Dopravní stavba roku | E15.cz

Dopravní stavba roku

Výsledky celostátní soutěže Dopravní stavba roku 2006

Porota v čele s prof. ing. Petrem Moosem, CSc., z Dopravní fakulty ČVUT zvolila Dopravní stavbou roku 2006 Optimalizaci traťového úseku Zábřeh–Krasíkov. Na druhém místě se umístila stavba Dálnice D8, tunel Panenská, a na třetím místě skončil Projekt ISPA rychlostní silnice R 48 Dobrá–Tošanovice–Žukov, 1. etapa Dobrá–Tošanovice.

Přihlašovatelem vítězné stavby Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě – Krasikov byla a. s. Stavby silnic a železnic, autorem projektu je SUDOP.

U tunelu Panenská je přihlašovatelem a. s. Metrostav, autorem projektu je ing. Martin Dudlák, ze společnosti Valbek. Tunel Panenská se nachází na dálnici D8 Praha – Ústí nad labem.

Autorem projektu rychlostní silnice R 48 Dobrá – Tošanovice je Dopravoprojekt Ostrava s. r. o.

Cenu SFDI obdržela stavba – most přes Úhlavu. Cenu Ministerstva dopravy ČR získala dálnice D8, stavba 0807/II Knínice–státní hranice. Dalším oceněným titulem, a to čestným uznáním ředitele SFDI, byla poctěna Rekonstrukce silničního mostu event. č. 263-020 přes Mandavu v Rumburku. Čestné uznání poroty získala Silnice I/35 – sanace sesuvu u tunelu Hřebeč. Stavba D 0807/IA Trmice–Knínice Část A, SO A 260 Lávka pro pěší přes D8 v km 83,344 získala cenu veřejnosti.

Do 4. ročníku soutěže se v roce 2007 přihlásilo celkem 32 staveb.

Cílem soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury, je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury. Soutěž je vypisována na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po detail, a je určena stavbám realizovaným na území celé České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem.

Jejím cílem je dokumentovat postupný vývoj dopravních staveb, a to jak z hlediska ekonomické efektivity provedení staveb, tak z hledisek technické kvality a užitné hodnoty pro investora. Důležitou roli sehrálo též srovnání parametrů souvisejících s vlivem na životní prostředí a se snahou harmonicky začlenit dopravní stavbu do krajinného kontextu nebo do složitého systému na urbanizovaném území.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!