Firma Ahrend posiluje pozice na českém trhu | E15.cz

Firma Ahrend posiluje pozice na českém trhu

Jeden z největších evropských výrobců kancelářského nábytku, společnost Ahrend, začala podnikat na českém trhu hned v 90. letech minulého století. Známější se stala zejména po vstupu do české firmy TECHO. Letos koupila i firmu Interier Říčany. Nejen o tom, co tyto akvizice přinášejí českému zákazníkovi, hovoří ředitel pro region střední a východní Evropa, Blízký východ a Afriku Jan Petrák.

Můžete nejprve představit společnost Ahrend?

Ahrend patří mezi největší společnosti na evropském trhu s kancelářským nábytkem. Značka vznikla před více než 100 lety v Nizozemsku a na trhu působí od té doby nepřetržitě. Spolupráce s předními designéry nejen z Nizozemska zajišťuje Ahrendu respektované postavení mezi nábytkářskými výrobci u architektů. Důraz na konstrukci výrobků i samotnou výrobu šetrnou k životnímu prostředí řadí společnost Ahrend do čela evropského trhu v tomto ohledu. Zákazníci Ahrendu nevyhledávají výrobky s nejnižší cenou, ale především výrobky s vysokou užitnou hodnotou, nadčasovým designem, ohleduplné k životnímu prostředí a v neposlední řadě doplněné brilantním servisem při řešení komerčních prostor. Nejsme jen výrobci, jsme poskytovatelé řešení pro naše klienty.

Vaší největší akvizicí na českém trhu bylo převzetí společnosti TECHO. Co tato akvizice přinesla?

Mimo to měla firma zajímavé produktové portfolio a efektivně fungující výrobu. Když byla oficiálně oznámena možnost odkoupení většinového podílu s opcí na odkoupení stoprocentního podílu v budoucnosti, nebylo na rozhodování mnoho času. O firmu Techo byl na trhu zájem. Akvizice nám přinesla několik efektů. Tím prvním a nejrychlejším bylo proniknutí na nové trhy, případně výrazné posílení pozice. Nejen ve východní Evropě, ale i ve Velké Británii. Druhým okamžitým efektem bylo rozšíření portfolia výrobků. To platí jak pro Ahrend, tak pro Techo.

Třetím důležitým efektem jsou synergie ve výrobě. Neznamená to ale, že bychom továrny v Nizozemsku zavřeli a vyráběli teď v Česku. Doba, kdy se vyplatilo přesunout výrobu ze západní Evropy do východní, je dávno pryč. Pravda, mzdové náklady jsou pořád ještě nižší v ČR než v Nizozemsku, ale naše výroba je natolik automatizovaná, že přímé mzdové náklady představují jen velmi malou část celkových výrobních nákladů. Důležitější je spojení nákupní síly při vyjednávání podmínek s dodavateli, sdílený outsourcing či vhodné rozložení technologií v jednotlivých výrobních závodech.

Další akvizicí byl nákup firmy Interier Říčany. Co ta přinesla?

Akvizice Interieru Říčany nás posunula do dalšího segmentu trhu, především v České republice. Interier Říčany patří mezi nábytkářské podniky s nejdelší historií v ČR. Věnuje se hlavně nízkonákladovým projektům. Na rozdíl od konkurence v tomto segmentu však dbá na udržení přiměřené úrovně kvality a šetrnosti k životnímu prostředí. I když je Interier Říčany na opačné straně trhu než Ahrend, jeho politika kvality a vztahu k životnímu prostředí je nám velmi blízká. Ve srovnání s akvizicí Techo jde o malou akvizici zaměřenou především na posílení pozice na českém trhu. Hlavním přínosem je možnost oslovení klientů, pro které jsme v minulosti byli nedostupní.

Jak vůbec hodnotíte český trh s kancelářským nábytkem, jak se liší požadavky českých zákazníků od požadavků zákazníků v západní Evropě?

[file:7315:small:right]

O trhu bychom si mohli povídat celé hodiny… Zkusím to stručně: Naším zákazníkem není typický český zákazník bez vlivu zahraničí. Typickým zákazníkem jsou nadnárodní společnosti, třebaže s plně českým managementem. Tito manažeři mají zkušenosti, ať už získané při práci v zahraničí, nebo prací v mezinárodním kolektivu. Požadavky tedy nejsou zásadně odlišné od zákazníků v západní Evropě. Osobně jsem se v minulosti hodně věnoval expanzi na zahraniční trhy, západní i východní, setkal jsem se tak s odpovědnými manažery různých národností.

Český zákazník už zdaleka není nezkušený, v mnoha případech jsou jeho požadavky modernější než u zákazníků v západní Evropě. Řekl bych, že výběr dodavatele interiéru je v ČR svěřen výše postavenému manažerovi, než je tomu v západní Evropě. Velmi často rozhodují manažeři odpovědní přímo generálnímu řediteli a nezřídka má hlavní slovo přímo generální ředitel. To v západní Evropě není obvyklé. Samotný trh se za poslední roky také hodně změnil. Souvisí to s rozvojem informačních technologií.

Skříně plné šanonů jsou až na výjimky pryč. Jeden flashdisk nahradí několik skříní. Počítače se zmenšily a staly se nedílnou součástí každého pracovního místa. Knowhow, nebo chcete-li informace, se stalo mnohem důležitějším faktorem než známé a ve školách dosud vyučované práce, půda a kapitál. Schopnost získávání, předávání, sdílení a používání know-how je pro další rozvoj podniku stejně důležitá jako důvěra banky. Kancelář musí jít tomuto trendu naproti. Výrobce, který to nebude respektovat, skončí!

Nedávno jste v Hostivaři otevřeli nový showroom. Co nabízí a komu je určen?

Ahrend měl v Praze velmi důstojné reprezentační prostory v Karlíně. Byl to krásný prostor a nebylo jednoduché jej opustit. S akvizicí společnosti Techo přišly i synergie – využívání společných skladů, sjednocené finanční řízení a celkově bližší vztahy obou společností působících na stejném trhu. Proto jsme se rozhodli přestěhovat do blízkosti výrobního zázemí Techo v pražské Hostivaři. Showroom Ahrend je samostatný a od prostoru Techo oddělený. Přesto sdílíme vstupní halu a recepci. I když se to ve výrobním areálu zdá málo pravděpodobné, jsem přesvědčen, že se nám v Hostivaři podařilo vybudovat úžasný, důstojný showroom, který se může srovnávat se sídlem našeho headquarters v Amsterodamu.

Propojení showroomů Ahrend a Techo přes vstupní halu je symbolickým poukázáním na propojení společností. Náš nový showroom nabízí nový pohled na vnímání současné kanceláře. Žádný showroom ale neřekne tolik jako dokončené realizace interiérů. Zatímco showroom má několik set metrů čtverečních, kanceláře, které jen v ČR zařídíme každý rok, se počítají na desítky tisíc metrů čtverečních. Naším největším showroomem jsou tedy kanceláře našich klientů po celé republice i v zahraničí.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!