Fórum českého stavebnictví hledalo cesty z krize | E15.cz

Fórum českého stavebnictví hledalo cesty z krize

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na počátku března se v pražském hotelu Olympik konal již sedmý ročník Fóra českého stavebnictví. Záštitu nad konferencí převzal předseda vlády ČR Petr Nečas, který také fórum otevřel. Z jeho vystoupení vyznělo, že vláda si je vědoma obtížné situace ve stavebnictví, a nabídl dialog, který by měl podpořit hledání cest k oživení investiční výstavby.

Zároveň oznámil, že bude zřízen poradní sbor premiéra pro stavebnictví, kde bude mít zastoupení i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Přibližně 300 profesionálů z řad dodavatelů stavebních prací, výrobců stavebních materiálů, architektů, projektantů, developerů, zástupců státní správy i představitelů vysokých škol pak hledalo léky na problémy, které dnes české stavebnictví trápí.

#####Stavebníci požadují nejen legislativní změny

Z diskuse vyplynulo, že sektor stavebnictví potřebuje trvalý a kvalitní kontakt se státní správou, protože investiční výstavbu ovlivňuje rozsáhlá řada zákonů, vyhlášek a nařízení, které mnohdy nejsou provázány. Řešením by byl centrální správní úřad pro výstavbu, stavebnictví, územní rozvoj a životní prostředí. Je třeba také vytvořit stabilní územně plánovací prostředí pro přípravu investic, posílit význam územního řízení a zjednodušit následné stavební řízení. To vyžaduje provést nutné legislativní změny, zejména přijmout novelu stavebního zákona, novelu zákona o veřejných zakázkách a novelu zákona o vyvlastňování. Pro zjednodušení přípravy i realizace staveb je nutné především zpřísnit podmínky vstupu občanských iniciativ opakovaně do správních řízení, upravit podmínky soudního přezkoumávání ÚPD jako opatření obecné povahy.

#####Musí se zlepšit platební morálka

Pro zlepšení podmínek stavebního podnikání a postavení firem je třeba dodržovat u veřejných investic deklarovanou splatnost faktur 30 dní, v oblasti pozemního stavebnictví zachovat podporu projektům Zelená úsporám a Nový panel, nezvyšovat sazbu DPH u bytové výstavby ihned, ale až po vypršení výjimky EU, nebo alespoň zvyšovat DPH postupně. Základem pro reálnou strategii dopravy v ČR musí být důsledná analýza priorit a stanovení principů financování dopravních staveb. Stavebníci také chtějí i nadále podporu investic do dopravní infrastruktury, která je nezbytnou podmínkou nejen pro rozvoj území a konkurenceschopnost ČR. Znovu by se rovněž měly zvážit všechny možnosti zvýšení financování dopravní infrastruktury v příštích letech a její přípravy.

#####Šetrné stavby ano, ale ne za každou cenu

Stavebnictví si bude v budoucích letech muset osvojit principy udržitelného stavění a snižovat spotřebu energií ve stavbách. Technicky rozvinuté země západní Evropy mají vesměs vytvořeno legislativou takové regulační i stimulační prostředí, které pomáhá nastavit tržní prostředí tak, aby principy nízkoenergetického stavění a požadavky EU v tomto směru přirozeně podporovalo. Stav v ČR je s tímto v příkrém rozporu a připravenost českého stavebnictví je velmi malá a je zajišťována pouze odbornými skupinami bez účasti státní správy. Je vážná pochybnost o tom, zda ČR bude schopna zavést směrnici EPDB o energetické náročnosti budov do praxe v požadovaném termínu. Zároveň účastníci konference varovali před přehnanými požadavky bruselské byrokracie na stavění budov, zejména obytných, s tzv. pasivní energetickou bilancí, považují to za neodůvodněné vměšování do práv investorů a stavebníků a možný důvod k utlumení poptávky po bytových objektech. Není možné ani zvyšovat náklady stavebních firem v důsledku dalších požadavků, předpisů, certifikací, dopadů zákoníku práce.

*Příští 8. ročník Fóra českého stavebnictví se uskuteční 6. března 2012.*

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video