadále zůstane ve vlastnictví obcí, krajů atd. Bude tak podpořen rozvoj obcí, které dosud nemohou s blokovaným majetkem volně disponovat. Dojde tím k umožnění individuální bytové i podnikatelské výstavby a zabrání se dalšímu zhoršování technického stavu dosud blokovaných nemovitostí. Rovněž budou moci být čerpány dotace z evropských fondů na tyto nemovitosti.

Ke stejnému datu bude zrušen zákon z roku 1949 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Podle tohoto zákona se nyní 17 církvím a náboženským společnostem vyplácí ročně celková částka přibližně 1,4 miliardy Kč. V zákoně o církvích bude do budoucna zrušena možnost získat právo na financování ze státního rozpočtu.

Česká republika tak dostala šanci znovu se stát zemí, která respektuje svoje základní dokumenty, tj. Ústavu a Listinu základních práv a svobod. „Po 21 letech nečinnosti tu totiž bylo velmi reálné nebezpečí, že si zvykneme na to, že užíváme majetek, který byl ukraden, a že nám to přes opakovaná rozhodnutí Ústavního soudu v podstatě nevadí,“ upozorňuje ministerstvo.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!