Dopady finanční krize na stavebnictví jsou i pozitivní | E15.cz

Dopady finanční krize na stavebnictví jsou i pozitivní

Stavebnictví bylo, je a vždy bude velmi lukrativní oblastí podnikání, přinášející na jedné straně velmi zajímavé zisky, ale na straně druhé také vysoká rizika. Současná krize velmi tvrdě prověřuje efektivnost práce stavebních firem, avšak pomáhá jim tím i urychlit nutné změny zastaralých metod řízení.

Stavební firmy se díky novým materiálům a technologiím sice naučily stavět rychle a kvalitně, ale bohužel velmi často neefektivně. Stavebním firmám paradoxně ublížilo období hojnosti, kdy státní i soukromí investoři byli ochotni platit za předražené stavby. Pokud do investiční výstavby tekl dostatek finančních prostředků, nebylo efektivní řízení hlavní prioritou a všichni se zcela logicky soustředili především na zvyšování obratu, získávání stavebních zakázek a jejich následné rozprodání subdodavatelům. Pokud se ale stejná pozornost, jaká je věnována zvyšování obratu, nevěnuje také zvyšování efektivity práce, není zvyšování zisku přímo úměrné zvyšování obratu, ba naopak.

#####Zaběhnuté stereotypy se musejí změnit

Proti strojírenské výrobě má stavebnictví daleko těžší podmínky vzhledem k tomu, že každá stavba je neopakovatelným originálem, kdy se dokonce ještě v průběhu stavby velmi často předmět dodávky upravuje a mění. Tímto si stavební firmy samy sobě omlouvají své chyby a nedostatky ve stávajícím způsobu řízení a nehledají jiná efektivnější řešení. Přitom mají stále ještě velmi vysoké rezervy v zadávání a zpracování prováděcích projektů, využití nových technologií, přípravě staveb, a především ve způsobu řízení staveb.

Cestou z tohoto začarovaného kruhu je změna stávajícího zaběhnutého způsobu práce, zeštíhlení přebujelých organizačních struktur a v přechodu od vyčerpávajícího a chaotického operativního řízení k průhlednému procesnímu nákladovému řízení. Procesní nákladové řízení zavádí do firmy jasná a velmi pevná pravidla, minimalizuje rizika staveb, umožňuje kvalitně připravovat a řídit celý průběh výstavby a tím i snižovat náklady na realizaci staveb. V době, kdy jsou ceny staveb tlačeny dolů, je jedinou cestou k tvorbě zisku stavební firmy zvýšení efektivity práce a trvalý tlak na snižování přímých i režijních nákladů.

#####Odborné semináře pomohou odhalit rezervy

Pro stavební firmy je v současné době velmi důležité nesvádět vše na krizi, včas odhalit své vlastní rezervy a nebát se opustit neefektivní pracovní postupy. Pro ty, kteří si uvědomují nutnost změn a chtějí se velmi rychle seznámit s výhodami procesního nákladového řízení, pořádá v lednu a únoru 2011 firma IPOS-SOFT, v příjemném prostředí hotelu Hilton Praha, bezplatné semináře k tomuto tématu. Na těchto seminářích bude na konkrétním praktickém příkladu detailně předveden celý složitý proces realizace stavby s využitím základních principů procesního nákladového řízení k zefektivnění práce uvnitř stavební firmy.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!