Haas Fertigbau o archetypu | E15.cz

Haas Fertigbau o archetypu

Každá věc má svůj předobraz, archetyp, který se vytvářel po generace. Archetyp znamená pratvar, vzor, kterému přisuzujeme konkrétní hodnoty a vlastnosti, otisk vývoje. Jako vznikla představa o podobě věcí, vytvořila se obecná představa o podobě domů.

Příkladem budiž stavby, u nichž jsou tvar a funkce jasně spojeny – škola, nádraží nebo kostel. Když se pohybujeme za hranicemi nám známého světa, často i tam identifikujeme věci všední od věcí svátečních, světské od duchovních. Čím snadněji věc rozpoznáme, tím bezpečněji se cítíme. Pravidla, podle kterých rozlišujeme, jsou univerzální. Stejně tak poznáme rodinný dům, ač právě ten mívá tisíce forem, inu moderní architektura bývá pábitelství plná.

Dobrá, máme schopnost rozlišit, máme však možnost stejně univerzálního hodnocení kvality? Vždyť rodinný dům je znamením individuálních představ o životě. Každá taková stavba je stopou neopakovatelného přání; kolik lidských snů, tolik je vizí obydlí. A přesto hodnotící kritérium známe. Pro všechny dobré rodinné domy bývá společným znakem nalezení harmonie, vytvoření rovnováhy prostoru vyjadřující rovnováhu vztahů. Právě v tomto kvalitativním hodnocení je skryto i přirozené archetypální rozlišení. Aniž si to často uvědomujeme, kvalitu vnímáme tam, kde naše podvědomí
shledává přirozenou harmonii.

#####Archetyp umožňuje existenci univerzálních řešení

[file:8113:small:right]

Díky archetypu v hodnotícím měřítku mohou existovat univerzální a typová řešení, ve kterých jedinec nalezne splnění svých snů.
Praforma je mocnou silou, která dokáže jedinečná přání uspokojit typizovaným způsobem. Správné řešení industriální éry vlastně
znamená schopnost opakovaně generovat archetyp. Rodinný dům je místem, kde se setkávají soukromé tužby se snahou naplnit
obecnou představu o bydlení, je promítnutím jedinečnosti do univerzální odpovědi. Kam se pak poděla unikátnost? Ne nezmizela.
Je totiž ještě jedno kritérium. Skvělý rodinný dům není jen symbiózou člověka se společností, znamená také dokonalý vztah
stavby s krajinou.

A právě z tohoto vztahu, přesněji z vazeb tam vznikajících, se rodí uspokojení potřeby výjimečnosti, která
neničí harmonii. Někdy nemusí být vazba mezi stavbou a okolím kvalitní, výsledkem by mohl být dům nevhodný na dané místo. I zde však známe nápravu – ano, je to archetyp. Praforma má totiž schopnost dobře navazovat na své prostředí, tato vlastnost vyplývá z podstaty vzniku archetypu, který se vyvíjel současně s kulturou a vnímáním estetiky. Historie architektury je historií vývoje archetypů a použití vzoru vždy znamená spolehlivou cestu k harmonickému výsledku. Jde tedy o to, je-li dostatečný výběr v produktech splňujících uvedená měřítka.

#####Výjimečné místo pro rodinné bydlení


postupy a uplatňující harmonii mezi exteriérem a interiérem. Takovou cestou je i Avantgardi, nová typová řada firmy Haas Fertigbau. Série A-Line nabízí hmotově jednoduchá řešení, opírající se o prověřené postupy a praktickou vnitřní dispozici. Realizace je smysluplná jen s dokonalým nástrojem, dokonalou konstrukcí. Spojení jednoduchého tvarosloví a soudobých konstrukčních možností s prověřenými detaily a tradicí výroby, to je cesta od plánů k modernímu domu. Rodinné bydlení má v našich představách výjimečné místo, protože žádný jiný prostor není tolik spojen s city a podvědomím. Využijme tedy maximálně toho, co nám nabízí archetyp.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!