Evropské stavebnictví táhnou dolů byty | E15.cz

Evropské stavebnictví táhnou dolů byty

V posledních 14 letech dosahovalo evropské stavebnictví poměrně solidního tempa růstu. V období od roku 1994 do roku 2007 objem jeho produkce nepřetržitě rostl, i když například v roce 1996 a poté v roce 2002 jenom skromným tempem. Pokud stavební aktivita ochabla v jedné zemi, ty další její výpadek kompenzovaly. Tento příznivý trend byl v minulém roce přerušen.

ZZ předběžných údajů výzkumně poradenské organizace Euroconstruct vyplývá, že stavební výroba v 15 západoevropských a čtyřech středoevropských zemích loni ve srovnání s rokem 2007 klesla o průměrných 2,5 procenta. Experti zmíněné organizace soudí, že letos nastane ještě hlubší propad. Předpokládají, že hodnota stavební produkce letos zůstane pod úrovní roku 2005, kdy mírně přesáhla 1,4 bilionu eur. V roce 2010 by měla stagnovat na letošní očekávané úrovni (těsně pod 1,4 bilionu eur) a mírně se zvýšit teprve v roce 2011, a to na 1,46 bilionu eur.

#####Země v nejhlubším propadu

Dynamiku stavebnictví na starém kontinentu negativně ovlivňuje několik zemí nejhůř zasažených krizí. V prvé řadě Španělsko, kde se loňský propad 13,5 % může letos dokonce prohloubit na 16,5 procenta. V Irsku aktivita vyjádřená hodnotou stavebních prací ochabne asi o šestinu, a to po zhruba dvacetiprocentním sestupu v roce 2008. Světlých bodů je letos na mapě evropského stavebnictví málo. Největší vzestup - o osm procent - se čeká v Polsku, hned za ním zpráva Euroconstructu jmenuje Česko s tříprocentním růstem. V západní Evropě je jenom jediná země, kde se letos počítá s mírným (asi jednoprocentním růstem), a to ve Švýcarsku. Stavební konjunktura by měla mírně ožít v roce 2010, kdy mohou se vzestupem 1-2 % počítat klíčové země - Německo s Francií. Naproti tomu Španělsko a Itálie zůstanou v poklesu, ale jeho tempo se zmírní ke dvěma procentům.

#####Nových bytů ubývá

Stavební aktivitu potáhne dolů slábnoucí bytová výstavba. Zatímco v roce 2007, kdy se v devatenácti zemích Euroconstructu celkově „prostavělo“ 1,521 bilionu eur, činil její podíl 47 procent, v roce 2011 to z předpokládaných 1,458 bilionu eur bude 43 procent. Podíl nebytové výstavby v uvedeném období vzroste o jeden procentní bod na 33 procent. Aktivitu tak potáhnou jenom inženýrské projekty, jejichž váha v celkovém stavebním portfoliu stoupne z 21 procent v roce 2007 na 24 procent v roce 2011, předpovídá Euroconstruct. Celkový počet dokončených bytů v 19 zemích loni klesl skoro o desetinu - na 2,36 milionu ve srovnání s 2,61 milionu v roce 2007 (z toho se přes 30 procent postavilo ve Španělsku). Co by měl přinést letošní rok? Poklesu v bytové výstavbě se podle analýzy vyhnou jen tři země - Belgie (růst o jedno procento), Švýcarsko (1,5 procenta) a Česko (tři procenta). Naproti tomu největší drama se čeká ve Španělsku a Irsku, pro které experti ve srovnání s loňskem předpovídají zhruba čtvrtinový pokles bytové výstavby.

#####Trh s byty režírují Španělsko a Německo

Vývoj poptávky na trhu s novými byty v Evropě určovaly a nadále budou určovat dvě klíčové země - Španělsko a Německo. Spolková republika zaznamenala opravdový stavební boom po sjednocení země. Bytová výstavba tam kulminovala v letech 19941997, kdy se dokončovalo až půl milionu bytových jednotek ročně. Během čtyřletého období 2008-2011 přibude nejvíce nových bytů právě v Německu - skoro 13 procent. Ještě větším podnětem než nová výstavba ale má být renovace a modernizace domů sledující především úspory energie. Prudký vzestup zažilo také Španělsko, kde počet nově postavených bytů stoupl z 220 tisíc v roce 1993 na skoro 800 tisíc v roce 2007. V zemi za Pyrenejemi bylo v uvedeném roce dokončeno více bytů než v Německu a Francii dohromady. Na letošní rok se ale předpovídá 55procentní propad na zhruba 300 tisíc bytů a 240 tisíc v roce 2010. Země se výrazně liší také v počtu nově postavených bytů připadajících na tisíc obyvatel. Časy, kdy byly daleko vpředu Irsko (21 bytů) a Španělsko (18 bytů), jsou pryč. V období 2009-2011 bude podle předpovědi na čele Francie s téměř šesti byty na tisíc obyvatel, hned za ní Irsko se Španělskem (asi 5,5 bytu). V Česku by měl zmíněný ukazatel mírně přesáhnout čtyři, na Slovensku lehce tři byty na tisíc obyvatel.

#####Příčiny minulého boomu

Za velkým rozmachem bytové výstavby, který Evropa zažila hlavně v období 2004-2007 jsou podle zprávy tři základní příčiny:

* Klesající úrokové sazby hypoték. V polovině 90. let minulého století byly velmi vysoké úroky nejenom v Itálii a Španělsku, ale také v Portugalsku a Finsku. Dlouhodobé sazby v těchto zemích dosahovaly až 12 procent a ve srovnání s Německem byly skoro dvojnásobné. Poté - až do roku 2000 - se úroveň úrokových sazeb sbližovala směrem dolů.

* Rostoucí počet obyvatel způsobený přistěhovalectvím. V prvé řadě to platí pro Irsko, kde počet obyvatel od roku 2000 díky přílivu cizinců rostl v průměru skoro o dvě procenta ročně. Ve Španělsku to bylo 1,2 procenta, v Itálii o 0,7 a ve Francii o 0,6 procenta, v Německu jen o desetinu procenta.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!