Dražby mají za sebou špatnou sezonu | E15.cz

Dražby mají za sebou špatnou sezonu

Česká asociace dražebníků (ČAD) každoročně zpracovává statistiku dražeb zveřejněných na Centrální adrese, provozované Českou poštou, s. p. Loňský rok lze z hlediska počtu dražeb a jejich objemu hodnotit jednoznačně jako nejhorším dražebním rokem v historii, tedy za celou dobu účinnosti zákona o veřejných dražbách, který vstoupil v účinnost 1. května 2000.

Česká asociace dražebníků (ČAD) každoročně zpracovává statistiku dražeb zveřejněných na Centrální adrese, provozované Českou poštou, s. p. Loňský rok lze z hlediska počtu dražeb a jejich objemu hodnotit jednoznačně jako nejhorším dražebním rokem v historii, tedy za celou dobu účinnosti zákona o veřejných dražbách, který vstoupil v účinnost 1. května 2000.

Za rok 2008 se uskutečnilo celkem 2511 dražeb, což je absolutně nejnižší počet dražeb v historii. I objem vydraženého majetku dosáhl svého historického minima ve výši 2,855 miliardy korun. Také další ukazatele dokreslují obrovskou krizi českého dražebního trhu - meziroční pokles vydraženého majetku činí 24 procent. Propad dražebního trhu ukazuje i to, že 20 největších dražebníků v roce 2008 zpeněžilo 97 procent majetku, kde se v některých případech jednalo o ad hoc dražby v objemu pouhých několika desítek milionů korun. Nejhorší je však, že v oblasti dražebního trhu nelze nalézt vůbec žádná pozitiva, nemluvě o (ne)činnosti vedení Odboru veřejných dražeb (OVD) MMR, který vykonává státní dozor v této oblasti a který vůbec nezahájil legislativní práce na novém zákoně a až na počátku prosince 2008 svolal zástupce dražební veřejnosti k diskusi k dražebnímu trhu bez předložení jakéhokoli návrhu.

#####Klesá i objem draženého majetku

Od doby účinnosti ZVD se uskutečnilo cekem 28 972 dražeb s objemem draženého majetku téměř 100 miliard korun. Největší počet dražeb - konkrétně 4600 - byl v roce 2002 a od té doby má počet dražeb sestupnou tendenci až na 2511 v roce 2008. Celkový finanční objem vydraženého majetku činí téměř 40 miliard korun, tedy výtěžnost je zhruba 40 procent, což například ve vztahu k výtěžnosti konkurzů, exekucí či prodávaných pohledávek je číslo poměrně vysoké. Objem nedobrovolných dražeb je za dobu účinnosti ZVD zhruba 7,5 miliardy korun draženého majetku s podílem něco přes sedm procent. Jedná se však o celkový údaj, protože za poslední čtyři roky se podíl nedobrovolných dražeb pohybuje na úrovni zhruba čtyř procent. Kromě počtu dražeb klesá i objem draženého majetku. Jestliže v roce 2002 se pohyboval přes 16 miliard korun, v roce 2008 to bylo necelých devět miliard korun, tedy zhruba polovina. Markantnější propad je ve vztahu k objemu vydraženého majetku, kdy v roce 2002 byla jeho úroveň 6,5 miliardy korun oproti zhruba 2,9 miliardy korun v roce 2008, tedy pokles přibližně o 60 procent. I výtěžnost dražeb v roce 2008 byla nejnižší, a to pouhých 32 procent.

#####Největší boom byl v roce 2002

Je paradoxem, že největšího boomu dosáhl český dražební trh v roce 2002, dva roky po účinnosti ZVD, kdy v té době ani nebyl vytvořen OVD MMR, který vykonává státní dozor v této oblasti a měl by i přispívat ke kultivaci dražebního trhu. Od roku 2002 se postupně ve vedení OVD MMR vystřídalo osm ředitelů a snad jediným jejich počinem bylo to, že kromě nárůstu počtu úředníků - pracovníků OVD, byla přijata novela ZVD s účinností k 1. 9. 2006, která měla posílit dražební trh a výkon dražební činnosti, zvláště pak v oblasti nedobrovolných dražeb. Opak je pravdou a od roku 2006 dochází k propadu všech statistik českého dražebního trhu. Příčin současné krize českého dražebního trhu je celá řada. V oblasti prodeje nemovitostí dobrovolnou dražbou vlastníky jde o propagaci této formy prodeje dražby (často realitní kanceláře samy nemají zájem o tuto formu prodeje, mj. z důvodu náročné administrativy) se současným jejím zjednodušením a odstraněním možností pletich, kdy se účastníci dražby předem domluví na jejím výsledku a ovlivní tak cenu dosaženou vydražením v neprospěch prodávajícího - navrhovatele dražby, ale i dražebníka. To je letitý problém, na který ČAD upozorňuje média i OVD MMR již od roku 2002.

#####Roste zájem o elektronické aukce

Jistou zajímavostí je, že se současným poklesem dražených nemovitostí roste zájem o prodej nemovitostí formou elektronických aukcí, které nejsou legislativně upraveny. Podle údajů, které má ČAD k dispozici, v roce 2008 již celkový objem prodeje pomocí elektronických aukcí překonal objem draženého majetku. Ukazuje se, že elektronické aukce nemovitostí jsou velmi perspektivním prodejem s dosažením maximální tržní ceny, protože oproti dražbám je možné, aby probíhaly i po delší dobu (týdny, měsíce), jsou daleko méně nákladné, a zejména je zde možné účinně zamezit pletichám při prodeji. Jaký bude vývoj dražebního trhu v roce 2009? Mohlo by dojít k oživení dražebního trhu, za předpokladu, že se naplno začne využívat insolvenční zákon a přijme se jeho novela, která by měla odstranit restriktivní omezení týkající se nákladů na zpeněžení majetku. Paradoxně k tomu může přispět i krize naší ekonomiky, kdy dojde k většímu nárůstu insolvenčních řízení. Současně však bude třeba i dražený majetek někomu prodat, což s restrikcí poptávky a předpokládaným snižováním cen nemovitostí povede k nižšímu objemu draženého majetku.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!