Fotbalem k lepší propustnosti východní hranice? | E15.cz

Fotbalem k lepší propustnosti východní hranice?

Schengenský režim volného pohybu osob bez kontrol na společných hranicích je již půldruhého roku realitou také pro většinu nových členských zemí Evropské unie včetně České republiky.

Systém funguje, i když někteří cynikové odkazují při jeho hodnocení na zákon o zachování hmoty – když někde uberete, jinde musíte přidat. Zatímco totiž ve vnitrounijních vztazích hraniční závory zmizely, ve vztahu k „neschengenské“ části kontinentu se kontroly naopak zpřísnily a hraničních přechodů stále není dost. Na rozdíl od České republiky, která má hranice pouze s unijními zeměmi, mají naši severní a východní sousedé – Poláci a Slováci – celkem dlouhou hranici s některými postsovětskými státy; obě členské země tuto hranici nyní střeží jaksi za celý schengenský prostor. Na jedné straně se tak zbouraly zátarasy, zlikvidovaly přechody a celnice v rámci Schengenu, na straně druhé bylo nutno významně posílit hranici východní, byť s významným přispěním unijních prostředků.

#####Hraniční infrastruktura se nestěhovala

#####Budovy slouží sportu i kultuře

V mnoha případech slouží dřívější pohraniční infrastruktura sportovním a kulturním účelům. Například objekty po známém česko-polském hraničním přechodu Most přátelství v Těšíně připadly Slezskému zámku umění a podnikání, a také veškeré pozemky v místě kdysi mimořádně vytíženého přechodu jsou již pronajaty. Kousek dál, v prostoru po největším hraničním přechodu Cieszyn–Boguszowice–Chotěbuz, se připravuje oprava a přestavba státní silnice. Chystá se ale také další komercializace nemovitostí, nové využití opuštěných staveb a vytvoření přívětivé zóny pro řidiče – s parkovišti, odpočívadly, motoresty a obchody. V Istebné, v budově po hraničním přechodu Jasnowice, má vzniknout Dům tří národů, kde se budou pořádat různé kulturní akce, výstavy a setkání. Jestliže pro opuštěné hraniční přechody se nové využití někdy pracně hledalo či ještě hledá, na východních hranicích – s Ruskem (Kaliningrad), Běloruskem a Ukrajinou – je situace jiná. Při přípravě na rozšíření Schengenu kladla Evropská unie značné nároky na zvýšení bezpečnosti východní hranice, protože tady se rozhoduje, kdo bude do EU vpuštěn a kdo zůstane za závorou.

#####Postaví se nové přechody na východě

Nicméně propustnost hranic neodpovídá požadavku dnešní doby, přechodů je málo a působí většinou poněkud „neevropsky“. Stav je nevyhovující zejména s ohledem na rostoucí objemy obchodní a ekonomické spolupráce EU s Východem. Výstavba nových hraničních přechodů na straně východních partnerů dosud vázne – i když deklarativně jsou všichni pro, praxe naráží na bariéru nepružnosti, byrokracie a na východní straně i nedostatku peněz. Podle posledních zpráv však přece jen svítá na lepší časy, výstavbu nových přechodů ohlásily nedávno Bělorusko a Ukrajina, jednání pokračují i s Ruskou federací. Hned dva nové velké přechody s příslušnou infrastrukturou včetně čističek odpadních vod a nezbytných příjezdových cest, mají být v dohledné době otevřeny na polsko-ukrajinských hranicích – v Budomierzu a Dolhobyczówu. Několik dalších se začíná modernizovat, což by mělo přispět k výraznému zlepšení provozu v souvislosti s fotbalovým mistrovstvím Evropy Euro 2012.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!