Dotační programy MMR pro regiony vyhlášeny | E15.cz

Dotační programy MMR pro regiony vyhlášeny

V oblasti regionální politiky vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dva dotační programy: Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití a Podpora obnovy venkova. Příjem žádostí o podporu je zahájen pro oba programy od 11. 2. 2008.

Program Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Podpora je poskytována ve formě dotace na konkrétní akce ve dvou dotačních titulech. Výše dotace může dosáhnout až 75 % celkových nákladů akce. Účastníkem programu se může stát obec, která získala ocenění stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007 nebo se umístila na 1.- 3. místě v celostátním kole této soutěže, a obec do 3000 obyvatel, případně svazek obcí. Podpora je poskytována jako investiční nebo neinvestiční dotace až do 80 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce.

Program obnovy venkova zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Podpora je poskytována ve formě dotace na konkrétní akce ve třech dotačních titulech. Obec nebo svazek obcí se stává účastníkem programu, když podporuje zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Podpora je poskytována jako investiční nebo neinvestiční dotace až do 70 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Celkové prostředky na regionální programy jsou pro letošní rok stanoveny částkou 250 milionů Kč. V letošním roce pokračuje realizace programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!