Co se změní novelou zákona v katastru? | E15.cz

Co se změní novelou zákona v katastru?

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem bude platná od 1. ledna 2012. Nepřináší sice zásadní změny v postupech katastrálních úřadů při zápisu práv k nemovitostem, ale odstraňuje některé nedostatky, které komplikují život účastníkům realitních obchodů.

Z rozhovoru s předsedou Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karlem Večeřou vyplynulo, že novelou katastrálního zákona se zpřesňuje ustanovení §4 ohledně podávání návrhů na vklad a zavádí se formulář pro návrh na vklad, který se bude používat v roce 2012 dobrovolně a od roku 2013 povinně.

Upravuje se postup katastrálního úřadu při zamítnutí návrhu na vklad tak, že doba pro podání žaloby proti takovému rozhodnutí se zkracuje z 60 na 30 dnů a navazující správní řízení se přerušují. Tím by měly být vyřešeny nejasnosti ohledně postupu v době, kdy běží lhůta pro podání žaloby.

V §8 se u zápisů práv záznamem doplňuje, že katastrální úřad zkoumá, zda listina navazuje na dosavadní zápisy v katastru. Tím by se měly omezit nežádoucí duplicitní zápisy vlastnického práva.

Zavádí se nový §9a, který upravuje poznámku spornosti, a tedy postup v případech, že je před soudem vedeno řízení o žalobě na určení vlastníka nemovitosti nebo na neplatnost smlouvy. Tím se řeší problémy se zneužíváním žalob pro zamezení realitních transakcí, kdy podle současné právní úpravy musí katastrální úřad přerušit řízení a čekat do rozhodnutí soudu. Nově bude věcí účastníků smlouvy, zda návrh na vklad i přes vyznačenou poznámku podají, pokud ano, poznámka nebude povolení vkladu bránit. Pokud bude listina k zápisu poznámky doručena až v průběhu řízení o povolení vkladu, katastrální úřad bude v řízení pokračovat, budou-li s ním účastníci řízení souhlasit.

V přechodných ustanoveních se potom řeší ještě problém výmazu starých zástavních práv převzatých z pozemkových knih, kdy není možné zajistit potvrzení o zániku zástavního práva. Ty bude možné vymazat na základě ohlášení vlastníka sepsaného ve formě notářského zápisu, neboť bude platit zákonná domněnka, že tato práva již zanikla.

Poslední změnou je zvýšení správního poplatku za podání návrhu na vklad práva z 500 na 1000 Kč. Správní poplatek byl stanoven v roce 1994 a od té doby nebyl zvýšen, takže se jedná prakticky o zohlednění inflace od roku 1994.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video