Dražby a elektronické aukce jsou doménou CLANROY a. s. | E15.cz

Dražby a elektronické aukce jsou doménou CLANROY a. s.

Trh nemovitostí v České republice prošel v minulosti několika zásadními boomy i propady. „Jednou z alternativ, jak na realitní trh pohlížet, jsou dražby a elektronické aukce, které jsou v naší společnosti při prodeji nemovitostí nebo pohledávek čím dál více aktuální,“ říká ing. Přemysl Jirák, ředitel společnosti CLANROY a. s.

Jak hodnotíte rok 2009?

I přes neustále zdvižený prst finanční krize byl pro nás úspěšný. Nejen z hlediska počtu realizovaných dražeb, ale i elektronických aukcí. Již ke konci roku 2008 se nám podařilo úspěšně dokončit implementaci nástroje pro elektronické aukce a prostřednictvím této možnosti zpeněžení majetku jsme v průběhu minulého roku zrealizovali prodej několika nemovitostí a přes sto pohledávek z hypotečních úvěrů.

A plány do budoucna?

Koupi nemovitosti stále veřejnost považuje za bezpečnou investici. Velmi důležité však je, aby pojem dražba či aukce přestal být
veřejností přijímán negativně s ohledem na podobné názvosloví a z toho odvozené spojování s exekucemi majetku. Jsme společností,
která se aktivně vyvíjí. Snažíme se našim klientům nabízet variabilitu při zpeněžování jejich majetku s cílem maximalizace

Preferujeme velmi individuální přístup, kdy vycházíme především z aktuálních podmínek na trhu, plánovaného období prodeje, ale především potenciální kupující klientely. Víme, že tento maximalistický způsob se osvědčuje všem zúčastněným stranám. Zajímavá je i struktura naší prodávající klientely, kterou z valné části tvoří, na rozdíl od ostatních dražebníků, zejména nekonkurzní dražby ze soukromé a státní sféry.

Tvrdíte, že jste jako první přišli na trh s elektronickými aukcemi nemovitostí.

CLANROY a. s. byla skutečně průkopníkem. Jednalo se o první dvě úspěšné realizace elektronických aukcí nemovitého majetku ve správě Ministerstva vnitra ČR s celkovou dosaženou cenou přes 395 milionů korun. Vzhledem k datu realizace, červen 2008, není
pochyb o našem prvenství. Tento fakt ale zdaleka není tak důležitý, jako spokojenost klienta a transparentnost celého prodeje. Ta
je podstatná zejména u velkých firem, ať již státních nebo soukromých. V minulém roce jsme pokračovali dál na doladění softwarového nástroje, zabezpečení (dnes shodné s bankovními transakcemi) a zjednodušení ovládání. Tato práce se vyplatila, což jasně dokázal objem dosud realizovaných elektronických obchodů a přes sto prodaných nemovitostí v roce 2009.

Co si myslíte o nedávno realizované aukci bytů developerů, kdy vydražitelé nedostali možnost své byty vlastnit?

Jsem přesvědčen, že problém je zejména v neinformovanosti účastníků, kteří se pravděpodobně neseznámili s jednou ze zásadních podmínek aukce. Faktem, že ani přes vydražení není developer povinen smlouvu uzavřít. To opět na dražební a aukční trh vrhá špatné světlo, přestože se nejednalo v pravém slova smyslu o dražbu ani aukci. Je nutné si uvědomit, že tyto aukce nebyly realizovány na pozadí jasně definovaného legislativního rámce tak, jak je to u dražeb. Zde jsou podmínky naprosto detailně dány zákonem, veškeré zúčastněné strany mají jasně definovány povinnosti i práva a k neúspěšnosti dražby může dojít pouze ve dvou rovinách, tj. nevydražením a zmařením dražby (nedoplacení).

Jaké služby nabízíte?

Přes 80 procent naší činnosti jsou dražby a elektronické aukce, pochopitelně s kompletním právním servisem i poradenstvím. Víme, že pro všechny typy nemovitostí a pro každého klienta není prodej prostřednictvím dražby nebo elektronické aukce nejvhodnější. V takových případech realizujeme prodeje přes výběrová řízení. Další komplexní službou je pasportizace nemovitého majetku, která je velmi vhodná pro zdokumentování skutečné využitelnosti, stavu a zbytnosti spravovaného majetku nezávislým subjektem.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!