Ekologické centrum musí být úsporné | E15.cz

Ekologické centrum musí být úsporné

Budova Centra ekologických aktivit města Olomouce je součástí projektu Sluňákov neboli areálu ekologických aktivit v Horce nad Moravou.

Tento areál slouží pro seznámení veřejnosti s procesy probíhajícími v přírodě a má přiblížit úlohu člověka v přírodě. Objekt Centra je navržen jako energeticky úsporná stavba s využitím moderních alternativních zdrojů energie, která má veřejnosti propagovat koncept trvale udržitelného rozvoje. Dům je navržen jako obydlená terénní vlna, která je plynule zapojena do okolního terénu.

Výraz navrženého objektu je výsledkem procesu hledání nové formy ekologického domu, který se zapojuje do okolní přírody, využívá sluneční energii a chrání se pomocí zemního valu před nepřízní počasí. Počáteční forma byla inspirována tradičním venkovským stavením Hané, které je dlouhé, horizontální a přimknuté k zemi. Zakřivený tvar půdorysu navrženého domu je inspirován tvarem sluneční ekliptiky. Objekt je z poloviny jednopodlažní a z poloviny dvoupodlažní. Použité materiály jsou vesměs tradiční a byly voleny s ohledem na ekologickou přijatelnost. Na fasádách se uplatňují dřevo (průmyslově nebo hrubě ručně opracované), sklo, beton a kámen (skládaný do gabionových stěn). V interiéru jsou to převážně dřevo (v přírodním stavu, příp. aglomerované na nosné konstrukce a dělicí stěny), sklo, cihelné stěny omítané nebo režné i z nepálených cihel (na nosné a dělicí konstrukce v přízemí). V technickém zázemí a mokrých provozech je na nosné konstrukce použito pálených cihel nebo železobetonu.

Železobetonové konstrukce jsou použity jen v nezbytně nutné míře. Na podlahy jsou použité dřevěné palubky, ve vlhkých a náročných provozech pak lité stěrky.

Celková koncepce objektu je založena na pravdivosti a počítá s uplatněním přirozených barev a povrchových struktur použitých stavebních materiálů.

#####Aktivní i pasivní prvky

Kromě pasivních energetických prvků domu (jižní prosklení, zemní val od severu) jsou zásadní součástí objektu aktivní zařízení, zejména systém nuceného větrání s rekuperací sloužící i pro vytápění objektu, solární kolektory pro přípravu TUV a vytápění, zemní kolektory, jímání užitkové vody, systém úsporného osvětlení a celkový regulační systém budovy, který bude navíc využíván, společně s ostatními zařízeními, pro výukové a ukázkové účely. Základní podmínkou ovlivňující koncepci je způsob provozování budovy. Ten umožňuje zkrácení otopného období na čtyři zimní měsíce. Zbytková potřeba tepla se pokrývá s využitím obnovitelných zdrojů energie, v kombinaci biomasa a solární energie. Větrání a zároveň vytápění objektu zajišťuje teplovzdušné cirkulační větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Objekt je rozdělen na šest větracích zón s VZT jednotkou.

V násypu za domem jsou umístěny zemní výměníky tepla, které slouží zejména k letnímu předchlazení větracího vzduchu. Dva automatické kotle na dřevěné peletky jsou hlavním zdrojem tepla pro vytápění a doplňkovým zdrojem pro TUV. Teplovodní solární systém je doplňkovým zdrojem tepla pro vytápění objektu a hlavním zdrojem tepla pro TUV. Solární systém kryje 70 procent potřeby tepla na ohřev TUV a 20 procent potřeby tepla na vytápění. Ke krátkodobé akumulaci tepla slouží beztlaká akumulační nádoba se stratifikačními vestavbami.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!