Evropské dotace pomáhají s investicemi v Luhačovicích | e15.cz

Evropské dotace pomáhají s investicemi v Luhačovicích

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí léčby. V šestitisícovém městě má klíčové postavení společnost Lázně Luhačovice a lázeňství výrazně ovlivňuje chod města. Luhačovice jsou proslulé přírodními léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami i lázeňskou architekturou. Na území Luhačovic vyvěrá šestnáct pramenů, nejznámějšími jsou Vincentka, Aloiska nebo Pramen Dr. Šťastného.

Velikostí své lůžkové kapacity se Lázně Luhačovice řadí mezi nejvýznamnější lázně v ČR. Během loňského roku jimi prošlo téměř třicet tisíc hostů, jejich indikačním zaměřením je mimo jiné léčení dýchacích cest dětí a dospělých. Atraktivitu lázní podtrhuje originální architektura (např. stavby Dušana Jurkoviče) a přírodní prostředí valašských hor. „Lázně se řadí opakovaně mezi TOP 100 obdivovaných firem ČR a podle ankety jednoho ze společenských časopisů je naše společnost považována za nejdůvěryhodnější lázeňskou značku v ČR roku 2010.

Od svého založení v roce 1992 dosahuje akciová společnost každoročně pozitivních hospodářských výsledků,“ říká o fungování společnosti ve městě generální ředitel Lázní Luhačovice Josef Krůžela. Význačný podíl v lůžkové kapacitě lázní tvoří komfortní ubytování. Během posledních pěti let se zlepšilo vybavení pokojů v penzionech. Byly zmodernizovány některé památkové objekty, léčebná část dětských léčeben a připravuje se projekt komplexní obnovy lázeňského areálu a jeho náměstí.

#####Lázně dosáhnou na evropské dotace

Kromě toho má být letos otevřen nový wellness komplex Alexandria s lůžkovou kapacitou 115 míst, rekonstrukce areálu je jednou z největších investičních akcí posledních let. Jde o první etapu obnovy komplexu Morava - Alexandria. Projekt Alexandria zahrnuje opravu a modernizaci dosavadního hotelu s ubytovací kapacitou 45 lůžek, dvěma restauracemi, lobby barem a nočním klubem. Součástí projektu je rovněž demolice dřívějšího nevyhovujícího ubytovacího objektu a výstavba nové ubytovací kapacity sedmdesáti lůžek s balneo-wellness zařízením umístěným a propojeným mezi oběma ubytovacími objekty. Lázně v rámci tohoto záměru dosáhly i na evropské finance.

„Regionální rada poskytla dotace na základě naší žádosti jako projev významu tohoto pilotního projektu zaměřeného na podporu rozvoje lázeňství a cestovního ruchu v regionu,“ říká ředitel Krůžela. Stavba, která se staví od léta 2008, ale zaznamenala zdržení a bude dokončena až ve druhé polovině letošního roku. „Zdržení stavby zapříčinilo několik faktorů. Patří mezi ně nedocenění terénní, technologické a cenové náročnosti generálním dodavatelem, umocněné nedostatky v projektové dokumentaci a neodpovídající kvalitou řídících procesů a zkušeností dodavatele z realizace projektů tohoto typu,“ vysvětluje příčiny zdržení Josef Krůžela.

#####Klienti si žádají atraktivní program

Lázeňský pobyt ale nejsou jen procedury a procházky po kolonádě. Klienti lázní dnes chtějí atraktivní doprovodný program, za kterým přijíždějí do lázeňských míst. Pokud jde o vývoj lázeňství, postupuje podle Josefa Krůžely ve dvou základních směrech. Jednak jde o uchování a zintenzivnění léčebného charakteru lázní u indikovaných onemocnění pro jednotlivá lázeňská místa, jejichž terapie je založena na využívání přírodních léčivých zdrojů.

#####Prim začínají hrát samoplátci

V poslední době dochází v lázeňství také ke změnám ve složení klientely jak v poměru samoplátců a ostatních hostů, tak v podílu zahraničních a domácích klientů. Z celkového počtu 28 165 hostů, kterým poskytla společnost Lázně Luhačovice v roce 2009 své služby, tvořili hosté léčebných pobytů dospělých a dětí zdravotních pojišťoven 7175 osob, zbývajících 20 990 byli hosté samopláteckých pobytů rekondičního a wellness charakteru. Z nich bylo 3300 hostů zahraničních, ostatní jsou domácí klienti.

„Zavedením regulačních poplatků a dalšími opatřeními k omezení lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění došlo v uplynulých letech ke snížení podílu těchto hostů. Tento úbytek byl do počátku období ekonomické krize kompenzován nárůstem samoplátecké domácí klientely. U zahraničních hostů dochází u některých zdrojových zemí k poklesu, u jiných k nárůstu klientely,“ říká Josef Krůžela. Pobytová nabídka produktů v Luhačovicích nyní zahrnuje vedle základních indikovaných léčebných programů 24 typů samopláteckých pobytů pro domácí a 14 pro zahraniční klientelu.

#####Symbióza lázní s městem

Působení velkého lázeňského podniku v malém městě má vliv na celkové ekonomické i společenské podmínky města. Lázně Luhačovice patří mezi největší zaměstnavatele ve městě a v regionu. „Lázeňský areál je v majetku akciové společnosti, proto při zásadních rozhodnutích musí být vzájemný soulad mezi městem a lázněmi. Snažíme se vzájemně řešit palčivé problémy a také spolupracujeme na přípravách a realizacích společných investičních plánů,“ říká k soužití s lázněmi starosta Luhačovic František Hubáček. Velký problém města přitom starosta vidí také v průjezdu kamionové dopravy lázeňským městem. „Znehodnocuje se tím jedinečné životní prostředí a prameny jako celek, ale je to nepříjemné každému lázeňskému hostu, který si sem přijede odpočinout a načerpat nové síly,“ definuje problém lázeňského města starosta Hubáček.

#####Krize: Dobře už bylo

Problémy způsobené světovou hospodářskou krizí se nevyhnuly ani luhačovickým lázním. Podle ředitele lázeňské firmy ale v loňském roce převažovaly spíše její pozitivní účinky. Přestože firma zaznamenala dílčí úbytek samoplátecké klientely, přijatá opatření v řídících procesech, v personální oblasti i v hospodaření společnosti vedla k relativně příznivým hospodářským výsledkům. Dopady krize Lázně Luhačovice přijaly jako výzvu pro zkvalitnění produktové nabídky, jejího marketingu, zvýšení kvality poskytovaných služeb založené na růstu profesionality zaměstnanců. Tento přístup je podle Krůžely určujícím i pro další období.

Pokud jde ale o blízkou budoucnost, je spíše skeptický: „Dobře už bylo. Výraznější změnu k lepšímu předpokládáme v horizontu tří až pěti let.“ I přesto se v lázních chystají další investice. V současné době radnice a lázeňská společnost připravují například společný projekt revitalizace lázeňského parku a hlavní promenádní ulice spojující město a lázně v celkové hodnotě 160 milionů korun.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video