Firmy letos příliš nepočítají s expanzí | E15.cz

Firmy letos příliš nepočítají s expanzí

Podle druhého vydání výročního průzkumu trhu Skanska Office Index počítá většina dotázaných společností se stejnou plochou kancelářských prostor jako dosud. Průzkum dále odhaluje rozdíly ve vyspělosti přístupu k otázkám ochrany životního prostředí.

V České republice se například 59 procent respondentů domnívá, že ekologická deklarace by byla zajímavá jako záruka kvality pro jejich budoucí kancelářské prostory. Celkově více společností předpovídá, že za rok budou potřebovat stejné kancelářské prostory. Ve větší kancelářský prostor věří méně společností, a to zejména v Polsku, kde s většími kancelářskými prostorami počítá 33 procent firem proti loňským 51 procentům. V České republice je tento ukazatel 20 procent oproti 31 procentům v loňském roce. V Maďarsku byl tento ukazatel podle loňského průzkumu pouze o tři procenta nižší, spadl z 27 procent na 24 procent. Celých 68 procent firem v ČR počítá za rok se stejným počtem zaměstnanců. Současné rozvržení kancelářských prostor ve firmách představuje pestrou směs jednotlivých místností a otevřeného kancelářského prostoru (open office space). V České republice jsou jednotlivé místnosti častější (42 procent) než v Maďarsku (17 procent). Maďarsko má největší podíl otevřeného kancelářského prostoru (37 procent) proti Polsku (16 procent) i České republice (15 procent).

#####Rozhodují i výdaje za energie

Trendem dnešní doby jsou nízkoenergetické budovy. Pro respondenty v České republice jsou výdaje za energie druhým nejdůležitějším rozhodovacím faktorem pro výběr kanceláří hned za hlediskem, zda prostory přispívají ke spokojenosti a dobrému pracovnímu prostředí zaměstnanců. V Maďarsku je tento faktor třetí a v Polsku až šestý nejdůležitější. Rozdílná váha přikládaná výdajům za energie při výběru nových kancelářských prostor ukazuje na rozdíly v přístupu k otázkám ochrany životního prostředí a posuzování kvality kancelářských prostor v jednotlivých zemích. Přibližně 79 procent dotazovaných v České republice se domnívá, že ekologicky zodpovědná budova by měla mít sníženou spotřebu energie. Pro více než polovinu je také důležité využívání obnovitelných zdrojů energie, ekologicky šetrných materiálů a dostupnost linek veřejné hromadné dopravy. Více než polovina firem, konkrétně 53 procent, v ČR uvádí mezi realizovanými opatřeními v oblasti snižování ekologického dopadu třídění odpadu, 14 procent energeticky úsporné formy vytápění a 10 procent sníženou spotřebu energie. Z průzkumu jasně vyplývá, že společnosti začínají klást velký důraz na realizaci ekologických opatření.

#####Ekologická deklarace zajistí kvalitu budovy

#####GreenBuilding

GreenBuilding je dobrovolný program Evropské komise, který byl spuštěn počátkem roku 2005 s cílem zlepšit využití potenciálních úspor energie v nerezidenčních budovách. Certifikovaná budova musí splňovat podmínku alespoň 25% úspory energie oproti energetickým normám dané země.

Loni získala certifikaci programu GreenBuilding administrativní budova Nordica Ostrava. Je to prvenství nejen pro společnost Skanska Property, ale i pro celou Českou republiku.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!