Expertní skupina hledá shodu na případných změnách zákona | E15.cz

Expertní skupina hledá shodu na případných změnách zákona

Na konci roku 2007 skončilo rozhodnutím Legislativní rady vlády projednávání věcného záměru nového zákona o veřejných dražbách. V polovině loňského roku iniciovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jednání s dražebníky, respektive s jejich zástupci, o dalším vývoji veřejných dražeb v České republice a o případných změnách legislativy.

Na konci roku 2007 skončilo rozhodnutím Legislativní rady vlády projednávání věcného záměru nového zákona o veřejných dražbách. V polovině loňského roku iniciovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jednání s dražebníky, respektive s jejich zástupci, o dalším vývoji veřejných dražeb v České republice a o případných změnách legislativy. Nejen o možné změně legislativy upravující veřejné dražby hovoří ředitelka odboru veřejných dražeb MMR Zdeňka Niklasová.

Jaké jsou nejčastější připomínky dražebníků k současné legislativě?

Nejprve bych se vrátila zpátky do historie. Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo loni v srpnu jednání s dražebníky, kde jsme vyjádřili náš zájem vyslechnout si jejich názory a postoje vycházející z praxe. Vyzvali jsme je, aby si mezi sebou zvolili všeobecně akceptovatelné zástupce, protože není v silách ministerstva jednat s každým dražebníkem zvlášť. Dostali jsme nominaci těchto zástupců a dále jednáme jenom s nimi. Dohodli jsme se na dalším postupu při přípravě případných změn stávající legislativy a požádali jsme je o jejich návrhy, náměty a připomínky. Zároveň se zástupci dražebníků dohodli, že jednání a jejich závěry budou neveřejné. Jednotlivé návrhy jsme zpracovali do souhrnného přehledu a nyní hledáme společný konsenzus. Výsledkem jednání by měl být návrh, na kterém bude všeobecná shoda a který bude předán k diskusi široké veřejnosti.

Je nějaký časový rámec, do kdy by mělo dojít k vytvoření společného návrhu?

Počítáme s tím, že na podzim bude další setkání se zástupci dražebníků, kde by měla být ukončena debata nad jednotlivými návrhy. Většinu návrhů jsme probrali na poslední schůzce, ještě nám ale zbývá některé projednat. Až bude vytvořen společný návrh, zveřejníme ho mimo jiné i na webu ministerstva pro místní rozvoj.

Mohu říci, že všichni přítomní se shodli na tom, že by bylo potřeba liberalizovat a zjednodušit proces dražeb a zároveň se shodli na potřebnosti úprav, které podpoří tak zvané vlastnické dražby.

Co je vůbec náplní vašeho odboru na ministerstvu?

Zákon o veřejných dražbách, ze kterého vychází naše činnost, nám ukládá jednak kontrolní činnost, dále vydáváme stanoviska k žádostem o koncesi pro živnostenské úřady u nových žadatelů a vedeme evidenci dražebníků na centrální adrese. Vyřizujeme také stížnosti, dotazy a podněty. Kromě těchto činností věnujeme velkou část práce metodické činnosti a pořádání seminářů zejména pro města a obce, které mohou dražit samy svůj majetek. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravujeme též semináře pro pracovníky živnostenských úřadů.

V loňském roce zaznamenal dražební trh nejhorší rok ve své historii. Kde vidíte příčiny?

Příčin je hned několik. Většina dražeb dobrovolných jsou dražby na návrh insolvenčního správce, dříve správce konkurzní podstaty. Protože od roku 2001 klesá počet vyhlášených konkurzů, klesá i počet dražeb. Druhým důvodem je skutečnost, že klesá objem majetku zapsaného do konkurzní podstaty – pokud je na společnost prohlášen konkurz, má obvykle pouze minimální majetek. Výrazně také klesá atraktivita majetku, který by se mohl zpeněžit v dražbě. Dalším důvodem je to, že je velmi málo vlastnických dražeb. Skutečný vlastník nemovitosti se bojí dát do dražby svůj majetek, protože tady stále převládá názor, že pokud je majetek v dražbě, tak jeho majitel musí mít finanční problémy. Většina lidí v případě prodeje nemovitostí raději volí pomoc realitní kanceláře než dražbu.

Nechybí tady trochu v tomto směru osvěta?

Samozřejmě ano, ale každý podnikatel se přece musí snažit, aby se o jeho podnikání vědělo. A tady je to věc jednotlivých dražebníků. Ministerstvo může napomáhat osvětě v rámci svých kompetencí, ale nemůže dražebníkům shánět práci.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!