Evropské stavebnictví ztrácí částečně dech | E15.cz

Evropské stavebnictví ztrácí částečně dech

Celková hodnota stavební výroby v 19 evropských zemích, které spolupracují v rámci výzkumné organizace Euroconstruct, loni stoupla zhruba o tři procenta a přesáhla půldruhého bilionu eur (v běžných cenách).

Celková hodnota stavební výroby v 19 evropských zemích, které spolupracují v rámci výzkumné organizace Euroconstruct, loni stoupla zhruba o tři procenta a přesáhla půldruhého bilionu eur (v běžných cenách).

Podle zprávy zveřejněné na červnové konferenci zmíněné organizace v Římě uvedená suma odpovídala přibližně 12 procentům hrubého domácího produktu sledovaných zemí, mezi které patří také Česká republika.

Pro evropské stavebnictví byla rozhodující bytová výstavba představující téměř polovinu výkonu (718 miliard eur). Výstavba nebytová představuje asi třetinu. Na inženýrskou výstavbu připadlo 21 procent investic (319 miliard eur). Pro Evropu jsou velice významné rekonstrukce a modernizace, na kterou v průměru připadá 43 procent stavebních aktivit. Nová výstavba představuje 57 procent. Ve čtyřech středoevropských zemích (Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku) je podíl nové výstavby mnohem vyšší a včetně infrastrukturních projektů dosahuje zhruba 70 procent. Podíl zmíněné čtveřice na celkové hodnotě stavební výroby v Evropě ale zůstává nízký. Propočte-li se v běžných cenách, nikoli podle parity kupní síly, činí zhruba pět procent. Desítka středně velkých a malých západoevropských zemí (Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko a Švýcarsko) odvedla 23 procent celkového stavebního výkonu. Konjunktura v evropském stavebnictví se tak jednoznačně odvíjí od pětice velkých zemí v čele s Německem s téměř sedmnáctiprocentním podílem. Rozdíl mezi ním a Itálií (podíl 13,1 procenta) v absolutním vyjádření obnáší 55 miliard eur. Španělsko si udrželo v objemu stavebních prací druhou příčku, na kterou se poprvé dostalo v roce 2006, když z ní vytlačilo Británii.

#####Srovnání s HDP

Stavební výroba v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2007 v průměru „vyprodukovala“ 3300 eur (v běžných cenách). Ve vyspělejší západní patnáctce to bylo 4400 eur, středoevropský průměr nepřesahuje 1200 eur. Hodnota stavební výroby na hlavu je tedy v západní Evropě skoro 3,7krát vyšší než v Evropě střední a přibližně takový rozdíl existuje v úrovni HDP na obyvatele (podle běžného směnného kurzu, nikoli podle parity kupní síly). Mezi jednotlivými zeměmi existují značné rozdíly. Například Španělsko je v hodnotě stavební produkce na obyvatele páté, ale podle HDP na hlavu předposlední (nižší je tento ukazatel jenom v Portugalsku). Z toho vyplývá, že stavebnictví má pro španělskou ekonomiku mimořádný význam.

Loni se podílelo na tvorbě HDP 21 procenty, zatímco průměr sledovaných 19 zemí je 12 procent. Nadprůměrně vysoký podíl stavebnictví na tvorbě HDP vykazují také Irsko, Portugalsko, Česko a Finsko. Naproti tomu ve Švédsku, jehož HDP na obyvatele patří k nejvyšším v Evropě, stavebnictví v přepočtu na obyvatele produkuje jen 2600 eur. Z toho plyne, že váha stavebnictví v této severské ekonomice je naopak podprůměrná.

#####Odlišné vyhlídky

Evropské stavebnictví má za sebou období slušné expanze (1999-2006). Horší časy mu nastávají v západní Evropě, kde jeho výkon loni ještě stoupl o 2,5 procenta. V období 2008-2009 lze hovořit o recesi, mírné zotavení by mělo nastat v roce 2010 (vzestup o 1,3 procenta). Do recese už sklouzlo španělské stavebnictví a míří do ní italské.

Slábne také aktivita ve Francii. Německý stavební trh může v období 2008-2010 počítat jen se skromným růstem, v ročním průměru mírně přesahujícím jedno procento. V Británii by se měl tento průměrný roční ukazatel pohybovat kolem 0,8 procenta.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!