Deregulace nájemného se částečně prodlouží | E15.cz

Deregulace nájemného se částečně prodlouží

Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo rozložit zvýšení nájemného propočtené na rok 2010 do tří let. Cílové hodnoty měsíčního nájemného původně předpokládané pro období roku 2010 tak bude dosaženo až k 1. lednu 2012.

Ministerstvo stanoví maximální limity přírůstků nájemného pro léta 2010, 2011 a 2012. Tato změna se dotkne všech krajských měst s výjimkou Ústí nad Labem a Ostravy a dále měst a obcí ve Středočeském kraji. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje systém podpory bydlení osob a rodin, které nejsou schopny hradit zvýšené nájemné, popř. si vůbec jakékoli náhradní bydlení vlastními silami zajistit. Jedná se o podporu výstavby sociálních bytů (tato forma podpory má investiční charakter), konkrétně o poskytování státních dotací na výstavbu nájemních bytů v základním standardu. Dále se jedná o provozní podporu sociálního bydlení určenou pronajímatelům sociálních bytů.

Cílem takové „provozní dotace“ je dorovnání výnosů pronajímateli bytu na úroveň v místě obvyklou. MMR dále připravuje opatření na podporu potenciálních investorů výstavby nájemních bytů formou garancí.

#####Stát pomůže sociálně slabším

„Vzhledem k tomu, že předpokládaný nárůst limitu regulovaného nájemného v roce 2010 by mohl znamenat pro některé domácnosti v nájemních bytech skutečně příliš vysoké zatížení rodinných rozpočtů, připravuji nová opatření k tomu, aby se i tyto domácnosti mohly s procesem narovnání nájemného přijatelným způsobem vyrovnat,“ uvedl ministr Jiří Čunek.

Způsob výpočtu cílového nájemného stanovený zákonem č. 107/2006 Sb. vychází z kupních cen bytů v daných lokalitách, které se každoročně aktualizují. V posledních letech se však tempo růstu cen bytů v řadě míst zvýšilo podstatně více, než byla původní očekávání. To je mimo jiné důsledek vysoké poptávky a svým způsobem i určitá daň za úspěšný vývoj české ekonomiky v posledním období. V důsledku toho může být nárůst jednostranně zvyšovaného nájemného v letech 2009 a 2010 podstatně vyšší, než se původně plánovalo (např. v roce 2010 až o 40 procent). „Ve chvíli, kdy se ukázaly negativní dopady deregulace, jsme okamžitě začali připravovat nápravu. Vyjednáváme v Bruselu o zrušení některých omezení podpory výstavby nájemních bytů,“ upozornil Čunek.

#####Nájemné poroste jen někde

V menších městech a obcích se již neočekává dramatický nárůst nájemného v regulovaných bytech. V největších městech, zejména v Praze, je však zřejmé, že poslední postupný krok, jímž se zvýší náklady na bydlení, by mohl být pro některé domácnosti v určitých místech skutečně obtížně zvladatelný. Ministerstvo pro místní rozvoj nepodceňuje sociální souvislosti uvolňování nájemného. Proto je celý proces jednostranného zvyšování nájemného doprovázen odpovídajícími sociálními dávkami, které dopad deregulace na domácnosti zmírňují. Sociální dávky určené na bydlení - příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - pomáhají sociálně potřebným domácnostem zvýšené náklady zčásti uhradit.

Regulované nájemné se v celé republice vztahuje na více než 700 tisíc bytů, což je téměř pětina bytového fondu. Záměrem deregulace je stav, kdy roční nájemné bude činit pět procent z tržní ceny bytu.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!