Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Dostali jsme se do sporu o to, jakým způsobem zdaňovat (či nezdaňovat) přijaté zálohy od nájemníka v bytě, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Prodáváme pozemek - parcelu spolu se stavebním povolením na výstavbu rodinného domu. Na pozemku je umístěna dočasná stavba - stavební buňka. Myslíme si, že v tomto případě se z pohledu DPH nejedná o prodej stavebního pozemku. Je náš závěr správný?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Dostali jsme se do sporu o to, jakým způsobem zdaňovat (či nezdaňovat) přijaté zálohy od nájemníka v bytě, který je ve vlastnictví fyzické osoby.

V souvislosti s nájmem bytu bývá součástí nájemní smlouvy i ujednání o úhradách záloh na energie a služby spojené s užíváním bytu a domu. Rozdělme tento problém na dvě části podle charakteru platby - buď se jedná o zúčtovatelnou zálohu, nebo se jedná o paušální nezúčtovatelnou částku. Ministerstvo financí zastává stálý názor, že přijaté zálohy (zúčtovatelné) nejsou zdanitelným příjmem vlastníka (pronajímatele) bytu a současně platby rozvodným závodům apod. nejsou daňovým výdajem vlastníka (pronajímatele). Pokud by se však jednalo o „paušály“ na tyto energie a služby - je to často u zahraničních nájemců, kterým by se po odjezdu z ČR provádělo vyúčtování obtížně - jednalo by se o zdanitelný příjem vlastníka (pronajímatele) a současně platby rozvodným závodům by byly jeho daňovým výdajem.

Prodáváme pozemek - parcelu spolu se stavebním povolením na výstavbu rodinného domu. Na pozemku je umístěna dočasná stavba - stavební buňka. Myslíme si, že v tomto případě se z pohledu DPH nejedná o prodej stavebního pozemku. Je náš závěr správný?

Ano, váš závěr je v souladu se zákonem o DPH. Podle § 56 odst. 2 zákona o DPH je převod pozemků osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se přitom pro účely zákona o DPH rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem (nemovitost). Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc ve smyslu občanského zákoníku. Na vašem pozemku je stavba, která je schopna být předmětem převodu, takže se jedná o zastavěný pozemek. Převod pozemku tedy bude plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu.

Naše společnost pronajímá bytový dům. V budově jsou jak byty, tak nebytové prostory - kanceláře a obchody. V současné době jsme se dostali do sporu s firmou, která v bytech montuje žaluzie. S jakou sazbou DPH by měla být služba „zaměření a montáž žaluzií“, resp. „zaměření, demontáž starých žaluzií a montáž nových žaluzií“ účtována?

V popisovaném případě se jedná o dokončenou stavbu domu, ve které se provádějí montážní práce charakteru opravy a technického zhodnocení. Podle § 48 zákona o DPH platí, že pokud se jedná o stavební a montážní práce spojené se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, uplatňuje se snížená sazba daně, tedy v současné době 10 procent.

Otec pořídil s použitím úvěru ze stavebního spoření rodinný dům. Rodinný dům byl v podílovém spoluvlastnictví otce (50 procent) a jeho dcery (také 50 procent). V roce 2009 došlo k převodu poloviny rodinného domu z otce na dceru. Ta je nyní jediným vlastníkem rodinného domu. Otec za část roku 2009 uplatnil podle potvrzení stavební spořitelny odpočet úroků z úvěru na pořízení rodinného domu ze základu daně ve svém daňovém přiznání. Z finančního úřadu se ozvali, že na odpočet úroků nemá nárok. Je to tak?

Ano, postup pracovníka finančního úřadu je správný. Podle § 15 odst. 4 zákona o daních z příjmů je jednou z podmínek pro uplatnění odpočtu úroků z úvěru na bytové potřeby, které nabývá poplatník do vlastnictví, aby bytovou potřebu v roce nabytí vlastnil alespoň k 31. prosinci a v dalších letech ji vlastnil po celé zdaňovací období - kalendářní rok. Poslední podmínka - doba vlastnictví po celý rok 2009 - tedy nebyla splněna.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!