Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Poplatník chce uplatnit odpočet úroků z úvěru na bytovou potřebu - rekonstrukci rodinného domu, která je umístěna na Slovensku (Zástavní právo je zřízeno k nemovitosti na Slovensku). Je to možné? Úvěr poskytla banka na Slovensku. Jedná se o poplatníka, který je v současné době daňovým rezidentem České republiky, ale v době vyřizování úvěru jím nebyl.

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Poplatník chce uplatnit odpočet úroků z úvěru na bytovou potřebu - rekonstrukci rodinného domu, která je umístěna na Slovensku (Zástavní právo je zřízeno k nemovitosti na Slovensku). Je to možné? Úvěr poskytla banka na Slovensku. Jedná se o poplatníka, který je v současné době daňovým rezidentem České republiky, ale v době vyřizování úvěru jím nebyl.

Hypoteční úvěr může být poskytnut českou bankou nebo pobočkou zahraniční banky podle zákona o bankách, ale i zahraniční bankou oprávněnou poskytovat bankovní služby. Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, včetně rozestavěné nemovitosti, na území ČR, jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Toto uvádí § 28 zákona o dluhopisech. Pokud tedy poplatník splňuje další podmínky (například vlastnictví), může odpočet úroků od základu daně uplatnit.

Může fyzická osoba, která pronajímá nemovitosti, uplatnit tzv. paušální výdaj na dopravu? Kvůli svým nemovitostem (kontrola, jednání s úřady apod.) jezdí vlastním vozidlem.

Ano, fyzická osoba obecně může uplatnit místo prokázaných výdajů na pohonné hmoty a parkovné paušální výdaj na dopravu. Pokud by používala své vozidlo výlučně pro účely pronájmu, může uplatnit paušál ve výši 5000 korun za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo používala k tomuto účelu a nepoužívala ho pro soukromé potřeby a současně ho neposkytla jiné osobě k použití (například svým potomkům, rodičům aj.).

Pokud by bylo vozidlo používáno i pro soukromé potřeby a ostatní podmínky by byly splněny, může uplatnit paušální výdaj na dopravu pouze ve výši 4000 korun za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo používala k tomuto účelu. Vedle toho nelze uplatnit výdaje na parkování při cestách z místa bydliště do míst jednotlivých nemovitostí. Naopak je možné uplatnit i ostatní výdaje na vozidlo (odpisy, opravy a další), a to při nekráceném paušálu ve výši 100 procent, při použití kráceného paušálu ve výši 80 procent.

Používala jsem své soukromé vozidlo pro účely zajišťování příjmů z pronájmu nemovitostí. Po třech letech jsem vozidlo prodala. Ještě není odepsáno. Zdaňuje se příjem z prodeje vozidla? Lze uplatnit ve výdajích neodepsanou část ceny vozidla?

Pokud vozidlo nebylo vloženo do obchodního majetku, je příjem z prodeje vozidla osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Do přiznání se tento příjem neuvádí. Současně ale nelze uplatnit jako daňový výdaj dosud neodepsanou část vstupní ceny vozidla. V roce prodeje lze uplatnit poloviční odpis.

V roce 2009 jsem u daně z nemovitostí uplatnila poslední rok osvobození od daně ze staveb z důvodu, že se jedná o novostavbu rodinného domu. Letos už osvobození není. Musím kvůli tomu podávat přiznání?

Podle sdělení Ministerstva financí ČR k tomuto problému není povinností poplatníka daně z nemovitostí podávat dílčí ani úplné přiznání k dani z nemovitostí. Vaší povinností je zaplatit správnou výši daně do 31. května, v případě částky nad pět tisíc korun případně i do 30. listopadu.

Správce daně chce kontrolovat u daně z příjmů a u daně z přidané hodnoty roky 2006 a 2007. Může jít takhle daleko do minulosti?

Správce daně nemá žádná omezení pro daňovou kontrolu ze zákona. Z nálezu Ústavního soudu lze však dovodit, že by daňová kontrola měla být zahájena bez zbytečného odkladu, ne až ke konci zákonné lhůty pro vyměření nebo doměření daně. Současně by daňová kontrola měla být zahájena na základě kvalifikovaného důvodu.

Současně platí, že v roce 2010 nemůže správce daně daň dodatečně vyměřit po třech letech od konce roku, kterého se daňová povinnost týká - zde roku 2006. Výjimkou může být situace, kdy poplatník za rok 2006 vykázal daňovou ztrátu a ta mu byla vyměřena. Obdobně se bude postupovat u DPH.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!